Šikmá strecha: diely, typy, uhol a ako určiť sklon strechy

Šikmá strecha: diely, typy, uhol a ako určiť sklon strechy | Šikmá strecha | šikmá strecha | sklon strechy | uhol sklonu strechy | ako zistiť sklon strechy | typy šikmých striech | Jednoduchá strecha | Nakloniť sa k streche | Párová strecha | Pár zavrieť strechu | Strecha s golierom. Golier a nožnicová strecha | Dvojitá alebo väznicová strecha | Krovová strecha । Kráľovský stĺpový krov | Kráľovský stĺpik | Manzardový krov | Skrátiť krov | Bel rýchly krov | Oceľový nosník | Kompozitný krov.

 Šikmá strecha: diely, typy, uhol a ako určiť sklon strechy
Šikmá strecha: diely, typy, uhol a ako určiť sklon strechy

Každý potrebuje nový dom s klasickým vzhľadom, strecha je jednou z najdôležitejších častí každej stavebnej konštrukcie, ktorá bráni ostatnej stavbe budovy a obyvateľa pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a zároveň zabezpečuje súkromie obyvateľom. V skorších dobách od počiatku civilizácie ľudia vždy hľadali dom, ktorý bol postavený z dreva pokrytého strechou, aby sa zabránilo silným dažďom a snehovým podmienkam.

Dizajn a konštrukcia strechy závisí od mnohých faktorov, ale jedným z najbežnejších dôležitých faktorov sú klimatické a poveternostné podmienky vo vašom okolí, vo vašich mestách a krajinách. Oblasť, ktorá má silné dažde a snehové zrážky, si vyžaduje dobré odvodnenie strechy, odvodnenie strechy v závislosti od sklonu strechy, podľa sklonu strechy sa kategorizuje na dva typy plochá strecha a šikmá strecha alebo šikmá strecha. Ide o dva typy strešnej konštrukcie založenej na sklone.

Plochá strecha je typ strechy, pri ktorej je sklon spravidla menší ako 10°, čo umožňuje zabezpečiť dostatočný odtok dažďovej vody len v oblastiach s nízkym až miernym zrážkam. Šikmá strecha je typ strechy zahŕňajúci šikmú plochu alebo plochu s uhlom zvyčajne nad 20°, zvyčajne sa zvažuje smerom dole v dvoch alebo viacerých častiach v závislosti od dizajnu a konštrukcie.

Šikmá strecha

Keď uvažujete o konštrukcii šikmej strechy, návrh týchto typov šikmých striech závisí od klamatického stavu a rozpätia strechy a tiež sklon zohráva dôležitú úlohu pri návrhu sklonu strechy v obytnej časti ako je majetok, dielne atď. budovy a väčšinou sa používajú v regióne, kde sa vyskytuje silné sneženie alebo dážď.Tieto typy striech majú klasický vzhľad a dobrý pocit, preto sú vhodné pre tradičné a moderné domy spojené s ekonomickými prostriedkami, kde je hľadisko finančných dôsledkov ekonomické.

Šikmé strechy sú najbežnejšie typy striech, ktoré sú šikmé plochy s uhlom zvyčajne nad 20 stupňov, strmosť strechy s vertikálnym stúpaním nad horizontálnym rozpätím v stavebnej konštrukcii, ide o najochrannejšie a najúčinnejšie riešenie vo vlhkom a chladnom počasí. .Šikmá strecha je vo všeobecnosti známa ako šikmá strecha, ktorá má klasický vzhľad na miestach, kde sú silné dažde a sneženie, sú to odpadové vody, najlacnejšia a ekonomická alternatíva na zakrytie stavebnej konštrukcie, ako je najúčinnejšia a široko používaná v divadle, dielňach, godowns, sklad a kopcovité regióny.

Čo je to šikmá strecha?

V súvislosti s tým, „čo je to šikmá strecha?“, je tiež známa ako šikmá strecha, jej horný povrch strechy je šikmý, keď má vzhľad iba s jedným bočným sklonom pre malé rozpätia alebo veramdah, čo je najjednoduchší typ šikmej strechy majú aj formu bežného typu so sklonmi v dvoch smeroch, ktoré sa stretávajú na hrebeňoch a štyrmi šikmými plochami v štyroch smeroch, ktoré sú na čelných plochách vytvorené trojuholníkovými sklonmi.

Klametický stav staveniska, povaha budovy, dostupnosť materiálov, výrobné zariadenia, strešná konštrukcia, rozpätie a ďalšie faktory sú zodpovedné za výber typu strešnej krytiny pre šikmú strechu. Je navrhnutá s ohľadom na všetky tieto aspekty. .Šikmá strecha je vhodnejšia v oblastiach, kde sú silné dažde alebo sneženie, niekedy na odvádzanie horúceho vzduchu, väčšinou na zabezpečenie ventilátorov na šikmých stranách strechy.

