Krvácanie betónu – jeho príčiny, príčiny, účinky a prevencia

Krvácanie betónu – jeho príčiny, príčiny, účinky a prevencia | Krvácanie betónu | Krvácanie v betóne | čo krváca betón | príčiny krvácania v betóne | Dôvody krvácania betónu | spôsoby, ako znížiť krvácanie betónu.

  Krvácanie betónu - jeho príčiny, príčiny, účinky a prevencia
Krvácanie betónu – jeho príčiny, príčiny, účinky a prevencia

Krvácanie betónu

Dnes pri stavebnom projekte budete potrebovať čerstvý betón s prísadou cementu, piesku, kameniva a vody na betonárske práce, tieto stavebné materiály budete musieť dodať na miesto výstavby predliatím alebo dodatočným odliatím betónu, čo musí byť čerstvý betón, ale niektoré problémy sa môžu vyskytnúť v betóne v dôsledku nesprávneho miešania, vytvrdzovania a uloženia, jedným z takýchto problémov je krvácanie v betóne.

Budem diskutovať o krvácaní betónu, ktoré hrá dôležitú škodlivú úlohu pri strate homogenity betónu, oslabuje vrchný povrch betónu a znižuje jeho prepojenosť s cementovými a vodnými časticami, typoch krvácania, príčinách krvácania v betóne a kontrole schopnosť krvácania.

Krvácanie betónu je definované ako jav tendencie vody stúpať na povrch novo položeného betónu, čo je najnižšia špecifická hmotnosť medzi zložkami betónu, je to forma segregácie v dôsledku výsledkov pevných materiálov betónu, ktoré zadržiavajú vodu v zmesi. príprava betónu a počas tohto procesu sadanie materiálu smerom nadol. Krvácanie v betóne nastáva po uložení a zhutnení v plastickom stave betónu, kedy čerstvo namiešaný čerstvý betón získava prechodný stav, ktorý škodlivo ovplyvňuje behaviorálne vlastnosti betónu.

Krvácanie v betóne pozostáva aj z rôznych typov, ako je normálne krvácanie spojené s rovnomerným presakovaním vody cez horný povrch čerstvo namiešaných betónových konštrukcií, čo je dobré a zlepšuje spracovateľnosť betónu a iný typ prepúšťania kanálov spojený so vzlínaním vody konkrétne cesty, čo je veľmi škodlivé pre výstavbu konštrukcií.Čo je krvácanie betónu?

V súvislosti s tým, „čo je odvzdušňovanie betónu?“, odvzdušňovanie je všeobecne definované ako voľná voda v zmesi stúpa na povrch čerstvého betónu v dôsledku usadzovania ťažších častíc, ako je cement a voda, a foriem cementovej pasty na povrch, ktorý je známy ako výkvet, v dôsledku tvorby výkvetu čerstvo betónové konštrukcie strácajú svoju odolnosť, pevnosť a znižuje životnosť konštrukcie.

Krvácanie v betóne nastáva vtedy, keď má kamenivo tendenciu sadnúť a voľná voda stúpa v plastickom stave ako forma segregácie, skoré krvácanie v betóne je spojené s plne plastickým, čo nie je na škodu, pretože v prípade úplne plastický sa zníži a zhutní, pri inom type krvácania nastáva, keď betón stratí svoju plasticitu, čo je známe ako oneskorené krvácanie, ktoré je veľmi škodlivé pre krvácanie v betóne.Niekoľko dôležitých faktov o krvácaní v betóne

1. Krvácanie betónu prebiehalo formou segregácie.

2. Vrchný povrch čerstvo namiešaného betónu je slabší vzhľadom na to, že sa prejavuje výskytom tenkej vrstvy vody, tento povrch je nakoniec tvorbou výkvetu na povrchu z dôvodu pretekania vody v betóne.

3. Krvácanie betónu sa pozoruje v prípade veľmi vlhkého a nesprávneho pomerného miešania betónového gradientu piesku, cementu, kameniva a vody.4. Krvácanie v betóne nie je škodlivé, ak sa rýchlosť vyparovania rovná rýchlosti usadzovania.

5. Vzniká po uložení a zhutnení v čerstvo namiešanom betóne ako forma známeho ako plastický stav betónu.

Príčiny krvácania v betóne

Krvácanie v betóne vzniká v dôsledku segregácie (oddeľovanie zložiek betónu vo firme oddeľovanie hrubého kameniva, oddeľovanie pasty a oddeľovanie vody) v betónovej zmesi ako forma plastického stavu, v ktorom sa usadzujú ťažké častice kameniva. v dôsledku usadzovania častíc voda stúpa až na povrch čerstvo betónového povrchu a vytvára sa cementové mlieko v povrchu, zohráva dôležitú úlohu pri príčinách krvácania betónuKrvácanie betónu sa vyskytuje častejšie na vrchných plochách čerstvo betónových konštrukcií a výrazne ovplyvňuje pevnosť betónu a znižuje sa jeho životnosť, keď je pomer vody k cementu vyšší a hodnota sednutia je nevhodná podľa konštrukcie konštrukcie, iný faktor ako druh cementu použité množstvo jemného kameniva, nevhodný pomer zložiek betónu tiež zohrávajú účinnú úlohu pri príčinách krvácania v betónových konštrukciách.

