Spotreba cementu v omietke 1:3 na 1m2 plochy

Spotreba cementu v omietke 1:3 na plochu 1 m2, ahojte chlapci, v tomto príspevku vieme, koľko cementu je potrebné na omietku 1 metra štvorcového a tiež vieme o spotrebe cementu v omietke s hrúbkou 6 mm 1:3 z 1 m2, 10 m2 a 100 m2 plochy tehlovej steny.

  Spotreba cementu v omietke 1:3 na 1m2 plochy
Spotreba cementu v omietke 1:3 na 1m2 plochy

Potreba omietkového materiálu výpočet cementu a piesku v omietke tehlovej steny závisí väčšinou od dvoch faktorov ako napr

1) Hrúbka omietky

2) Miešací pomer (cement:piesok)

1) hrúbka cementovej omietky:- odporúčaná hrúbka cementovej omietky je 6 mm (pre stropné a betónové omietky), 12 mm (pre vnútorné omietky stien a rovný povrch muriva) & 15 mm alebo 20 mm (pre vonkajšie omietky a hrubé omietky povrch muriva) sa používajú v stavebníctve.● Na omietanie stropov a betónu sa používa cementová omietka hrúbky 6 mm

● Cementová omietka hrúbky 12 mm sa používa na vnútorné omietky stien a rovný povrch tehlovej steny● 15 mm alebo 20 mm cementová omietka používaná na omietanie vonkajších stien a drsného povrchu tehlovej steny

2) zmiešavací pomer pre cementovú omietku: pri omietaní tehlových stien sa používa niekoľko druhov zmiešavacích pomerov, pomer cementu a piesku pri omietaní závisí od druhu práce a typu omietky, ide o drsný alebo rovný povrch.

Odporúčaný zmiešavací pomer cementu a piesku na omietanie rovných a drsných povrchov tehlovej steny, betónovej steny a stropu je 1:3, 1:4, 1:5 a 1:6.● Zmes cementu a piesku v pomere 1:3 sa používa na omietanie vonkajších stien náchylných na nepriaznivé poveternostné podmienky a na opravy

● Zmes cementu a piesku v pomere 1:4 sa používa na omietanie vonkajších tehlových stien a omietanie stropov

● Zmiešavací pomer cementu a piesku 1:5 sa používa na vnútorné omietky tehlových stien, keď nie je k dispozícii jemný piesok● Zmiešavací pomer cementu a piesku 1:6 sa používa na omietanie vnútorných stien, ak je k dispozícii jemný piesok.

Spotreba cementu v 6mm hrubej omietke 1:3 na 1m2 plochy tehlovej steny

1) spotreba cementu na omietanie vnútornej tehlovej steny :- Pre vzorový výpočet predpokladám 6mm hrubú omietku a pomer miešania 1:3 na omietku 1m2 tehlovej steny● Krok 1: poznáme danú plochu tehlovej steny = 1 m2

● Krok 2: Objem vnútornej omietky = plocha X Hrúbka = 1 X 0,006 = 0,006 m3Pretože objem za mokra je vždy menší ako objem za sucha. Na prepočet mokrého objemu na suchý objem malty vynásobíme 1,33 na vlhký objem.

Suchý objem malty potrebný na vnútorné omietky tehlových stien = 1,33 x Suchý objem omietky = 1,33 x 0,006 = 0,008 m3.

● Krok 3: Zmiešavací pomer malty je 1:3, takže celkový pomer = 1+3 = 4, pričom jedna časť je cement a 3 časti je piesok

Potrebný cement = 1/4 X 0,008 = 0,002 m3 ( kubický meter)

Potrebný piesok = 3/4 X 0,008 = 0,006 cum

● Krok 4: Ak chcete získať požadované hmotnosti materiálov, vynásobte ich hustotou

Potrebný cement = 0,002 cm3 x 1440 kg/m3 = 2,88 kg

vrecia cementu = 2,88/50 = 0,0576

Keďže piesok sa zvyčajne meria v cft = 0,006 x 35,3147 = 0,21 cft = 10 kg

● Ans :- Spotreba cementu v omietke hrúbky 6 mm 1:3 na 1m2 omietky tehlovej steny je 0,0576 vreca (2,88 kg) cementu.

Spotreba cementu na 1m2 = 2,88 kg

ČÍTAJTE AJ :-

Sadrový piesok v mojom okolí, dodávka, farba a 25kg alebo veľkoobjemové vrece

Pomer cementu a piesku pre maltu, murivo a omietky

Ako vypočítať množstvo omietky | pomer cementového piesku

Ako vypočítať množstvo materiálu na omietku

Náklady na omietku na štvorcový meter s materiálom v Indii

Takže spotreba cementu na 10m2 = 28,8 kg

Spotreba cementu na 100 m2 = 288 kg

● Ans:- 2,88 kg (0,0576 vriec), 28,8 kg (0,576 vriec) a 288 kg (5,76 vriec) je spotreba cementu a požiadavka v 6 mm hrubej omietke 1:3 na 1 m2, 10 m2 a 100 m2 plochy tehlovej steny.

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Mali by ste tiež navštíviť: -

1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti

2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Ako vypočítať plochu debnenia stĺpa, nosníka a dosky
  2. Koľko lopatiek v 94 lb vreci cementu
  3. Vypočítajte hmotnosť betónu pre pilótu, dosku, kocku, valec, stĺp a nosník
  4. Jednotková hmotnosť rôznych materiálov používaných v občianskych stavbách
  5. Aká je hmotnosť kubického yardu betónu