Šírka 4 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka 4 jazdných pruhov v Indii podľa IRC | Šírka 4 pruhu | šírka krajnice pre štvorprúdovú cestu | šírka vozovky pre štyri pruhy.

Oddelenie výstavby ciest v Indii zriadilo Indický cestný kongres (IRC). Indian Roads Congress (IRC) je vrcholným orgánom diaľničných inžinierov v krajine, ktorý poskytuje usmernenia, pravidlá a reguláciu niekoľkých druhov kontrakcie ciest. Niekoľkokrát sa aktualizuje o nové usmernenia. V Indii sa všetky záležitosti týkajúce sa geometrického dizajnu a štruktúry riešia podľa IRC (Indian Road Congress).

V Indii existuje niekoľko druhov 4-prúdových ciest, ktoré vybudovala centrálna a štátna vláda v mestských a vidieckych oblastiach, ako napríklad National Highway (NH), štátna diaľnica (SH) a MDR. Bude postavená v rovinatých alebo hornatých strmých a kopcovitých oblastiach.

Diaľnica s dvoma jazdnými pruhmi pre premávku v každom smere sa nazýva 4 jednopruhová cesta. 4 jednopruhová cesta alebo štvorprúdová cesta je cesta, ktorá umožňuje obojsmernú jazdu a premávku, dva jazdné pruhy v každom smere, 2 jazdné pruhy používané na premávku a ďalšie 2 pruhy používané na prichádzajúcu premávku a zvyčajne prítomnosť strednej bariéry a obrubníka na stred a dostatočná šírka ramien na boku. Je dostatočne široký na to, aby umožnil vzájomné míňanie sa všetkých typov vozidiel. 4-prúdová cesta pozostáva z troch hlavných komponentov vozovky (štyri pruhy) na cestovanie a premávku, strednej bariéry a krajnice v strede a krajnice pre zastavenie vozidiel a ubytovanie.

Šírka štvorprúdovej cesty pozostáva zo šírky vozovky, strednej a šírky obrubníka a šírky okraja. Šírka okraja zahŕňa šírku krajnice chodníka a nespevnenú krajnicu. Vozovka vo všeobecnosti pozostáva z niekoľkých jazdných pruhov spolu s akoukoľvek pridruženou krajnicou. Okraj cesty je časť cesty za vozovkou.Stredové bariéry fyzicky oddeľujú dve protiľahlé premávky a pomáhajú zastaviť vozidlá idúce do protiľahlých jazdných pruhov. Často sú postavené v strede širokých mestských viacprúdových ciest, kde môžu byť použité na zastavenie chodcov prechádzajúcich cez cestu na nebezpečných miestach. Šírka mediánu je asi 4 metre.

Obrubníky sú súčasťou diaľničnej cesty. Obrubník, ktorý sa tiež nazýva obrubník, je zvislý alebo naklonený prvok umiestnený pozdĺž okraja chodníka alebo ramena, ktorý poskytuje pevnosť a chráni okraj chodníka. Šírka plachosti obrubníka je asi 0,5 metra na oboch stranách.Okraje sú umiestnené pozdĺž okraja vozovky a sú určené na umiestnenie zastavovacích vozidiel, slúžia ako núdzový pruh pre vozidlá a poskytujú bočnú oporu. Rameno by malo byť dostatočne pevné, aby unieslo váhu plne naloženého nákladného auta aj v mokrom stave. Šírka pliec by mala byť potrebná na poskytnutie pracovného priestoru, ideálna šírka pliec by mala byť 4,6 m a minimálna je asi 2,5 m. Šírka ramena tiež závisí od dostupného priestoru a nadmorskej výšky povrchu, ako je rovina, hornatá, strmá alebo kopcovitá oblasť. V horskej oblasti je pomerne náročné postaviť cestu, takže šírka krajnice je minimalizovaná a ich šírka je menšia ako v rovinatej oblasti.

Šírka vozovky alebo šírka vozovky, po ktorej idú vozidlá v závislosti od šírky jazdného pruhu a počtu jazdných pruhov. Šírka jazdného pruhu v závislosti od šírky vozidiel a bočnej vôle. Bočný priestor zlepšuje prevádzkovú rýchlosť a bezpečnosť vozidiel.

