Počiatočný a konečný čas tuhnutia cementu a jeho skúšobný postup

Počiatočný a konečný čas tuhnutia cementu a jeho skúšobný postup, ahojte chlapci, v tomto článku vieme o počiatočnom čase tuhnutia a konečnom čase tuhnutia cementu, o význame jeho skúšobného postupu, vysvetlení významu a výsledku pomocou prístroja Vicat.

Ako vieme kedy cement sa zmieša s vodou Medzi hlavnou zložkou cementu, ako je vápnik, sa vytvorí nová väzba za vzniku hydratovaných molekúl, tento proces je známy ako hydrolýza z cementu resp hydratácia . Teraz hlavná zložka cementu začína hydratovať a vytvára cementovú pastu. Čerstvý hotový cement má plastickú vlastnosť a táto pasta môže byť tvarovaná do akéhokoľvek požadovaného tvaru vďaka svojej plasticite.

  Počiatočný a konečný čas tuhnutia cementu a jeho skúšobný postup
Počiatočný a konečný čas tuhnutia cementu a jeho skúšobný postup

Počas tejto doby cement pokračuje v reakcii s vodou a cement pomaly stráca svoju plasticitu a tuhne. Tento úplný cyklus sa nazýva Doba tuhnutia cementu.

Čas, počas ktorého je možné cement vytvarovať do akéhokoľvek požadovaného tvaru bez straty pevnosti, sa nazýva počiatočný čas tuhnutia cementu, alebo čas, v ktorom cement začína tvrdnúť a úplne stráca svoju plasticitu, sa nazýva počiatočný čas tuhnutia cementu alebo čas dostupný pre miešanie cementu a jeho umiestnenie na miesto je počiatočný čas tuhnutia cementu. Pri ďalšom oneskorení cement stráca svoju pevnosť. Pre obyčajný portlandský cement je počiatočný čas tuhnutia 30 minút.Čas, kedy cement úplne stratí svoju plasticitu a stvrdne, je konečný čas tuhnutia cementu, alebo Čas, ktorý cement potrebuje na získanie úplnej pevnosti, je čas konečného tuhnutia cementu, alebo pre obyčajný portlandský cement je čas konečného tuhnutia 600 minút (10 hodín).

Počiatočný a konečný čas tuhnutia cementu, jeho skúšobný postup, výsledok a význam

Doba tuhnutia cementu definovať ako čas potrebný na stuhnutie cementovej pasty na definovanú konzistenciu. Nepriamo súvisí s počiatočnou chemickou reakciou cementu s vodou za vzniku hlinito-silikátová zlúčenina.Čas tuhnutia cementu je dvoch typov : 1) čas počiatočného tuhnutia cementu a 2) čas konečného tuhnutia cementu.

Aký je počiatočný a konečný čas tuhnutia cementu? Rozdelenie podľa doby tuhnutia cementu je založené na počiatočnej dobe tuhnutia cementu a konečnej dobe tuhnutia cementu. Vo všeobecnosti počiatočné nastavenie je čas, ktorý uplynie medzi okamihom pridania vody do cementu a časom, kedy pasta začne strácať svoju plasticitu. Konečný čas tuhnutia cementu je čas, ktorý uplynie medzi okamihom pridania vody do cementu a časom, kedy pasta úplne stratila svoju plasticitu a dosiahla dostatočnú pevnosť, aby odolala určitému určitému tlaku.

Spôsobí sa počiatočný čas tuhnutia cementu v dôsledku začiatku rýchlosti hydratácie a počiatočnej straty plasticity, keď sa do cementovej zmesi pridá voda, dôjde k novej chemickej reakcii medzi molekulami vody a zložkou cementu, čím sa vytvorí nová väzba a produkt ako hydráty hlinitokremičitanovej zlúčeniny známej ako hydratácia cementu. Počas toho začína strácať plasticitu.Konečný čas tuhnutia cementu je spôsobená úplným zastavením rýchlosti hydratácie a plasticity, keď sa do cementovej zmesi pridá voda, dôjde k novej chemickej reakcii medzi molekulami vody a cementovou zložkou, čím sa vytvorí nová väzba a produkt ako hydráty hlinitokremičitanovej zlúčeniny tzv. hydratáciu cementu, môže sa tvarovať v požadovaných stavebných úpravách alebo ukladať, po 10 hodinách úplne stratí svoju plasticitu a zastaví hydratáciu cementu, to je konečný čas tuhnutia.

Pre OPC (obyčajný portlandský cement) , Čas počiatočného nastavenia je 30 minút a čas konečného nastavenia je 10 hodín (600 minút).

