Vzorec stúpania schodiska | Vzorec schodiska 2R + T

Vzorec stúpania schodiska | Vzorec schodiska 2R + T | vzorec pre výpočet stúpačky a behúňa | Pravidlo palca pre počet stúpačiek a stupňov na schodisku.

Návrh schodiska v závislosti od miestnych usmernení stavebného zákona vo vašej lokalite, na dokončenie zóny pohodlia, tesár a architekt navrhnú schodisko alebo schodisko podľa zákona. Pri navrhovaní schodiska sa berie do úvahy veľa faktorov, napríklad aký bude vzťah medzi pomerom stúpania a chodu a ich vzorcom, aká bude dĺžka nosníka a aká bude podesta a výška stropu.

Počet stupňov alebo schodov závisí od výšky stúpačky ku každému závitu a bude ovplyvnená aj sklonom schodiska alebo schodiska. Počet schodov alebo počet schodov alebo počet stúpačiek sú rovnaké veci. V podstate všetky závisia od výšky schodov, ktoré budete musieť vyjsť, ktoré sú založené na miestnom stavebnom zákone, ktorý hovorí, že musíte dosiahnuť zónu pohodlia a vzťah medzi stúpaním a chodom.

  Vzorec stúpania schodiska | Vzorec schodiska 2R + T
Vzorec stúpania schodiska | Vzorec schodiska 2R + T

Existuje rôzna súčasť schodiska alebo schodiska, ako je schodík, stúpačka, nášľap alebo stúpanie, dĺžka schodíka, pásová doska, podesta a schodisko. Nášľap je horizontálna horná časť kroku, kde sa opiera chodidlo, je známa ako behúň. Veľkosť nášľapu alebo stúpania alebo chodu sa pohybuje od 270 mm alebo 11″ pre obytné budovy a továrne, nemocnice a verejné budovy až po 300 mm alebo 12″, kde schodisko používa veľký počet osôb. V niektorých prípadoch je poskytnutá predná časť, behúň je vyčnievaný smerom von, aby sa zväčšil priestor. Maximálny výstupok bude 1 palec.

Stúpačka je vertikálna vzdialenosť medzi dvoma po sebe nasledujúcimi krokmi, ktorá sa nazýva stúpačka. Veľkosť stúpačky sa pohybuje od 150 mm alebo 6″ pre verejné budovy až po 190 mm 7- 1/4″ pre obytné budovy a továrne. Pás je hrúbka dosky pásu, na ktorej sa robia kroky, známa ako pás. Stupne schodiska spočívajúce na pásovej doske môžu byť z tehál alebo betónu. Going je horizontálna projekcia medzi prvým a posledným stúpačom nakloneného letu. Šírka by nemala byť menšia ako 250 mm alebo 10 ″.Pri navrhovaní schodiska je potrebné postupovať podľa všeobecných pokynov – príslušné rozmery nášľapnej plochy a stúpačky pre všetky paralelné schody by mali byť rovnaké v po sebe idúcom poschodí budovy. Minimálna vertikálna výška nad akýmkoľvek schodom by mala byť 2 m. Vo všeobecnosti by mal byť počet stúpačiek alebo stupňov v lete obmedzený na dvanásť. Minimálna šírka schodiska by mala byť 3,5 stopy. Vo verejných budovách, kinosálach atď. by sa mali zabezpečiť veľké šírky schodiska. Tiež uhol sklonu nie je väčší ako 40 stupňov k horizontále.

Vzorec stúpania schodiska | Vzorec schodiska 2R + T

Stúpačka (výška kroku) bude zvyčajne medzi 7′ – 1/4″ až 7 – 3/4″ a minimálny chod najmenej 10″ a maximálny 11″ až 12″. Mnoho tesárov a architektov sa riadi pravidlami na určenie pravidla pohodlia, pretože stúpanie a stúpanie sa rovná 18″ alebo 2-násobok stúpania + stúpanie sa rovná 25″.Vzorec stúpania schodiska / vzorec schodiska 2R + T :- toto sú dva staré vzorce na návrh stúpania a chodu schodov, prvý vzorec podľa palcového pravidla by sa stúpanie plus beh malo rovnať približne 17,5 až 18 palcov reprezentovaným ako stúpanie + beh = 17,5 ″ – 18 palcov. Druhý vzorec schodiska reprezentovaný ako 2R + T, ktorý hovorí, že dva krát Rise plus Run by sa mali rovnať medzi 24 a 25 palcov, ale bez ohľadu na vzorec, ktorý použijete, vaše schodisko by pravdepodobne malo mať schody 7 palcov vysoké a vysoké a kroky 10 až 11 palcov hlboké. .

Vzorec stúpania schodiska: - podľa palcového pravidla a rôznych kódov pre dizajn schodiska hovorí, že stúpanie plus beh by sa malo rovnať približne 17,5 až 18 palcov reprezentovaným ako stúpanie + beh = 17,5 ″ – 18 palcov. Predpokladajme napríklad, že výška stúpačky je 7 ″ a veľkosť nášľapu alebo stúpania je 11 ″, potom vzorec pre stúpanie a chod schodiska, ako je stúpanie + stúpanie = 18 palcov (7’+ 11″ = 18″).

ČÍTAJTE AJ :-Vzorec stúpania schodiska | Vzorec schodiska 2R + T

Koľko schodov na 12′, 10′, 11′, 9′, výška stropu 8 stôp

Koľko výpletov potrebujem na 8- stopu, 7′, 6′, 5′, 4′ a 3′ široké schodyVýpočet konkrétneho množstva pre schodisko a jeho vzorec

Vzorec schodiska 2R + T: - toto je staré pravidlo a vzorec pre návrh schodiska, v ktorom R znamená stúpanie a T znamená beh alebo beh, ktorý hovorí, že dva krát stúpanie plus beh by sa malo rovnať 24 až 25 palcom, ako napríklad 2R + T = 24 – 25 palcov. Predpokladajme napríklad, že výška stúpačky je 7″ a veľkosť behúňa alebo dráhy je 11″, potom vzorec pre schodisko 2R + T = 2× 7 + 11 = 25 palcov.Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Aká veľkosť väznice pre rozpätie 3m, 4m, 5m, 6m a 8m
  2. Koľko tehál je potrebných na 4,5- a 9-palcovú tehlovú stenu miestnosti s rozmermi 10 × 10 (100 štvorcových stôp)
  3. Najlepší pomer betónovej zmesi pre strešnú dosku, nosník a stĺp
  4. Minimálna hrúbka RCC dosky podľa IS 456
  5. Rovnica definície ohybového momentu Výpočet a diagram