Sklon strechy

Sklon strechy je definovaný ako miera sklonu strechy, ktorá je vyjadrená ako pomer vertikálneho stúpania strechy k horizontálnej vzdialenosti, ktorá sa nazýva beh, je známa ako strecha pre sklon.

Sklon strechy je určený pomerom stúpania k sklonu, v tejto streche sa pre sklon predpokladá dĺžka 12 palcov alebo 1 stopa, čo znamená, že pomer pozostáva z podrobností o výške stúpania strechy zodpovedajúcej 1 stope alebo 12 palcov. bežať.Na určenie sklonu strechy sa vypočítava aj sklon, sklon, uhol a dĺžka krokiev podľa zadania vertikálneho stúpania strechy a horizontálneho priebehu vzdialenosti. V tomto type šikmej strechy je sklon strechy reprezentovaný ako X/12, kde X je počet palcov stúpania na každých 12 palcov dĺžky, čo sa niekedy nazýva sklon strechy, uhol strechy je rovnaký ako sklon strechy okrem toho je vyjadrený v stupňoch, dĺžka krokvy predstavuje dĺžku priamky L a sklon strechy je sklon strechy vyjadrený ako pomer stúpania k dĺžke.

Pomer sklonu strechy pri konštrukcii budov závisí od niektorých faktorov, ako sú strešné materiály a miestne (klimatické) podmienky, ktoré pomáhajú určiť vhodné množstvo sklonu strechy, pretože v skutočnosti sklony strechy spadajú do rozsahu podľa sklonu, napr. ako mierny, pomerne strmý a takmer plochý.Sklon strechy :- jednoducho povedané sklon strechy je sklon vytvorený krokvou, dá sa vypočítať ako uhol krokvy s horizontálou alebo pomer medzi vertikálnym stúpaním a horizontálnym priebehom strechy. Dá sa vyjadriť v pomere medzi stúpaním a chodom vo forme X:12, sklon 1:12 znamená, že strecha, ktorá sa zdvihne o 1 palec na každú 1 stopu alebo 12 palcov pohybu, má „1 z 12“. sklon strechy alebo 1/12 sklonu strechy.

Podľa pomeru sklonu strechy možno rozdeliť do nasledujúcich typov:Rovná strecha :- v skutočnosti ploché korene nie sú dokonale ploché, potrebujú malý sklon na odtok vody, zvyčajne majú tieto strechy sklon od 1/2:12 do 2/12 (od 4% do 17% alebo 2° až 10° ).

strecha s nízkym sklonom :- tento typ strechy má sklon od 2/12 do 3/12 (od 17% do 25% alebo 10° až 18°). Tieto sú vo všeobecnosti náročné na údržbu a opravy, vyžadujú si špeciálny materiál, aby sa zabránilo úniku.

Klasická šikmá strecha :- tento typ šikmých striech sa dá najľahšie postaviť a dá sa po nich bezpečne chodiť. vo všeobecnosti majú tieto strechy sklon od 4/12:12 do 9/12 (od 33 % do 75 %, alebo 18° až 37°).

Strecha s vysokým sklonom :- tieto majú vysoký uhol sklonu, všeobecne v rozsahu od 10/12 do 21/12 (od 75% do 175% alebo 40° až 60°).

 Sklon strechy
Sklon strechy

Ako zistiť sklon strechy

Pokiaľ ide o toto, „ako zistiť sklon strechy?“ sa vo všeobecnosti vypočítava pomerom vertikálneho „vzostupu“ strechy k horizontálnej vzdialenosti „beh“, ako forma sklonu a jeho hodnota je vyjadrená ako X v 12, kde X je vzostup a 12 je vedený v palcoch znamená, že na 12″ horizontálnej vzdialenosti sa strecha zväčší na výšku o hodnotu vzostupu X“ a tiež je jeho výpočet vyjadrený ako uhol, ktorý je označený v stupňoch.

Porozumieme výpočtu „ako zistiť sklon strechy?“, sklon strechy k sklonu s príkladmi, strecha, ktorá má zvislú výšku strechy, stúpa o 5 palcov na každých 12 palcov vodorovnej roviny, pretože prejazd má 5. /12 výška tónu, ktorá je tiež vyjadrená ako „5 v 12“ alebo „5 nad 12“ a „5:12“.

Ako vypočítať sklon strechy

Čo sa týka tohto „ako vypočítať sklon strechy/alebo ako zistiť sklon strechy?“, sklon strechy sa vo všeobecnosti vypočítava z Pythagorovej vety o vzorci pravého uhla a môžete použiť nasledujúci vzorec a rovnicu na nájdenie dĺžky krokvy a sklon strechy alebo svahu

● Krokva^2 = stúpanie^2 + priebeh^2 (podľa Pytagorovej vety o vzorci pravého uhla)

● výška tónu = stúpanie/beh (kde je výška tónu vyjadrená v percentách

● sklon = tan (uhol), kde uhol je sklon strechy vyjadrený v stupňoch.