Účinky krvácania v betóne

Krvácanie betónu je veľmi škodlivé pri konštrukcii betónu pre inžinierske stavby, má veľký vplyv na pevnosť betónových konštrukcií, najväčším faktorom pri rýchlosti krvácania je pomer vody a cementu, ktorý môže viesť k nadmernému krvácaniu a typ cementu a jemné kamenivo môže zohrávať úlohu pri hľadaní rýchlosti krvácania, môžeme diskutovať o určitom účinku krvácania na betón takto:1. Krvácanie v betóne nakoniec vytvorilo výkvet mlieka na hornom povrchu.

2. Pozoruje sa aj vnútorné krvácanie.3. Robí betón poréznym

4. Betón stráca svoju homogenitu.

5. Zložkám betónu a výstuži medzi vrstvami dochádza k zlej tvorbe väzby.

6. Pevnosť a odolnosť betónu sa znižuje.

7. Oneskorené dokončovacie práce na povrchu a vytvrdzovanie v dôsledku tvorby vody na vrchnom povrchu.

8. Nadmerné krvácanie porušuje väzbu medzi betónom a výstužou a taktiež dochádza k nahromadeniu vody, vzniku vodných dutín a zníženiu väzby medzi cementovou pastou a kamenivom.

9. Je zodpovedný za spôsobenie priepustnosti betónu.

10. Vplyv má aj čerpacia schopnosť betónu

11. Zvýšenie vodno-cementového pomeru na vrchnom povrchu je vysoko účinné, pretože krvácanie bude na povrchu betónu častejšie.

12. Nedostatok jemného piesku má tiež tendenciu zvyšovať charakteristiky krvácania betónu

Ako znížiť krvácanie v betóne

Existuje niekoľko faktorov alebo spôsobov, ktoré sa používajú na správne zníženie krvácania v betóne:

1. Krvácanie betónu sa zníži pridaním minimálneho obsahu vody do betónovej zmesi a použitých chemických prísad na zníženie spotreby vody pre požadovanú spracovateľnosť. Použite zmes na spadnutie,

2. Zložky betónu cement, hrubé kamenivo, zmes jemného kameniva vhodná pre návrh betónových konštrukcií.

3. Pridanie ďalšieho cementu do zmesi

4. Použité vzduchové prímesi sú veľmi účinné pri znižovaní krvácania.

5. Používajte popolček alebo iné doplnkové cementové materiály ako troskový cement alebo kremičitý úlet.

6. Zvýšte množstvo jemných častíc v piesku

7. Umožnením voľnej vody migrovať na povrch a odparovať sa pomer vody a cementu v konštrukciách klesá, čím sa znižuje kapilárna pórovitosť a zvyšuje sa jej hustota a trvanlivosť.

Ako zabrániť krvácaniu v betóne

V súvislosti s tým „ako zabrániť krvácaniu v betóne?“ sú účinné niektoré efektory, ktoré súvisia so správnym použitím v betónových konštrukciách, ktoré majú zabrániť krvácaniu v betóne nasledovne:

1. Pri kontrole vodno-cementového pomeru použite zmes so spádovou hodnotou podľa konštrukčného návrhu betónu z dôvodu zníženia krvácania v betóne.

2. Poskytovanie jemnejšieho triedenia jemného kameniva, používaného podľa požiadaviek v štruktúre dizajnovej zmesi spojenej so správne zmiešanou vlastnosťou

3. Použitie viac jemne mletého cementu.

4. Pridané prostriedky na strhávanie vzduchu by mali kontrolovať krvácanie.

5. Kontrola zhutňovania.

6. Vibrovanie betónu na dostatočnú dobu .

7. Úplné odstránenie výkvetu pred naliatím ďalšieho výťahu

8. Rovnomerné, úplné premiešanie a správne nastavenie.

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Mali by ste tiež navštíviť: -

1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Aké sú rôzne odvetvia stavebného inžinierstva?
  2. Údolie strechy: definícia, typy, inštalácia a použitie
  3. Koľko 20 kg vriec cementu na palete
  4. Akú váhu môže podporovať hlavička 2×6, 2×8 a 2×10
  5. Objem a kapacita fúrik | Koľko sa do nej zmestí?