Náklady na výstavbu domu v Indii s materiálmi sú 100 gajov (sq yardov).

Náklady na výstavbu domu v Indii s materiálmi 100 gaj (sq yardov) | Stavebné náklady na 100 metrov štvorcových | náklady na výstavbu domu 100 gaj | Náklady na výstavbu domu 100 gaj | náklady na výstavbu pozemku 30×30 | Náklady na výstavbu pozemku 100 gaj | koľko stojí výstavba domu s rozlohou 100 gajov (štvorcových yardov) | koľko množstva cementu, ocele, piesku, kameniva a tehál je potrebné na stavbu domu za 100 gajov | stavebné materiály potrebné na dom za 100 gajov

Keď snívate o novom dome so zastavanou plochou 100 gajov (štvorcových yardov) s jedným alebo dvoma poschodiami, plánovanie môže byť náročné, keď nemáte predstavu o rozpočte a odhade výstavby domu.

Tu v tomto článku poskytujeme odhad a výstavbu 100 gajových obytných domov, mezonetov, individuálnych víl, bytov. Pozrite sa na svoje rozpočty a naplánujte si odhad. Odhad výstavby vášho domu pozostáva zo všetkých priamych a nepriamych nákladov.

Na stavbu nového domu je potrebný stavebný materiál alebo stavebný materiál ako oceľ, cement, piesok, kamenivo, tehly, pletivo, betón, prísady a iné schválené stavebné materiály. Odhad výstavby domu/bytu s rozlohou 100 gaj alebo štvorcových yardov (900 štvorcových stôp alebo pozemku 30 × 30) so stavebnými materiálmi pozostáva z nákladov na usporiadanie, nákladov na stavebný materiál, stavebných prác a nákladov na konečnú úpravu (náklady na vývoj) a nákladov na prácu.

Celkové náklady na výstavbu domu v závislosti od hlavných faktorov, ako je umiestnenie staveniska, typy základov, stav pôdy, regulačné požiadavky, stavebné náklady na materiály, faktor zápalu, umiestnenie stavby, výzdoba interiéru a dizajn a niektoré ďalšie parametre.Stavebné náklady na stavebné práce na meter štvorcový:- v Indii v roku 2022 sa priemerné náklady na výstavbu domu v prípade stavebných prác pohybujú od 1 000 Rs do 1 200 Rs na štvorcový stôp. vaše základy, podstavec, stena, strecha, ohraničujúci múr, parapetná stena, omietky, podlahy a tehlové práce. Náklady na stavebné práce pozostávajú aj z poplatkov za debnenie, poplatkov dodávateľa a nákladov práce

Sadzba/náklady na dokončenie domu/bytu za štvorcový stôp:- v Indii 2022 pre dokončovacie práce, cena/náklady na výstavbu domu sa pohybujú od 500 Rs do 700 Rs za štvorcový stôp. Náklady na dokončovacie práce v pozostávajú z nákladov na podlahy, obklady, elektrickú inštaláciu, sanitárnu inštaláciu, nádrž na vodu, bezpečnosť, protipožiarne, tmel na steny, maľovanie, upevnenie okien a dverí.Celkové náklady na výstavbu bytu/domu na meter štvorcový: – Celkové náklady na výstavbu obytného domu/bytu sa pohybujú v rozmedzí od 1 500 Rs do 1 700 Rs na štvorcový stôp. Zahŕňajú náklady na stavebné práce, dokončovacie práce, mzdové poplatky, poplatky za debnenie a všetky rôzne poplatky za bezpečnosť alebo schválenie plánu samosprávou. alebo panchayat.

Náklady na výstavbu domu v Indii s materiálmi sú 100 gajov (sq yardov).

V mnohých častiach Indie sa gaj používa aj ako merná jednotka známa aj ako štvorcové yardy, čo sa rovná 9 štvorcových stôp, teda 1 gaj alebo štvorcový yard = 3 × 3 = 9 štvorcových stôp, teda 100 gaj = 9 × 100 = 900 štvorcových stôp .