Kalkulačka sklonu strechy/alebo kalkulačka sklonu strechy

● zmerajte dĺžku horizontálneho úseku: - je to horizontálna vzdialenosť medzi hrebeňom strechy a stenou budovy, za predpokladu, že je 8 metrov

● zmerajte vertikálnu výšku stúpania vašej strechy za predpokladu, že je 2 metre.

● Vypočítajte dĺžku krokvy, pretože krokva^2 = stúpanie^2 + dĺžka^2, krokva^2 = 2^2 + 8^2, krokva^2 = 4+64, krokva = √68, krokva = 8,25 metra, teda krokva pre šikmú strechu bude 8,25 metra.

● Vypočítajte sklon strechy ako podiel stúpania a sklonu ako sklon = stúpanie/prebiehanie, sklon = 2/8 = 25 %, teda sklon strechy bude 25 %.

● Prepočítajte hodnotu sklonu v uhle, pretože sklon = tan (uhol), teda uhol = arctan (pitch) = arctan (0,25) = 14°, teda sklon strechy bude 14°.

● nájdite sklon strechy v tvare X:12, ako sklon = X/12, teda X = sklon × 12 = 0,25 × 12 = 3, teda sklon vašej strechy bude 3:12 a môže byť aj vyjadrite v zlomku ako 3/12 alebo v uhle ako 14° alebo v stupňoch ako ekvivalent 14°.

Sklon strechy

Pomer sklonu strechy pri konštrukcii budov závisí od niektorých faktorov, ako sú strešné materiály a miestne (klimatické) podmienky, ktoré pomáhajú určiť vhodné množstvo sklonu strechy, pretože v skutočnosti sklony strechy spadajú do rozsahu podľa sklonu, napr. ako mierny, pomerne strmý a takmer plochý

Dobrý sklon strechy sa vo všeobecnosti používa v stavebníctve a je v rozsahu od 4/12 do 9/12. strecha s nízkym sklonom má mierny uhol menší ako sklon 4/12, ploché strechy sú spojené so sklonom menším ako 2/12 a strechy so strmým sklonom sú navrhnuté s veľkým sklonom, ktorý má sklon väčší ako 9/12.

Sklon strechy: najbežnejšie používaný sklon strechy je v rozsahu od 4/12 do 9/12 alebo vertikálne stúpanie strechy o 4 až 9 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálneho priebehu. Toto je štandardná a dobrá veľkosť sklonu strechy, ktorá sa všeobecne používa na výstavbu obytného domu, garáže, zrubu, prístrešku, dielne atď., pričom štandardné sklony strechy spadajú do rozsahu medzi 18,43° až 36,87°.

Aký je sklon strechy 4/12?

Strecha, ktorá vertikálne stúpa o 4 palce na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálneho priebehu, má sklon „4 v 12“ alebo sklon strechy 4/12 a ich uhol sklonu strechy je približne 18,43°.

Aký je sklon strechy 5/12?

Strecha, ktorá vertikálne stúpa o 5 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálneho priebehu, má sklon „5 v 12“ alebo sklon strechy 5/12 a ich uhol sklonu strechy je približne 22,62°.

Aký je sklon strechy 6/12?

Strecha, ktorá vertikálne stúpa o 6 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálneho priebehu, má sklon „6 v 12“ alebo sklon strechy 6/12 a ich uhol sklonu strechy je približne 26,27°.

Aký je sklon strechy 7/12?

Strecha, ktorá vertikálne stúpa o 7 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálneho priebehu, má sklon „7 v 12“ alebo sklon strechy 7/12 a ich uhol sklonu strechy je približne 30,26°.

Aký je sklon strechy 8/12?

Strecha, ktorá vertikálne stúpa o 8 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálneho priebehu, má sklon „8 v 12“ alebo sklon strechy 8/12 a ich uhol sklonu strechy je približne 33,69°.

Aký je sklon strechy 9/12?

Strecha, ktorá vertikálne stúpa o 9 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálneho priebehu, má sklon „9 v 12“ alebo sklon strechy 9/12 a ich uhol sklonu strechy je približne 36,82°.

Aký stupeň má sklon strechy 2/12?

Strecha so sklonom 2/12 má uhol sklonu 9,46°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 2/ 12 = 0,1666, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1(0,1666) = 9,46°, teda zlomok 2/12 alebo sklon „2 na 12“, alebo v pomere rozstup 2:12 strecha je ekvivalentná 9,46 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 3/12?

Strecha so sklonom 3/12 má uhol sklonu 14,04°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 3/ 12 = 0,25, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1(0,25) = 14,04°, teda zlomok 3/12 alebo sklon „3 v 12“, alebo v pomere rozstup 3:12 strecha je ekvivalentná 14,04 stupňa.

Aký stupeň má sklon strechy 4/12?

Strecha so sklonom 4/12 má uhol sklonu 18,43°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 4/ 12 = 0,33, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(0,33) = 18,43°, teda zlomok 4/12 alebo sklon „4 na 12“, alebo v pomere rozstup 4:12 strecha je ekvivalentná 18,43 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 5/12?

