Výpočet konkrétneho množstva pre schodisko a jeho vzorec

Výpočet konkrétneho množstva pre schodisko a jeho vzorec a zistite objem pásovej dosky a počet stúpačiek a počet stupňov na schodisku a aká je dĺžka sklonu, horizontálna dĺžka, výška letu a podesta na schodisku.

  Výpočet konkrétneho množstva pre schodisko
Výpočet konkrétneho množstva pre schodisko

Čo je iná časť schodiska

Odlišná časť schodiska je stúpačka, nášľapná plocha, podesta, vodorovná dĺžka, schod, rameno a šikmá dĺžka

●schodisko :- schodisko sa používa v budove na chôdzu z prízemia na poschodie. Schodisko má veľa komponentov, ako je pristátie stúpačky atď.●behúň :- nášľapná plocha je definovaná ako vodorovná časť schodiska, na ktorú najprv priložíme nohu pri chôdzi z prízemia na poschodie.

●Stúpačka :- zvislá časť schodiska●Krok :- séria stúpačiek a behúňa, v ktorej behúň je horizontálna časť a stúpačka je vertikálna časť.

●let :- séria krokov bez akejkoľvek platformy vo všeobecnosti v budove sú dva lety a jedno pristátie. Keď dosiahneme pristátie, otočíme sa a dosiahneme na horné poschodie.čo je prímes do betónu a jej vlastnosti a druhy

● pás: – šikmá dĺžka schodiska

konkrétny výpočet množstva pre schodisko

je kompromisom nasledujúceho výpočtu:1) objem všetkých krokov: na schodisku najprv vypočítame objem všetkých schodov

daný rozmer:-
Výška budovy = 10 stôp
ak má každý let rovnakú výšku
Výška pristátia = 10/2’=5′
Výška jedného letu = 5′
Stúpačka = 6 ″ = 6 ″/12 = 0,5 stopy
Behúň =10″ =10″/12=0,833′

Počet stúpačiek = výška letu/ 1 výška stúpačky
Počet stúpačiek = 5'/0,5 = 10Počet behúňa =(stúpačka-1)=10-1=9
Všimnite si, že počet krokov sa rovná počtu krokov, ktoré máme
Počet krokov = 9
Dĺžka jedného kroku je = 4 stopy

Objem všetkých krokov v jednom lete
=1/2× stúpačka×behúň× dĺžka kroku×č. kroku
= 1/2 × 0,5″ × 0,833 × 4 × 9 = 7,497 cftObjem kroku v 1 lete = 7,497 cft

Ako vypočítať objem pásovej dosky na schodisku


pre výpočet objemu pása by sme mali najskôr nájsť vodorovnú dĺžku pása a naklonenú dĺžku pása  Výpočet konkrétneho množstva pre schodisko
Výpočet konkrétneho množstva pre schodisko

Horizontálna dĺžka=behúň×č. kroku
Horizontálna dĺžka =0,833×9=7,497′

Teraz naklonená dĺžka pásu
= √(5*2+7,497*2) pod odmocninou z oboch
Šikmá dĺžka pásu = 9,012 stôp

Objem pásu = dĺžka sklonu pásu × dĺžka kroku × hrúbka pásu

Hrúbka dosky = 6″=6″/12=0,5′

Objem = 9,012'×4'×0,5'= 18,024
Objem pása = 18,024 cft

Ako vypočítať objem jedného ramena na schodisku

objem jedného ramena sa rovná súčtu objemu všetkých krokov na jednom ramene a objemu pásu

Objem jedného ramena = v kroku + v pásovej dosky
Objem jedného letu=7,497+18,024
Objem jedného letu = 25,521 cft

Objem dvoch letún =25,521×2 =51,042 cft

Ako vypočítať objem pristátia

pre výpočet objemu pristátia sme uviedli rozmer pristátia:-

Dĺžka = 8,5 stôp,
Hrúbka= 6″=0,5′
Šírka = 4 stopy

Objem pristátia =L×B×T
Objem pristátia = 8,5'×4'×0,5'=17 stôp

Ako vypočítať celkový objem betónu na schodisku

celkový objem betónu v schodisku je súčtom objemu dvoch ramien a objemu jednej podesty

Celkový objem = objem dvoch letov + objem jedného pristátia

Celkový objem = 51,042 + 17 = 68,042 cft

Celkový objem betónu na schodisku je teda približne 68,042 stôp

(6) teraz musíme vypočítať mokrý objem a suchý objem betónu: -

Celkový objem betónu v schodisku je mokrý objem
Mokrý objem = 68,042 cft

Suchý objem sa vo výstuži betónu zväčší o 54 %, takže na výpočet suchého objemu vynásobíme kofaktor 1,54 vlhkého objemu

Suchý objem = 68,042 x 1,54 = 104,78 cft

(7) zmiešavací pomer :- zmiešavací pomer betonárskej výstuže v schodisku je 1:1,5:3, z toho jeden diel cementu 1,5 dielu piesku a 3 dielu kameniva

Celkový pomer =1+1,5+3=5,5

Koľko cementu je potrebné na stavbu schodiska

v miešacom pomere betónu je objem cementu jeden diel a celkový pomer je 5,5

Objem cementu = 1/5,5 x suchý objem
Objem cementu = 1/5,5 × 104,78 cft
Objem cementu = 19,05 cft

My to vieme
Objem 1 vreca cementu = 1,226 cft

Počet vriec cementu =19,05/1,226
Počet vriec cementu = 15 538 vriec

množstvo piesku na schodisko

v zmiešavacom pomere množstvo piesku je 1,5 a celkový pomer je 5,5
Objem piesku= 1,5/5,5×104,78
Objem piesku = 28,57 cft

výpočet súhrnného množstva pre schodisko

v zmiešavacom pomere množstvo kameniva je 3 diely a celkový pomer je 5,5

Objem kameniva=3/5,5×104,78
Objem kameniva = 57,15 cft

ČÍTAJTE AJ :-

Vzorec stúpania schodiska | Vzorec schodiska 2R + T

Koľko schodov na 12′, 10′, 11′, 9′, výška stropu 8 stôp

Koľko výpletov potrebujem na 8- stopu, 7′, 6′, 5′, 4′ a 3′ široké schody

Výpočet konkrétneho množstva pre schodisko a jeho vzorec

na konštrukciu schodiska je potrebné množstvo ocele

výpočet:- cca 0,5 % až 0,1 percent Oceľová výstuž použitá v doske sme odobrali cca 0,75 percent Oceľovej výstuže suchého objemu betónu
Hustota ocele=7850kg/m3
1 m3 = 35,315 cft
W ocele = objem × hustota

Množstvo ocele
=(0,75×104,78×7850)÷(100×35,315)

Hmotnosť ocele = 174,68 kg

výsledok:-
1) objem betónu za mokra = 68,042 cft
2) suchý objem betónu = 104,78 cft
3) množstvo cementu=15,538 č. tašiek
4) množstvo piesku = 28,57 cft
5) celkové množstvo = 57,15 cft
6) Množstvo ocele =174,68 kg

●Teraz ste na rade: - ak ste radi, že vidíte tieto témy, prosím zdieľajte a komentujte a ak máte akékoľvek otázky alebo otázky týkajúce sa tejto témy, opýtajte sa

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Čo je špecifická hmotnosť a nasiakavosť jemného kameniva
  2. Ako vypočítať axiálnu únosnosť stĺpa
  3. Koľko vriec betónu potrebujem na dosku 4×4
  4. Náklady na omietku na štvorcový meter s materiálom v Indii
  5. Čo je hydratácia cementu a hydratačné teplo