typy cementových skúšok

Skúška rýdzosti cementu, jeho postup a prístroje

Skúška rýdzosti cementu, jeho postup a prístroje, výsledky sietovými metódami, metódami priepustnosti vzduchu a metódou Wangerovho turbidimetraČítajte Viac

Počiatočný a konečný čas tuhnutia cementu a jeho skúšobný postup

Čas počiatočného a konečného tuhnutia cementu a skúšobný postup, pre cement OPC je čas počiatočného tuhnutia 30 minút a čas konečného tuhnutia je 10 hodín

Čítajte Viac