Strecha so sklonom 5/12 má uhol sklonu 22,62°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 5/ 12 = 0,416, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1 (0,416) = 22,62°, teda zlomok 5/12 alebo sklon „5 na 12“, alebo v pomere rozstup 5:12 strecha je ekvivalentná 22,62 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 6/12?

Strecha so sklonom 6/12 má uhol sklonu 26,57°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 6/ 12 = 0,5, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1(0,5) = 26,57°, teda zlomok 6/12, alebo sklon „6 na 12“, alebo v pomere rozstup 6:12 strecha je ekvivalentná 26,57 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 7/12?

Strecha so sklonom 7/12 má uhol sklonu 30,26°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 7/ 12 = 0,583, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1 (0,583) = 30,26°, teda zlomok 7/12 alebo sklon „7 v 12“, alebo v pomere rozstup 7:12 strecha je ekvivalentná 30,26 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 8/12?

Strecha so sklonom 8/12 má uhol sklonu 33,69°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 8/ 12 = 0,666, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1 (0,666) = 33,69°, teda zlomok 8/12 alebo sklon „8 na 12“, alebo v pomere rozstup 8:12 strecha je ekvivalentná 33,69 stupňom.

Aký stupeň má sklon strechy 9/12?

Strecha so sklonom 9/12 má uhol sklonu 36,87°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 9/ 12 = 0,75, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1(0,75) = 36,87°, teda zlomok 9/12 alebo sklon „9 na 12“, alebo v pomere rozstup 9:12 strecha je ekvivalentná 36,87 stupňom.

Aký stupeň má sklon strechy 10/12?

Strecha so sklonom 10/12 má uhol sklonu 39,81°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 10/ 12 = 0,833, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1 (0,833) = 39,81°, teda zlomok 10/12 alebo sklon „10 na 12“, alebo v pomere rozstup 10:12 strecha je ekvivalentná 39,81 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 11/12?

Strecha so sklonom 11/12 má uhol sklonu 42,51°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 11/ 12 = 0,916, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1 (0,916) = 42,51°, teda zlomok 11/12 alebo sklon „11 v 12“, alebo v pomere rozstup 11:12 strecha je ekvivalentná 42,51 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 12/12?

Strecha so sklonom 12/12 má uhol sklonu 45°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 12/ 12 = 1, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(1) = 45°, teda zlomok 12/12 alebo sklon „12 v 12“, alebo v pomere rozstup 12:12 strecha je ekvivalentná 45 stupňom.

Aký stupeň má sklon strechy 13/12?

Strecha so sklonom 13/12 má uhol sklonu 47,29°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 13/ 12 = 1,08, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(1,08) = 47,29°, teda zlomok 13/12 alebo sklon „13 v 12“, alebo v pomere rozstup 13:12 strecha je ekvivalentná 47,29 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 14/12?

Strecha so sklonom 14/12 má uhol sklonu 49,40°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 14/ 12 = 1,66, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(1,66) = 49,40°, teda zlomok 14/12 alebo sklon „14 v 12“, alebo v pomere rozstup 14:12 strecha je ekvivalentná 49,40 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 15/12?

Strecha so sklonom 15/12 má uhol sklonu 51,34°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 15/ 12 = 1,25, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(1,25) = 51,34°, teda zlomok 15/12 alebo sklon „15 v 12“, alebo v pomere rozstup 15:12 strecha je ekvivalentná 51,34 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 16/12?

Strecha so sklonom 16/12 má uhol sklonu 53,13°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 16/ 12 = 1,33, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(1,33) = 53,13°, teda zlomok 16/12 alebo sklon „16 v 12“, alebo v pomere rozstup 16:12 strecha je ekvivalentná 53,13 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 17/12?

Strecha so sklonom 17/12 má uhol sklonu 54,78°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 17/ 12 = 1,416, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(1,416) = 54,78°, teda zlomok 17/12 alebo sklon „17 v 12“, alebo v pomere rozstup 17:12 strecha je ekvivalentná 54,78 stupňom.

Aký stupeň má sklon strechy 18/12?

Strecha so sklonom 18/12 má uhol sklonu 56,31°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 18/ 12 = 1,5, nájdite inverzný tangens rozstupu, aby ste našli uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(1,5) = 56,31°, teda zlomok 18/12 alebo sklon „18 v 12“, alebo v pomere rozstup 18:12 strecha je ekvivalentná 56,31 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 19/12?

Strecha so sklonom 19/12 má uhol sklonu 57,72°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 19/ 12 = 1,58, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako napríklad tan-1(1,58) = 57,72°, teda zlomok 19/12 alebo sklon „19 v 12“, alebo v pomere rozstup 19:12 strecha je ekvivalentná 57,72 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 20/12?