Podľa IRC je povolená maximálna povolená šírka vozidla 2,44 m a požadovaná bočná vzdialenosť medzi dvoma jazdnými pruhmi je približne 0,53 m na obe strany a stredová vzdialenosť je približne 1,06 metra. Vyžaduje si to minimálnu šírku jazdného pruhu 3,5 m.Prijatá šírka jazdného pruhu pre štátnu diaľnicu v Indii je 3,5 metra. Celková šírka štvorprúdovej diaľnice je teda 14 metrov. Okrem toho podľa Indian Road Congress je medián široký asi 4 metre, na každej strane by mala byť pre 4-prúdovú cestu upravená plachosť obrubníka 0,5 metra a krajnica široká 4 metre, takže celková šírka 4-prúdovej cesty bude 27 metrov. Matematický výpočet, ako je šírka 4 jazdnej dráhy 3,5 × 4 = 14 m, šírka dvoch krajníc 4 × 2 = 8 m, šírka dvoch krajníc 0,5 × 2 = 1 m, stredná šírka jedného = 4 m, takže celková šírka 4 pruhu je 14 + 8 + 1 + 4 m = 27 metrov.

Šírka 4 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

  Šírka 4 jazdných pruhov v Indii podľa IRC
Šírka 4 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

V Indii je podľa pravidiel a smerníc IRC šírka 4- alebo 4-prúdovej cesty alebo diaľnice približne 26 až 27 metrov. To zahŕňa 14 m pre vozovku, 2,5 m dláždenú krajnicu a 1,5 m hlinenú krajnicu poskytnutú na každej strane, 4 metre strednej šírky v strede a obrubník 0,5 m na oboch stranách. Viditeľná šírka je teda 27 metrov a ich skutočná šírka môže byť až 45 metrov. O niečo väčšiu šírku zaberá násyp, na ktorom je postavená cesta.

Špecifikácia IRC pre 4-prúdovú cestu pre národnú diaľnicu (NH) a štátnu diaľnicu (SH)● šírka jazdnej dráhy – 14 m pre 4 pruhy
● stredná šírka bariéry – 4m
● plachosť obrubníka – 0,5 m (na oboch stranách)
◆ šírka ramien – 4 m (obojstranne)
● šírka vozovky do 45 m
● šírka 4prúdovej cesty pre štátnu diaľnicu (NH) a štátnu diaľnicu (SH) – 27 m

Šírka vozovky pre 4-prúdovú cestuV Indii sa podľa smerníc Indian Road Congress (IRC) prijala šírka jazdného pruhu pre štátnu diaľnicu 3,5 m. Celková šírka 4 (štvorprúdovej) diaľnice alebo cesty sa tak stáva 14 metrov. Takže šírka vozovky pre 4-prúdovú cestu je asi 14 metrov. Okrem toho sú k dispozícii 4 metre strednej šírky v strede a obrubník 0,5 m na oboch stranách

Šírka ramena pre štyri pruhyPodľa smerníc Indian Road Congress (IRC) pre 4- alebo 4-prúdové cesty je šírka ramena v rozmedzí od 3,5 m do 4 m na oboch stranách pre NH a SH v závislosti od určitých podmienok, ako je nadmorská výška povrchu pôdy, rovina , horské, strmé alebo kopcovité oblasti. V rovinatých oblastiach pre štátnu a štátnu diaľnicu by šírka ramien mala byť primeraná na poskytnutie pracovného priestoru, mala by byť široká 4 m na oboch stranách.

ČÍTAJTE AJ :-

Šírka 4 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka 2 (dvoch) jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka 3 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRC

Maximálne a minimálne prevýšenie na ceste podľa IRC

Šírka mediánu pre štyri pruhy

Podľa smerníc Indian Road Congress (IRC) pre 4- alebo 4-prúdovú cestu je šírka mediánu 4 m, poskytovaná v strede pre NH a SH v závislosti od určitých podmienok. Je to bariéra, ktorá fyzicky oddeľuje dve protiľahlé premávky a pomáha zastaviť vozidlá idúce do protiľahlých jazdných pruhov.

Šírka obrubníka pre štyri pruhy

Podľa smerníc Indian Road Congress (IRC) pre 4- alebo 4-prúdové cesty je šírka obrubníka alebo obrubníka 0,5 m na obe strany pre NH a SH v závislosti od určitých podmienok. Je to šikmý prvok umiestnený pozdĺž okraja chodníka alebo ramena, aby poskytoval pevnosť a chránil okraj chodníka.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Pomer cementovej malty na omietanie | omietka a jej typy
  2. Pevnosť ocele v ťahu | Výťažnosť a konečná pevnosť v ťahu
  3. Rozdiel medzi OPC a PPC cementom
  4. Aká veľkosť reziva pre rozpätie 20′, 16′, 18′, 10′, 12′ a 22 stôp
  5. Hrúbka strešnej dosky pre 1, 2, 3 alebo viacposchodový dom