Hlavné faktory ovplyvňujúce čas tuhnutia cementu sú zloženie cementu, pomer vody a cementu (w/cm), podmienky prostredia, ako je teplota a vlhkosť, a prísady ako urýchľovač a retardér. Keď cement rýchlejšie hydratuje, skracuje sa čas tuhnutia. Zvýšenie w/cm má za následok dlhší čas tuhnutia.Na úpravu vlastností cementu používaného v betóne t.j. skrátenie doby tuhnutia alebo oddialenie doby tuhnutia cementu. Prímesi sa používajú a sú nasledovné:
Urýchľovače: urýchľovač sa používa na skrátenie doby tuhnutia alebo zvýšenie rýchlosti tvrdnutia alebo rozvoja pevnosti, napríklad chlorid vápenatý. Retardér: používa sa na oddialenie doby tuhnutia cementu, napríklad rozpustných solí zinku sadry, cukru, derivátov sacharidov a lignosíranov.

  2D a 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D a 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

Faktory prostredia teplota a vlhkosť výrazne ovplyvňujú čas tuhnutia cementu. Rýchlosť hydratácie cementu je zvýšenie v horúcom počasí (skrátenie času tuhnutia) a zníženie v chladnom počasí (predĺženie času tuhnutia), kde vysoká vlhkosť znižuje rýchlosť hydratácie (predĺži čas tuhnutia) a nízka vlhkosť zvyšuje rýchlosť tuhnutia. hydratácia cementu (skrátiť čas tuhnutia).Význam počiatočného a konečného času tuhnutia cementu: - Keď do cementovej zmesi pridáme vodu, jej počiatočná hydratácia a nová chemická väzba sa vytvorí medzi molekulami cementu a vody, zmiešaním cementu s vodou trvá určitý čas, kým sa cementová pasta umiestni na miesto, počiatočný čas tuhnutia hrá primárnu úlohu v pevnosti a je povinné, aby sa cementová pasta alebo betón umiestnili na miesto predtým, ako prekročí počiatočný čas tuhnutia. t.j. 30 min. Nemalo by byť rušené, kým nedokončí konečný čas tuhnutia, t. j. 600 minút pre obyčajný portlandský cement (OPC).

Počiatočný a konečný čas tuhnutia cementu Skúšobný postupPodľa podľa IS kód IS: 4031 (časť 5) – 1988. Počiatočný a konečný čas tuhnutia cementovej skúšky sa vykonáva pomocou prístroja VICAT v súlade s IS: 5513 – 1976.

Vicat Gear: Počiatočný a konečný čas tuhnutia testu cementu sa vykonáva pomocou prístroja Vicat. Prístroj Vicat pozostáva z váh 1000g s presnosťou 1g, odmerného valca 200ml, prístroja VICAT, formy VICAT, sklenenej dosky, piestu s priemerom 10mm a ručného hladidla a stopiek.

Čas počiatočného a konečného tuhnutia postupu testu cementu: -

1) Počiatočný test nastavenia času

● Vezmite 300 g cementu a vložte ho do misky alebo podnosu. Teraz pridajte vodu zo Spustite stopky v momente, keď sa voda pridáva do cementu, aby sa vytvorila cementová pasta s konzistenciou 0,85P, pričom sa uvažuje o štandardnej konzistencii cementu, kde P je.

● Teraz naplňte cementovú zmes do formy Vicata. Ak na Vicatovej plesni zostala nadbytočná pasta, odstráňte ju pomocou stierky.

● Potom umiestnite formu VICAT na neporéznu platňu (sklenenú platňu) a štvorcovú ihlu 1 × 1 mm pripevnite k pohyblivej tyči zariadenia Vicat, dbajte na to, aby sa piest jemne dotýkal povrchu formy VICAT.

● Uvoľnite piest a nechajte ho preniknúť do testovacej formy.

● Zaznamenajte si prenikanie piesta zo spodnej časti formy vyznačenej na stupnici. Opakujte rovnaký experiment na rôznych miestach formy, kým by piest neprestal prenikať 5 až 7 mm od spodnej časti formy, čo ukazuje, že test je dokončený.

Čas, ktorý uplynie medzi okamihom pridania vody do cementu a časom, kedy ihla neprenikne do formy 5 mm až 7 mm, merané od spodnej časti formy, je počiatočný čas tuhnutia cementu.

2) skúška času konečného tuhnutia

● cementová pasta sa pripravuje pridaním vody a plní sa do formy Vicat

● ihla s prstencovou objímkou ​​je pripevnená na miesto štvorcovej ihly

● ihla sa jemne uvoľní, zaznamená sa čas, keď ihla urobí odtlačok na vzorke testovacieho bloku a obojok to neurobí. Je to asi 10 hodín, čo dáva konečný čas tuhnutia cementu.

Konečný čas tuhnutia je časový úsek medzi pridaním vody do cementu a časom, kedy 1 mm ihla urobí dojem na pastu vo forme, ale 5 mm nástavec nezatlačí žiadny.

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Mali by ste tiež navštíviť: -

1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti

2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec

čo znamená v hindčine

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Akú veľkosť lvl preklenúť 22 stôp
  2. Koľko ocele je potrebné na strešnú dosku s rozlohou 1 000 štvorcových stôp?
  3. Koľko šindľov potrebujem na prístrešok 8×10
  4. Koľko tehál je potrebných na jeden štvorcový stôp | Výpočet tehly
  5. Koľko ocele je potrebné na dosku s rozlohou 2400 štvorcových stôp