Strecha so sklonom 20/12 má uhol sklonu 59,04°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 20/ 12 = 1,66, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1(1,66) = 59,04°, teda zlomok 20/12 alebo sklon „20 v 12“, alebo v pomere rozstup 20:12 strecha je ekvivalentná 59,04 stupňov.

Aký stupeň má sklon strechy 21/12?

Strecha so sklonom 21/12 má uhol sklonu 60,26°, ak chcete previesť pomer sklonu alebo zlomok sklonu v stupňoch, postupujte podľa krokov:- 1) vydeľte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, napríklad 21/ 12 = 1,75, nájdite inverzný tangens rozstupu a nájdite uhol v stupňoch, ako je tan-1(1,75) = 60,26°, teda zlomok 21/12 alebo sklon „21 v 12“, alebo v pomere rozstup 21:12 strecha je ekvivalentná 60,26 stupňov.

ČÍTAJTE AJ :-

Sklon strechy do uhla | uhol sklonu strechy | Premena uhla na sklon strechy

Ako vypočítať sklon strechy | vzorec sklonu strechy

Štandardný sklon strechy v stupňoch, pomer & zlomok pre dom

Kalkulačka sklonu strechy | ako zistiť sklon strechy

Šikmá strecha: diely, typy, uhol & ako zistiť sklon strechy

Väzníková strecha: definícia, typy & výhodu

Uhol sklonu strechy

Uhol sklonu strechy je opísaný hodnotou sklonu v stupňoch, zjednodušene to znamená, že sklon je pomer stúpania k stúpaniu (nábeh/beh), kde sklon je vyjadrený v pomere ako 4/12, 5/12, 6/12 , 7/12, 8/12, 8/12 atď., kde sklon = tan (uhol), čo je opísaný uhol, je sklon strechy vyjadrený v stupňoch.

Výpočet uhla šikmej strechy pochopíme jednoducho na príkladoch 6:12 sklon strechy opísaný pomer stúpania k behu znamená, že na 12″ horizontálnej vzdialenosti sa strecha zväčší na výšku o 6″ a tento sklon sa prepočíta na šikmú strechu uhol, ktorého hodnota je 26,57°

Hodnota uhla sklonu strechy je nasledovná

Uhol sklonu strechy = 4,76° pre sklon 1:12

Uhol sklonu strechy = 9,46° pre sklon 2:12

Uhol sklonu strechy = 14,04° pre sklon 3:12

Uhol sklonu strechy = 18,43° pre sklon 4:12

Uhol sklonu strechy = 22,62° pre sklon 5:12

Uhol sklonu strechy = 26,57° pre sklon 6:12

Uhol sklonu strechy = 30,26° pre sklon 7:12

Uhol sklonu strechy = 33,69° pre sklon 8:12

Uhol sklonu strechy = 36,87° pre sklon 9:12

Uhol sklonu strechy = 39,81° pre sklon 10:12

Uhol sklonu strechy = 42,51° pre sklon 11:12

Uhol sklonu strechy = 45° pre sklon 12:12

Minimálny uhol pre šikmú strechu v stupňoch sa považuje za 10° znamená sklon 2:12 a sklon je väčší v oblasti silného dažďa alebo veľkého sneženia, ktoré sa považuje za uhol šikmej strechy 33° (8:12) a sklon strechy pri dokonalom sklone 45 ° uhol, ako je takmer plochý.

Aký sklon strechy je 10 stupňov?

Sklon strechy 10° je približne rovnaký ako sklon strechy 2/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 10° = 0,176, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 0,176 × 12 = 2, teda 10 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 2/12 alebo „2 v 12“ alebo pomer sklonu 2:12.

Aký sklon strechy je 20 stupňov?

Sklon strechy 20° je približne rovnaký ako sklon strechy 4/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 20° = 0,3639, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 0,3639 × 12 = 4, teda 20 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 4/12 alebo „4 v 12“ alebo pomer sklonu 4:12.

Aký sklon strechy je 15 stupňov?

Sklon strechy 15° je približne rovnaký ako sklon strechy 3/12. Ak chcete previesť pomer stupňov na sklon, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 15° = 0,2679, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 0,2679 × 12 = 3,2, teda 20 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 3/12 alebo „3 v 12“ alebo pomer sklonu 3:12.

Aký sklon strechy je 25 stupňov?

Sklon strechy 25° je približne rovnaký ako sklon strechy 6/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 25° = 0,466, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 0,466 × 12 = 5,6, teda 25 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 6/12 alebo „6 v 12“ alebo pomer sklonu 6:12.

Aký sklon strechy je 30 stupňov?

Sklon strechy 30° je približne rovnaký ako sklon strechy 7/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 30° = 0,577, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 0,577 × 12 = 6,9, teda 30 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 7/12 alebo „7 v 12“ alebo pomer sklonu 7:12.

Aký sklon strechy je 35 stupňov?

