Hodnoty odklonu cesty v Indii podľa IRC

Hodnoty odklonu cesty v Indii podľa IRC | Hodnoty IRC pre odklon | prevýšenie na ceste je zabezpečené pre | hodnota prevýšenia pre cementobetónovú vozovku je | aký je tvar prevýšenia pre cementobetónový chodník | aké prevýšenie prijmete pre cementobetónovú cestu | aké prevýšenie prijmete pre bitúmenovú cestu.Vo svete existuje niekoľko druhov ciest, ktoré vybudovala centrálna a štátna vláda v mestských a vidieckych oblastiach, ako napríklad Národná diaľnica (NH), štátna diaľnica (SH), MDR (hlavná okresná cesta), ODR (iná okresná cesta) a dedinská cesta. (VR). Postaví sa v rovinatých alebo hornatých strmých a kopcovitých oblastiach. Vo všeobecnosti národná diaľnica postavená ústrednou vládou pozostáva z 2 pruhov, 3 pruhov, 4 pruhov a 6 pruhov. Štátna diaľnica, MDR, ODR a dedinská cesta postavená štátnou vládou pozostáva z jednopruhovej, 2-pruhovej, 3-pruhovej a 4-prúdovej cesty.

  Hodnoty odklonu cesty v Indii podľa IRC
Hodnoty odklonu cesty v Indii podľa IRC

V Indii oddelenie výstavby ciest zriadilo Indian Road Congress (IRC). Indian Roads Congress (IRC) je vrcholným orgánom diaľničných inžinierov v krajine, ktorý poskytuje usmernenia, pravidlá a reguláciu niekoľkých druhov kontrakcie ciest. Niekoľkokrát sa aktualizuje o nové usmernenia. V Indii sa všetky záležitosti týkajúce sa geometrického dizajnu a štruktúry riešia podľa IRC (Indian Road Congress).

Hlavnými komponentmi diaľnice alebo rýchlostnej cesty sú prednosť v jazde, šírka vozovky, sklon alebo sklon cesty, krajnica, okraj cesty, oddeľovač premávky a obrubníky. Plocha pozemku, ktorá je potrebná pre cestu pozdĺž jej zarovnania, sa nazýva prednosť v jazde (ROW).

V tomto článku vieme o hodnote IRC pre prevýšenie, ktorý typ prevýšenia je prispôsobený pre cementobetón alebo Bitúmenovú cestu a tvar prevýšenia poskytovaný na diaľnici.Prevýšenie je definované ako sklon vozovky poskytnutý k povrchu vozovky v priečnom smere, aby odvádzal povrchový žľab a dažďovú vodu z povrchu vozovky a tiež zabezpečil, aby sa vozidlá bezpečne zaradili do správneho jazdného pruhu. Je známy aj ako priečny sklon cesty. Vo všeobecnosti sa vyjadruje v zlomkoch a percentách, ako napríklad 1 v n alebo X %.

Hlavné ciele a účel poskytovania odklonu na ceste tak, aby sa vozidlá zaradili do správnych jazdných pruhov, odvádzali povrchovú drenáž a dažďovú vodu z povrchu vozovky, čím by bola odolnejšia. Pomáha tiež pri ochrane podložia správnou drenážou, a tým robí povrch vozovky alebo chodníka nepriepustnejším a rýchlejšie schne, čo zase zvyšuje bezpečnosť.Vo všeobecnosti existujú tri typy priehybov, ktoré sú k dispozícii na všetkých typoch ciest, ktoré sú vyrobené z cementobetónovej cesty, bitúmenovej cesty, štrkovej cesty a hlinenej cesty. Tri typy preklenutia sú priame preklenutie, parabolické preklenutie a zmiešané preklenutie. Je kategorizovaný podľa tvaru.

Zvyčajne sa prevýšenie alebo sklon cesty zabezpečuje na priamej ceste zdvihnutím stredu vozovky vzhľadom na okraj a vytvorením najvyššieho bodu v strede. Priamy sklon prevýšenia sa ľahšie odlieva, udržiava a používa v prípade cementobetónovej vozovky. Takže tvar prevýšenia pre cementobetónovú dlažbu je sklon rovného prevýšenia.