Náklady na výstavbu domu 100 gay :- v Indii sa vo všeobecnosti stavebné náklady 100 gajov alebo 100 štvorcových yardov alebo 900 štvorcových stôp môžu týkať pozemku s rozmermi 30'×30′ plne zariadeného jednoposchodového domu (G+0)/domu na prízemí sa môžu pohybovať od 13,5 lakh do Rs 15,5 lakh, pre G+1/ 2 poschodie/ 2 poschodie od Rs 23 lakh do Rs 26,5 lakh, pre G+2/ 3 poschodie/ 3 poschodie od Rs 32,5 lakh do Rs 37,5 lakh a pre G+3/ 4 poschodie/ 4 poschodie od 42 miliónov Rs do 48 miliónov Rs. Upozorňujeme, že náklady na výstavbu horného poschodia nad zemou sú 70% nákladov na prízemie.Stavebné náklady 100 gajov domu za G+0: – v Indii sa vo všeobecnosti stavebné náklady 100 gajov alebo 100 štvorcových yardov alebo 900 štvorcových stôp môžu pohybovať na pozemku s rozmermi 30'×30′ plne zariadeného jednoposchodového domu (G+0)/prízemného domu sa môžu pohybovať od 13,5 lakh do Rs 15,5 lakh . Celkové náklady na výstavbu obytného domu/bytu sa pohybujú medzi 1 500 až 1 700 Rs na štvorcový stôp. Teda pre 100 gajov alebo 900 štvorcových stôp = 900 × 1 500 = Rs. 13,5 milióna alebo = 900 × 1700 = 15,5 milióna.

Stavebné náklady 100 gajov domu za G+1:- v Indii sa vo všeobecnosti stavebné náklady 100 gajov alebo 100 štvorcových yardov alebo 900 štvorcových stôp môžu pohybovať na pozemku s rozmermi 30 '× 30 ', plne zariadený dvojposchodový (G+1)/ 2-poschodový dom, sa môžu pohybovať od 23 000 000 rupií do 26. 5 000 000 rupií. Celkovo sa náklady na výstavbu obytného domu/bytu pohybujú v rozmedzí od 1 500 do 1 700 Rs za štvorcový stôp.

Stavebné náklady 100 gajov domu pre G+2: – v Indii sa vo všeobecnosti stavebné náklady 100 gajov alebo 100 štvorcových yardov alebo 900 štvorcových stôp môžu 30'×30′ plne zariadeného trojpodlažného (G+2)/ 3-podlažného domu pohybovať od 32,5 lakh Rs do 37,5 lakh Rs . Celkovo sa náklady na výstavbu obytného domu/bytu pohybujú v rozmedzí od 1 500 do 1 700 Rs za štvorcový stôp.Stavebné náklady 100 gajov domu za G+3:- v Indii sa vo všeobecnosti stavebné náklady 100 gajov alebo 100 štvorcových yardov alebo 900 štvorcových stôp môžu pohybovať na pozemku s rozmermi 30 '× 30 ', kompletne zariadený štvorposchodový (G+3)/ 4-poschodový dom, sa môžu pohybovať od 42 000 000 Rs do 48 000 000 Rs. Celkovo sa náklady na výstavbu obytného domu/bytu pohybujú v rozmedzí od 1 500 do 1 700 Rs za štvorcový stôp.

Koľko stojí stavba domu za 100 gajov

V súvislosti s tým, „koľko stojí postaviť dom za 100 gadžov?“, v Indii sa vo všeobecnosti stavebné náklady na kompletne zariadený dom môžu líšiť od 1 500 do 1 700 Rs na štvorcový stôp zastavanej plochy, takže postaviť jeden poschodový dom za 100 gajov (štvorcových yardov), stálo by to okolo 13,5 až 15,5 milióna rupií. Tieto náklady budú zahŕňať náklady na stavebné práce, dokončovacie náklady, náklady na prácu, náklady na debnenie, zisky dodávateľov a všetky rôzne poplatky za bezpečnosť alebo schválenie plánu samosprávou alebo panchayatom.Stavebný materiál potrebný na dom za 100 gajov

Odhad množstva a ceny stavebného materiálu na výstavbu domu 100 gajov
keď urobíme hrubý odhad na stavbu domu pomocou palcového pravidla, cement bude stáť približne 16,4 % celkových nákladov, piesok bude stáť približne 12,3 % celkových nákladov, kamenivo bude stáť približne 7,4 % celkových nákladov, oceľ bude stáť približne 24,6 % z celkových nákladov, dokončovacie práce ako farba, dlaždice, tehla budú stáť okolo 16,5 % z celkových nákladov a vybavenie ako okná, dvere, elektroinštalácia a sanita bude stáť okolo 22,8 % z celkových nákladov.