Sklon strechy 35° je približne rovnaký ako sklon strechy 8/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete to vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 35° = 0,7, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 0,7 × 12 = 8,4, teda 35 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 8/12 alebo „8 v 12“ alebo pomer sklonu 8:12.

Aký sklon strechy je 37 stupňov?

Sklon strechy 37° je približne rovnaký ako sklon strechy 9/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 37° = 0,7535, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 0,7535 × 12 = 9, teda 37 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 9/12 alebo „9 v 12“ alebo pomer sklonu 9:12.

Aký sklon strechy je 40 stupňov?

Sklon strechy 40° je približne rovnaký ako sklon strechy 10/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 40° = 0,839, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 0,839 × 12 = 10, teda 40 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 10/12 alebo „10 v 12“ alebo pomer sklonu 10:12.

Aký sklon strechy je 45 stupňov?

Sklon strechy 45° je približne rovnaký ako sklon strechy 12/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 45° = 1, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 1 × 12 = 12, teda 45 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 12/12 alebo „12 v 12“ alebo pomer sklonu 12:12.

Aký sklon strechy je 60 stupňov?

Sklon strechy 60° je približne rovnaký ako sklon strechy 21/12. Ak chcete previesť zo stupňa na pomer sklonu, môžete vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:- 1) vypočítajte tangens uhla, ako tan 60° = 1,732, dostanete sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12 až nájdite X v pomere X/12, napríklad 1,732 × 12 = 20,784, teda 60 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 20/12 alebo „20 v 12“ alebo pomer sklonu 20:12.

Časti šikmej strechy

Technické hlavné časti šikmých striech sú nasledovné:

1. Lišty-: Lišty sú tenké pásy dreva, upevňujú sa na krokvy alebo strop, ktorý podopiera strešný strop.

2. Odkvap-: Odkvap je spodná hrana strechy, ktorá vyčnieva za nosné steny, zakrýva konce spoločných krokiev pomocou tenkej drevenej dosky, ktorá je známa ako odkvapová doska.

Odkvapy sa efektívne využívajú v dažďovej vode na odlievanie zo strechy priamo na vonkajšiu stenu a tiež sa používajú na ochranu pred slnečným žiarením.

3. Štít -: Štít je horná časť steny v trojuholníku vytvorená na konci šikmej strechy je známa ako štít.

4. Valba-: vonkajší uhol pri sklone strechy, ktorý je vytvorený v priesečníku dvoch sklonov strechy, sa nazýva valba.

5. Sklon: sklon je definovaný ako naklonená strana strechy k horizontálnej rovine, ktorá je vyjadrená ako stupeň, ktorý je známy ako sklon, je určený pomerom stúpania k rozpätiu.

6. Vaznice-: väznice sú vodorovné prvky drevené časti alebo oceľové časti, ktoré sú položené na hlavných krokvách od steny k stene, aby podopierali spoločné krokvy šikmej strechy, keď nesú dlhé rozpätie.

7. Krokva-: krokva je konštrukčný prvok, ktorý sa tiahne od odkvapu po hrebeň, vo všeobecnosti sa krokvy pripevňujú k šikmej streche alebo hrebeňu. Rôzne typy krokiev, ako sú bežné krokvy, valbové krokvy, zdvihák, hlavné krokvy sa používajú vedľa seba s rovnomerne rovnakými rozstupmi na podopretie väzníc.

8. Dračí trám -: Dračí trám je diagonálne konštrukčné prvky, ktoré podopierajú spodný koniec valbovej krokvy na podopretie väzníc, je tiež známy ako dračí alebo uholník.

Typy šikmých striech

V závislosti od sklonu, stavu prostredia, estetického vzhľadu, počtu sklonov sú šikmé strechy rozdelené do troch typov:

1. Jednoduché strechy

2. Dvojitá alebo väznicová strecha

3. Väzové strechy

Jednoduchá strecha

Jednoduchá strecha je definovaná ako typy striech, v ktorých sú spoločné krokvy poskytnuté na každom svahu bez akejkoľvek medziľahlej podpory, v tomto type strechy pozostáva z piatich typov jednoduchých striech, ktoré sú nasledovné:

1. Nakloňte sa k streche

2. Párová strecha

3. Pár zatvorte strechu

4. Strecha s golierom

5. Golier a nožnicová strecha

Nakloňte sa k streche

Šikmá strecha je jednoduchý typ šikmej strechy, ktorá je spojená iba s jednou stranou svahu v miestnosti s krátkym rozpätím alebo veramdah, tieto sú tiež známe ako pultová strecha, ktorá je navrhnutá tak, že jedna stena je vynesená vyššie ako druhá. dať požadovaný sklon k šikmej streche.

Vo všeobecnosti sa sklon k streche používa na jednoduchý typ konštrukcie prístreškov, vývodov pripojených k hlavnej budove a používaných v týchto domácich nehnuteľnostiach, ako je veramdah atď., efektívne sa používa pre maximálne rozpätie 2,40 metra.

