Výpočet ocele pre detail výstuže nosníka a nosníka

Výpočet ocele pre detail výstuže nosníka a nosníka, ahojte chlapci, v tomto článku vieme o výpočte ocele pre detail výstuže nosníka a nosníka. V tomto výpočte musíme zistiť hmotnosť ocele. Vieme, že nosník je ohybový konštrukčný prvok budovy, ktorý poskytuje oporu doske a vlastné a živé zaťaženie horizontálne pôsobí na nosník a bezpečne prenáša toto zaťaženie na stĺp.

  Výpočet ocele pre detail výstuže nosníka a nosníka
Výpočet ocele pre detail výstuže nosníka a nosníka

Detail zosilnenia nosníka

Uviedli sme detail vystuženia nosníka pre jednoducho podopretý nosník, ktorý má svetlé rozpätie 4000 mm a má bočný rozmer 300 × 450 mm a hlavnú tyč T16 mm s 2 nosmi a rozdeľovaciu tyč T12 s dvoma nosmi a priemer strmeňa 10 mm s rozstupom 100 mm v koncovom bode v L/3 a 150 mm rozostup v strede. Vzhľadom na vývojovú dĺžku nosníka je 50d a dĺžka háku z ocele je 10d a krytie betónu v nosníku je 30 mm.

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Mali by ste tiež navštíviť: -

1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec

Výpočet ocele pre nosník

V tomto výpočte detailu výstuže nosníka musíme vypočítať hmotnosť hlavnej výstuže a hmotnosť roznášacej výstuže a hmotnosť strmeňa na získanie celkovej hmotnosti ocele potrebnej na nosník1) výpočet hmotnosti ťahovej výstuže

Rezná dĺžka hlavnej výstuže = čisté rozpätie + rozvinutá dĺžka _ odpočet ohybu

Máme čisté rozpätie = 4000 mmVyvolacia dĺžka Ld = 50d

Celková dĺžka rozvinutia = 2Ld (pre obe strany)

Odpočet ohybu = 2×2dDĺžka rezu = 4000 + 2(50×16) _(2×2×16) mm

Rezná dĺžka hlavnej výstuže = 5536 mm = 5,536 metraPočet čísiel napínacej ocele = 2 č

Celková dĺžka rezu teda = 5,536 × 2 = 11,072 mMáme vzorec pre jednotkovú hmotnosť ocele = (d ^2 /162) ×L

Hmotnosť ocele = (16×16/162)×11,072 kg

Hmotnosť hlavnej výstuže = 17,496 kg

dva) výpočet hmotnosti hornej výstuže

Rezná dĺžka hornej výstuže = čisté rozpätie + rozvinutá dĺžka _ odpočet ohybu

Máme čisté rozpätie = 4000 mm

Vyvolacia dĺžka Ld = 50d

Celková dĺžka rozvinutia = 2Ld (pre obe strany)

Odpočet ohybu = 2×2d

Dĺžka rezu = 4000 + 2(50×12) _(2×2×12) mm

Rezná dĺžka hornej výstuže = 5152 mm = 5,152 metra

Počet č. vrchnej ocele = 2 č

Celková dĺžka rezu teda = 5,152 × 2 = 10,304 m

Máme vzorec pre jednotkovú hmotnosť ocele = (d ^2 /162) ×L

Hmotnosť ocele = (12×12/162)×10,304 kg

Hmotnosť výstuže hornej výstuže = 9,159 kg

3) rezná dĺžka strmeňa

Dĺžka rezu = 2(A+B) + dĺžka háku _ ohyb

Najprv by sme mali vypočítať dĺžku rezu strmeňa a potom vypočítať počet strmeň potrebných v koncovej polohe a v strednej polohe

dĺžka strmeňa v horizontálnom smere

dĺžka strmeňa = šírka nosníka _ 2 účinný kryt

Dĺžka strmeňa v A = 300 _(2×30)_(2× polovičný priemer hlavnej výstuže)

Dĺžka strmeňa v A = 300 _60 _(2×16/2) mm

Dĺžka strmeňa v A = 224 mm

dĺžka strmeňa vo vertikálnom smere

dĺžka strmeňa = výška nosníka _ 2 účinný kryt

Dĺžka strmeňa v B = 450 _(2×30)_(2× polovičný priemer hornej tyče)

Dĺžka strmeňa v B = 450 _60 _(2×12/2) mm

Dĺžka strmeňa v B = 378 mm

Dĺžka háčika = 2 x 10 d

Dĺžka háčika = 2×10×10 = 200 mm

Odpočet ohybu = (2×3d) + (3×2d)

Strmeň má 2 ohyby 135° a 3 ohyby 90° pre 135 stupňov berieme 3d a pre 90 stupňov berieme 2d

Odpočet ohybu = 12d = 12×10 = 120 mm

Dĺžka rezu = 2(A+B) + dĺžka háku _ páska

Dĺžka rezu = 2( 224 +378)+200_120 mm

Rezná dĺžka strmeňa = 1284 mm

4) počet strmeňov na oboch koncoch rozstup 100 mm a svetlé rozpätie = 4000 mm

Pre dĺžku L/3

Dĺžka = 4000/3 = 1333,33 mm

Počet strmeňov = dĺžka/rozstup + 1

počet strmeňov = (1333,33/100) +1

Počet strmeňa = 14 us

Počet strmeňov pre oba konce = 14×2=28

5) počet strmeňov v strede rozpätia s rozstupom 150 mm

Dĺžka stredu rozpätia = 4000_(2×1333,33)

Dĺžka = 1333,33 mm

Počet strmeňov = dĺžka/rozstup + 1

počet strmeňov = (1333,33/150) +1

Počet strmeňa = 10 us

Počet strmeňov pre stredné rozpätie = 10 č

6) celkový počet strmeňov = 28+10=38 č

Počet strmeňa = 38 us

Dĺžka rezu = 1284 mm

Celková dĺžka strmeňa = 38×1284 mm

Celková dĺžka strmeňa =48792 mm

Celková dĺžka strmeňa = 48,792 metra

7) výpočet hmotnosti strmeňa

Priemer strmeňa = 10 mm

Celková dĺžka = 48,792 metra

Hmotnosť = (10×10)/162×48,792 kg

Hmotnosť strmeňa = 30,118 kg

8) Celková hmotnosť výstuže pre nosník

Hmotnosť hlavnej výstuže = 17,496 kg

Hmotnosť hornej výstuže = 9,159 kg

Hmotnosť strmeňa = 30,118 kg

Celková hmotnosť výstuže pre nosník = 56,77 kg

Výpočet ocele pre nosník = 57 kg

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Koľko hráškového štrku potrebujem na terasu 12×12
  2. Koľko váži liter pôdy
  3. Výška od podlahy po strop pre obytný dom
  4. Aká veľkosť nosníka má rozpätie 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m a 5 metrov
  5. Koľko cementu je potrebné na dom s rozlohou 1000 štvorcových stôp