Odklon parabolického tvaru je náročný na konštrukciu, odlievanie a údržbu. Má strmšie hrany, ktoré spôsobujú ťažkosti pri jazde. Bitúmenová dlažba je však opatrená parabolickým prevýšením alebo zmiešaným prevýšením pre lepší odvod vody. Takže tvar prevýšenia pre bitúmenovú alebo štrkovú dlažbu, Zemná dlažba je sklon parabolického prevýšenia. Takže najvhodnejším a najpoužívanejším odklonom pre bitúmenovú cestu je parabolický odklon.Hodnoty odklonu cesty v Indii podľa IRC

Hodnoty sklonu cesty alebo prevýšenia v závislosti od typu cesty, ako je asfaltová/cementová betónová vozovka NH/SH, vozovka s tenkým bitúmenovým povrchom, W B N, štrková cesta, hlinená cesta a tiež závisí od silných zrážok a slabých dažďových oblastí.

V Indii sa podľa odporúčaných pravidiel a smerníc Indického cestného kongresu (IRC) ideálne a štandardné hodnoty prevýšenia alebo sklonu vozovky pre štátnu a štátnu diaľnicu Bitúmenový/cementový betón Cesta alebo chodník pohybuje medzi 1,7 % až 2 % (1 v 60 až 1 v 50) podľa oblastí s intenzívnymi a slabými zrážkami. 2% až 2,5% (1 z 50 až 1 zo 40) sklon prevýšenia sa používa pre tenké bitúmenové vozovky. 2,5 % až 3 % (1 z 40 až 1 z 33) sklon prevýšenia je prijatý pre WBM, štrkovú cestu. 3% až 4% (1 z 33 až 1 z 25) sklon prevýšenia je prijatý pre hlinenú cestu.

ČÍTAJTE AJ :-Šírka 4 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka 2 (dvoch) jazdných pruhov v Indii podľa IRCŠírka 3 jazdných pruhov v Indii podľa IRC

Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRCMaximálne a minimálne prevýšenie na ceste podľa IRC

Odporúčané ideálne a štandardné hodnoty sklonu vozovky pre rôzne typy vozoviek podľa IRC podľa oblastí so silným a slabým dažďom sú nasledovné:

● Hodnota prevýšenia pre cementobetónovú cestu/diaľnicu v oblastiach so silným dažďom – 2 % (1 z 50)

● Hodnota prevýšenia pre cementobetónovú cestu/diaľnicu v oblastiach so slabým dažďom – 1,7 % (1 zo 60)

● Hodnota sklonu pre bitúmenovú cestu/diaľnicu v oblastiach so silným dažďom – 2 % (1 z 50)

● Hodnota sklonu pre bitúmenovú cestu/diaľnicu v oblastiach so slabým dažďom – 1,7 % (1 zo 60)

● Hodnota prevýšenia pre tenké bitúmenové cesty/ chodníky v oblastiach so silným dažďom – 2,5 % (1 zo 40)

● Hodnota sklonu pre tenkú bitúmenovú cestu/chodník v oblastiach so slabým dažďom – 2 % (1 z 50)

● Hodnota prevýšenia pre WBN, štrková cesta/chodník v oblastiach so silným dažďom – 3 % (1 z 33)

● Hodnota prevýšenia pre WBN, štrková cesta/chodník v oblastiach so slabým dažďom – 2,5 % (1 zo 40)

● Hodnota prevýšenia pre hlinenú cestu/chodník v oblastiach so silným dažďom – 4 % (1 z 25)

● Hodnota prevýšenia pre hlinenú cestu/chodník v oblastiach so slabým dažďom – 3 % (1 z 33).

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Šírka práva vjazdu (RoW) v Indii podľa IRC
  2. Šírka ramien cesty v Indii podľa IRC
  3. Šírka národnej diaľnice v Indii podľa IRC
  4. Šírka vozovky v Indii podľa IRC
  5. Šírka 3 jazdných pruhov v Indii podľa IRC