Párová strecha

Dvojitá strecha je bežným typom šikmej strechy, ktorá je spojená len s dvomi stranami sklonu, ktorá je navrhnutá tak, že spoločné krokvy sa od protiľahlých stien zvažujú nahor a v strede sa stretávajú na hrebeňovej časti, u tohto typu strechy sú spoločné krokvy. pevne zaistené v polohe na oboch koncoch, ktoré pozostávajú z jedného konca na hrebeňovej časti a druhého na stenovej doske.

 Párová strecha
Párová strecha
Pár zatvorte strechu

Dvojitá úzka strecha je bežným typom šikmej strechy, ako je napríklad niekoľko striech s tým rozdielom, že nohy spoločných krokiev sú spojené väzným trámom, ktorý je tiež známy ako odkvapový trám, ktorý poskytuje tendenciu bezpečnosti krokiev roztiahnuť sa a tým sa zabráni nebezpečenstvu prevrátenia steny.

 Pár zatvorte strechu
Pár zatvorte strechu

V párovo uzavretej streche je možné podľa požiadavky použiť väzný trám aj v stropnom nosníku a tento typ strechy je možné použiť aj ekonomicky do rozponu 4,20 metra.

Golierová trámová strecha

Krížová strecha je variáciou dvojkrídlovej strechy, v ktorej je väzný trám zdvihnutý a umiestnený na vyššej úrovni, forma tohto typu väzného trámu je známa ako krídlový alebo krídlový trám, ktorý sa efektívne využíva na úsporu priestoru a tiež. na zväčšenie výšky strechy je možné pri tomto type šikmej strechy použiť výlevku až do maximálneho rozpätia 4,80 metra.

Golier a nožnicová strecha

Golierová a nožnicová strecha je typ šikmej strechy, ktorá je podobná streche s golierovým trámom s výnimkou toho, že dva golierové trámy sa navzájom krížia, aby vytvorili vzhľad nožníc. Tento typ strechy je známy ako strecha golier a nožnice.

 Golier a nožnicová strecha
Golier a nožnicová strecha

Dvojité alebo väznicové strechy

Dvojité alebo väznicové strechy sú typom šikmej strechy, v ktorej sú efektívne vytvorené medziľahlé podpery, aby sa zmenšila veľkosť krokiev, keď sa požadovaná veľkosť krokiev stane neekonomickou.

 Dvojité alebo väznicové strechy
Dvojité alebo väznicové strechy

V dvojitých alebo väznicových strechách sa väznice vo všeobecnosti objavujú pod krokvami, v ktorých je každá krokva takto podopretá v troch bodoch dole na stene cez stenovú dosku, navrchu hrebeňovým nosníkom a v strede väznicou.

Pri tomto type šikmej strechy je najmä rozpätie odtoku z krokvy takmer na polovicu vzhľadom na skutočnosť, že sa stáva oveľa ľahšou, ako by bola, ak by bola preklenutá po celej dĺžke od odkvapu po hrebeň, niekedy sa tiež prezentuje ako krokva a väznicovou strechou, tento typ šikmej strechy je efektívne využívaný a ekonomicky využiteľný až do rozpätia 4,80 metra.

Väznicové strechy

Väznicové strechy sú typom šikmej strechy, ktorá pozostáva z rámovej konštrukcie, keď rozpätie konštrukcie presahuje 4,80 metra a nie sú tam žiadne vnútorné nosné steny alebo priečky pre väznice.

Pri navrhovaných priehradových strechách strecha prijala tri prvky efektívne krokvy na podopretie strešných materiálov, väznice používané na medziľahlú podporu a väzníky na podoprenie koncov väzníc.

Väznicová strecha poskytuje priestor podľa zaťaženia strechy, polohy priečnych stien, materiálov krovu a rozponu, spravidla je u drevených krovov rozostup do 3 metrov, efektívne nesie hrebeňovú časť a väznicu, na ktorej spoločné krokvy odpočívajú.

Väznicové strechy sa efektívne používajú v niektorých z bežných foriem, ako sú:

1. Krov kráľovského stĺpika

2. Krov stĺpik Queen

3. Manzardový krov

4. Zrezaný krov

5. Bel rýchlo dôveruj

6. Oceľové väzníky

7. Kompozitné väzníky.

Kráľovský stĺpový krov

Krov kráľovského stĺpika je typ priehradovej strechy, centrálny stĺpik sa nazýva kráľovský stĺp, v ktorom je podpera pre väzný trám s pridruženými šikmými prvkami nazývanými ako vzpery, čo bráni ohýbaniu hlavných krokiev v strede. efektívne prispôsobené pre rozpätie nosníkov stĺpikov King v rozmedzí od 5 do 8 metrov. V rozpätí nosníka kráľovského stĺpika je rozstup vo všeobecnosti obmedzený na 3 metre od stredu k stredu.

 Kráľovský stĺpový krov
Kráľovský stĺpový krov
Čo je stĺpový nosník King?