Odhad množstva a nákladov na cement potrebný na dom s kapacitou 100 gajov

Pomocou palcového pravidla sa počet požadovaných vriec cementu vypočíta ako zastavaná plocha × 0,4, pretože 100 gaj sa rovná 900 štvorcových stôp, takže vo všeobecnosti na malý obytný dom s kapacitou 100 gajov budete potrebovať 360 vriec 50 kg cementu, čo by stálo približne 144 tisíc Rs. Matematický výpočet, napríklad ak je cena cementu za vrece 400 Rs, potom náklady na 360 vriec = 360 × 400 = 144 000 Rs.Odhad množstva a ceny ocele potrebnej na dom za 100 gajov

Pomocou palcového pravidla sa množstvo potrebnej ocele vypočíta ako zastavaná plocha × 4 kg, takže vo všeobecnosti na malý obytný dom s kapacitou 100 gajov budete potrebovať 3600 kg (3,6 MT) ocele, čo by stálo približne 252 tisíc Rs. Matematický výpočet, napríklad ak sadzba ocele na tonu je 70 000 Rs, potom náklady na 3,6 MT ocele = 3,6 × 70 000 = 252 000 Rs.

Odhad množstva a nákladov na piesok potrebný na 100 gajov dom

Pomocou palcového pravidla sa množstvo požadovaného piesku vypočíta ako zastavaná plocha × 1,2 cft, takže vo všeobecnosti budete pre malý obytný dom s kapacitou 100 gajov potrebovať 1080 cft (10,8 mosadze, 49 MT) piesku, čo by stálo okolo 49 tisíc Rs. Matematický výpočet, napríklad ak sadzba piesku na tonu je 1 000 Rs, potom náklady na 49 MT piesku = 49 × 1 000 = 49 000 Rs.

  Náklady na výstavbu domu v Indii s materiálmi sú 100 gajov (sq yardov).
Náklady na výstavbu domu v Indii s materiálmi sú 100 gajov (sq yardov).

Odhad množstva a nákladov na kamenivo potrebné pre dom 100 gajov

Pomocou palcového pravidla sa množstvo potrebného kameniva vypočíta ako zastavaná plocha × 1,5 cft, takže vo všeobecnosti budete pre malý obytný dom s kapacitou 100 gajov potrebovať 1350 cft (13,5 mosadze, 61 MT) kameniva, čo by stálo okolo 61 tisíc Rs. Matematický výpočet, napríklad ak súhrnná sadzba za tonu je 1 000 Rs, potom náklady na 61 MT kameniva = 61 × 1 000 = 61 000 Rs.

Odhad množstva a nákladov na tehly potrebné na dom za 100 gajov

Pomocou palcového pravidla sa počet potrebných tehál vypočíta ako zastavaná plocha × 8 kusov, takže vo všeobecnosti budete na malý obytný dom s hodnotou 100 gaj potrebovať približne 8 000 kusov tehál, čo by stálo okolo 56 tisíc Rs. Matematický výpočet, napríklad ak sadzba tehál na 1 000 kusov je 7 000 rupií, potom náklady na 8 000 kusov tehál = 8 × 7 000 = 56 000 rupií.

Závery :-
V Indii v roku 2022 sa stavebné náklady na 100 gaj / štvorcových yardov plne zariadeného jednopodlažného domu môžu pohybovať od 13,5 lakh Rs do 15,5 lakh Rs vrátane nákladov na stavebný materiál, na to budete potrebovať 360 vriec 50 kg cementu, 3,6 MT ocele, 1 080 cft piesku, 1350 cft kameniva a číslo 8000.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Koľko tehál je potrebných na 1000 štvorcových stôp domu a tehlovej steny
  2. Aká je cena piesku v Indii
  3. Akú veľkosť lvl preklenúť 12 stôp
  4. Prečo je v RCC poskytovaný čistý kryt? Koľko čistého krytu je poskytnuté
  5. Náklady na výstavbu domu 900 štvorcových stôp v Indii a množstvo materiálu