Plán a postup založenia stavby

Plán a postup založenia stavby. v pláne a procese zakladania budovy je dôležitou fázou výstavby budovy. Stavebný inžinier sa rozhodol urobiť plán a návrh základu podľa štruktúry zaťaženia budovy a typu pôdy, ako je mäkká pôda tvrdá pôda a skalnatý povrch

  Plán a postup založenia stavby
Plán a postup založenia stavby

v pláne a procese zakladania budovy je dôležitou fázou výstavby budovy. Stavebný inžinier sa rozhodol vypracovať plán a návrh základu podľa nosnej štruktúry budovy a typu pôdy ako je mäkká pôda tvrdá pôda a skalnatý povrch.

Pri návrhu dispozičného plánu základov pozostáva z rôznych postupov a krokov, najskôr by sme mali s pomocou stavebného inžiniera vypracovať plán výstavby obytného alebo podnikateľského zámeru. vytvorte plán a dizajn svojho domu podľa vlastného výberu a odhadnite množstvo a náklady na materiál, ako je oceľový pieskový cement a kamenivo a náklady na prácu.

a v tejto téme vieme len o pláne a postupe založenia stavby.

  Plán a postup založenia stavby
Plán a postup založenia stavby

Čo je plán a postup rozloženia základov budovy

zakladanie stavby: - Základové práce sú dôležité vo fáze výstavby budovy, návrh základov založený hlavne na nosnosti, je to nosná konštrukcia zhotovená v spodnej konštrukcii budovy v zemnej zemine.Najprv by sme sa mali rozhodnúť pre typ pôdy, ako je tvrdá pôda mäkká pôda a skalnatá pôda a piesková pôda, potom by sme sa mali rozhodnúť pre proces zakladania. Existuje niekoľko krokov a postupov pri usporiadaní základov budovy: -

  Plán a postup založenia stavby
Plán a postup založenia stavby

Aké sú kroky procesu usporiadania základov

Rôzne kroky procesu usporiadania základov sú nasledujúce: -
1) Zemné práce výkopu
2) piesok plnenie
3) tehlová plochá podrážka
4) PCC práca
5) RCC práca stĺpca
6) pôdno-piesková výplň
7) vyrovnávanie terénu
8) soklový nosník
9) Vrstva DPCČo je výkop zemných prác v usporiadaní základov?

podľa projektu a plánu stavby by sme mali najskôr vykopať zeminu alebo urobiť zemný výkop prácou alebo strojom.

Vieme, že pôda má mnoho typov, ako je piesková pôda, tvrdá pôda, mäkká pôda a skalnatá pôda. Pri zemných výkopoch by sme mali mať na pamäti povahu pôdy. Vo všeobecnosti sa zemné práce vykonávajú pre zakladanie rozmer je cca 5'×5'×5'.

  Plán a postup založenia stavby
Plán a postup založenia stavby

Čo je piesková výplň v pláne usporiadania základov?

Druhým dôležitým procesom pre prácu na pôdoryse v pieskovej výplni by sme mali umiestniť jemné kamenivo piesku do výšky 3 palcov v rozmere 5 '× 5 ' a zarovnajte to po celom obvode zemných prác výkopu.Čo je tehlová plochá podrážka v pôdoryse základu?

po umiestnení 3 palcovej úrovne piesku do zemného výkopu by sme mali umiestniť jednu vrstvu tehál na rovné miesto do výšky 3 palcov v rozmere 5'×5'.

Čo je to PCC práca v nadácii?

po položení jednej vrstvy tehlového obkladu vypracujte PCC v pomere 1:2:4 cementového piesku a kameniva a zarovnajte ho do výšky 4 palcov v rozmere 5'×5'.

RCC práca stĺpu v základoch

RCC práce v dôležitej fáze pri zakladacích prácach. Podľa projektu domu by sme mali použiť presné množstvo ocele a betónu.všeobecne betón výstuž sa používa v zmiešavacom pomere (1:1,5:3) cementového piesku a kameniva. RCC práca sa vykonáva v obdĺžnikovom lichobežníkovom tvare - obdĺžniková veľkosť je znížená o 3 palce od oboch strane, takže má obdĺžnikový RCC rozmer je 4,5′ × 4,5′ do výšky 6 palcov a RCC v tvare lichobežníka, ktorý má rozmer do 1 stopy a stĺp, ktoré sú vyrobené majú rozmer 10″×10″ do výšky 2,5 stopy.

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanálMali by ste tiež navštíviť: -

1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec

3) ako vypočítať hmotnosť dosky z mäkkej ocele a odvodiť jej vzorec

4) vypočítajte množstvo cementového piesku na murivo 10 m3

5) výpočet cementu v obkladačkách na ploche sto štvorcových stôp

6) výpočet hmotnosti oceľovej tyče a jej vzorec

7) čo je prímes do betónu a jej druhy a vlastnosti

pôdno-piesková výplň: - zostávajúci priestor zemných prác výkop je vyplnený pôdnou pieskovou zmesou až po úroveň terénu.

*7) vyrovnávanie terénu :- vyrovnanie terénu je riešené tehlovým plošným obkladom. Nad terén sa položí 2-3 tehlová plochá vrstva, ktorá spája celý stĺp a dáva tvar tehlovej stene budovy.

*8) soklový nosník:- soklový nosník RCC práca je dôležitou fázou pri zakladacích prácach vykonáva sa nad terénom po murovaní naplocho.

*9) Vrstva DPC :- je odolný proti vlhkosti Vrstva na soklovom nosníku, aby sa zabránilo vlhkosti tehlovej steny. lúč.

●Teraz ste na rade: - ak ste radi, že vidíte tieto témy, prosím zdieľajte a komentujte a ak máte akékoľvek otázky alebo otázky týkajúce sa tejto témy, opýtajte sa

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Hmotnosť železobetónu na kubickú stopu
  2. Aký je rozdiel medzi dlhým a krátkym stĺpcom
  3. Hrúbka strešnej dosky pre 1, 2, 3 alebo viacposchodový dom
  4. Aký je rozdiel medzi hlavnou lištou a distribučnou lištou
  5. Ako vypočítať dĺžku rezu trojuholníkových strmeňov