V súvislosti s tým, „čo je to kráľovský stĺpik?“, kráľovský stĺpik je navrhnutý s prvkami spodného väzného trámu, dvoma šikmými hlavnými krokvami, dvoma vzperami a kráľovským stĺpikom, ktorý je efektívne využívaný, väznice podporujú tesne rozmiestnené krokvy, krokvy podopieranie konštrukcie strešnej krytiny a väzný trám väčšinou zabraňuje roztiahnutiu steny vplyvom ťahu.

Kráľovský stĺpový krov

Kráľovský stĺpik je typ priehradovej strechy, ktorý sa líši od priehradového nosníka kráľovského v tom, že má dva zvislé prvky, ktoré sú plynule udržiavané v polohe vodorovného člena cez horné konce stĺpika Queen, tieto typy priehradových nosníkov sa používajú na rozpätie strechy. v rozmedzí od 8 m do 12 metrov a tiež vhodné vystuženie pre nosníky až do rozpätia 18 metrov pomocou vhodnej kombinácie kráľovského a kráľovského nosníka.

V priehradovom nosníku sú vo všeobecnosti vrchné časti spojené vodorovným členom, nazýva sa to napínací nosník, ktorý sa zavádza na väzný nosník, aby pôsobil proti tlaku z kompresného člena a dve vzpery sa používajú na spojenie každého stĺpika s hlavnými krokvami. .

Manzardový krov

Podkrovný priehradový nosník je typ priehradového nosníka, ktorý je kombináciou kráľovského a kráľovského nosníka, je známy ako manzardový priehradový nosník, ktorý je navrhnutý s dvojpodlažným priehradovým nosníkom s hornou časťou pozostávajúcou z kráľovského nosníka a spodnej časti priehradového nosníka Queen.

Manzardový nosník efektívne používaný v šikmej streche s dvoma sklonmi, horný sklon v nosníku King, ktorý sa mení od 30° do 40° a dolný sklon v kráľovskom stĺpiku sa mení od 60° do 70°.

Zrezaný krov

Zrezaný krov je typ krovu šikmej strechy, ktorý je podobný manzardovému krovu s tým rozdielom, že vrchná časť je efektívne dokončená ako plochá s miernym sklonom na jednu stranu, ktorá sa využíva, keď je v streche potrebná miestnosť.

Bel rýchly krov

Bel fast krov je tenká časť dreva spojená s horným pásom zakriveným do tvaru oblúka, ktorý je vhodne prispôsobený pre dlhé rozpätie 30 metrov, tento typ krovu je efektívne prenášaný na ľahké strešné krytiny, tento krov je tiež nazývaný ako priehradový krov.

ČÍTAJTE AJ :-

Sklon strechy do uhla | uhol sklonu strechy | Premena uhla na sklon strechy

Ako vypočítať sklon strechy | vzorec sklonu strechy

Štandardný sklon strechy v stupňoch, pomer & zlomok pre dom

Kalkulačka sklonu strechy | ako zistiť sklon strechy

Šikmá strecha: diely, typy, uhol & ako zistiť sklon strechy

Väzníková strecha: definícia, typy & výhodu

Oceľové väzníky

Oceľové priehradové nosníky sú navrhnuté s uholníkmi znitovanými alebo zvarenými doskami na zabezpečenie konštrukcie strešnej konštrukcie, čo je z hľadiska rozpätia väčšie ako 12 metrov efektívne a ekonomicky vhodné.

Konštrukcia oceľových priehradových nosníkov je zjednodušená a odoláva namáhaniu v tlaku aj ťahu, mäkká oceľ je ľahko dostupná vo valcovanom profile štandardných tvarov a veľkostí, tieto prvky sa efektívne využívajú v strešnej konštrukcii ako forma oceľového nosníka.

Oceľové nosníky sa v súčasnosti bežne používajú na stavbu v šikmých strechách, pretože sú ekonomické, ľahko sa vyrábajú, sú pevnejšie, ohňovzdorné a trvalé a tiež sú vhodné na výstavbu.

Kompozitné väzníky

Kompozitné priehradové nosníky sú typom priehradových nosníkov so šikmou strechou, ktoré sa skladajú z ocele alebo tepaného železa a drevených prvkov, ktoré sú ľahké a ekonomické, v tomto type priehradových nosníkov sa oceľ používa na odolnosť proti ťahovým napätiam.

V kompozitných priehradových nosníkoch je potrebné špeciálne vybavenie na styku ocele a dreva.

Ďalšie dôležité príspevky:―

 1. Ako vypočítať veľkosť kruhovej nádrže na vodu a jej kapacitu
 2. Aký vysoký je rebrík s 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 a 16 priečkami
 3. Aký veľký otvor pre stĺpik oplotenia 3×3, 4×4, 5×5, 6×6 a 8×8
 4. Koľko vonkajšej farby potrebujem na dom s rozlohou 2200 štvorcových stôp
 5. Väzníková strecha: definícia, typy a výhody