DPC v plnej forme v stavebníctve a hydroizolácii

DPC plná forma v stavebníctve a čo je hydroizolácia (DPC) a hydroizolácia, ahoj chlapci, v tomto článku vieme o význame, použití, definícii, funkciách a hydroizolácii (DPC). A tiež vedieť o DPC plnej forme v stavebníctve.

DPC v plnej forme v stavebníctve a hydroizolácii

Plná forma dpc v konštrukcii je vodotesná a čo je dpc v plnej forme v stavebníctve?, dpc v plnej forme v stavebníctve je vodotesný kurz.

Otázka je položená ako dpc ako plná forma, Úplná forma DPC v hindčine (úplná forma DPC) je (kurz odolný voči vlhkosti) a úplná forma DPC v angličtine je kurz odolný voči vlhkosti.

Význam DPC :- je to vodotesná vrstva vodotesného materiálu použitá v stene budovy pri zemi, aby sa zabránilo vzlínajúcej vlhkosti.

História DPC :- Termín dpc sa objavil počas viktoriánskej éry a bežne sa vyskytuje v stavebníctve približne od 19. storočia. Ochrana proti vlhkosti alebo ochrana proti vlhkosti v stavebníctve je typ aplikácie na kontrolu vlhkosti aplikovanej na steny a podlahu budovy, aby sa zabránilo prenikaniu do vnútorného priestoru. Problém s vlhkosťou vyzerá tak neprirodzene, že vybledne dizajn interiéru a exteriéru vašej budovy a stupňuje jej životnosť.◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Mali by ste tiež navštíviť: -1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti

2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec

Čo je vodotesný kurz a DPC v plnej forme

Otázka je položená ako dpc ako plná forma, Úplná forma DPC v hindčine (úplná forma DPC) je (kurz odolný voči vlhkosti) a úplná forma DPC v angličtine je kurz odolný voči vlhkosti.DPC ka full forma je vodotesná vrstva, je to vrstva vodotesného materiálu v stene budovy pri zemi, aby sa zabránilo vzlínajúcej vlhkosti. Vlhkotesná vrstva (dpc) sa vo všeobecnosti aplikuje na úrovni suterénu a sokla, ktoré obmedzujú pohyb vlhkosti cez steny a podlahy.

dpc pôsobí ako bariéra cez štruktúru navrhnutú tak, aby zabránila vzlínaniu vody kapilárnym pôsobením, akým je jav známy ako stúpajúca vlhkosť. vrstva DPC sa spravidla ukladá pod celú murovanú stenu.

Odolnosť proti vlhkosti je definovaná Americkou spoločnosťou pre testovanie a materiál (ASTM) ako materiál, ktorý odoláva prechodu vody. Vzlínajúca vlhkosť je spôsobená kapilárnym pôsobením vyťahujúcim vlhkosť cez porézny prvok stavebnej konštrukcie ako je tehlová stena. Vzlínajúca vlhkosť alebo prítomnosť prenikajúcej vlhkosti môže byť spôsobená absenciou hydroizolačnej vrstvy (DPC) alebo (vlhkotesná membrána DPM)  DPC v plnej forme v stavebníctve a hydroizolácii
DPC v plnej forme v stavebníctve a hydroizolácii

Hrubá hrúbka odolného proti vlhkosti (dpc)

Vo všeobecnosti sa DPC vrstva poskytuje na úrovni terénu, ako je budova, priehrada, mostová čistička odpadových vôd, čistiareň vody atď., V stavebnej konštrukcii sa dpc zvyčajne poskytuje vo výške maximálne 400 mm až po úroveň podlahy alebo vrchu sokla. Hrúbka vrstvy DPC je asi 40 mm až 50 mm, ak sa ako vrstva DPC použije cementobetónová malta, ktorá sa zmieša s nejakou prísadou a nanesie sa dva nátery tenkej vrstvy horúceho bitúmenu.

Materiál odolný proti vlhkosti (dpc).

Hydroizolačný materiál DPC je široko klasifikovaný do nasledujúcich kategórií podľa ich pružnosti a tuhosti1) pružný materiál :- flexibilný materiál s obsahom butylkaučuku, horúci bitúmen bežne známy ako asfalt, plastové dosky ako polyetylén, bitúmenové plsti, listy olova atď.

dva) polotuhý materiál l :- liaty asfalt3) Pevný materiál :- 1. trieda tehla, bridlica, cementová malta hydroizolačná hmota, kameň

Vlastnosti materiálu pre DPC

Účinný materiál na izoláciu proti vlhkosti by mal mať nasledujúce vlastnosti

1) Materiál odolný voči vlhkosti by nemal obsahovať navlhčenú soľ, ako je síran dusičnan a chlorid.

2) mala by byť nepriepustná

3) hydroizolačný materiál by mal byť pevný a odolný a mal by byť schopný odolať mŕtvemu aj živému zaťaženiu konštrukcie bez poškodenia

4) hydroizolačný materiál by mal byť rozmerovo stabilný

Typy hydroizolačnej vrstvy (dpc)

Podľa ich použitia a funkcie je hydroizolácia rozdelená do troch kategórií

1) DPC

2) DPM

3) integrálna izolácia proti vlhkosti

1) dpc :- je to bariéra cez konštrukciu určená na ochranu vzlínajúcej vlhkosti kapilárnym pôsobením, ako je napríklad jav známy ako vzlínajúca vlhkosť. Vrstva DPC sa zvyčajne ukladá pod všetky murované steny, bežne horúci bitúmen používaný ako dpc známy ako asfalt.

dva) DPM : - membránový materiál odolný voči vlhkosti, ako je polyetylénová plastová fólia, aplikovaný na zabránenie prenosu vlhkosti.

3) integrálna izolácia proti vlhkosti :- zahŕňa použitie nejakého dodatočného prídavného materiálu do betónovej zmesi, aby bol samotný betónový materiál nepriepustný pre vodu.

Čo je hydroizolácia

Vodeodolný je proces vytvárania konštrukcie, ako je budova, priehrada, most, čistiareň vody, čistiareň odpadových vôd vodotesná alebo odolná voči vode tak, aby zostala relatívne neovplyvnená vodou alebo odolávala prenikaniu vody za určitých podmienok, ako je silný dážď.

Dnešná hydroizolácia obytných a komerčných budov je dôležitá a nevyhnutná práca. Hydroizoláciu je možné vykonať vo všetkých konštrukčných prvkoch budovy, ako je strešná doska, vonkajšia stena, vnútorná stena, podlaha a murovaná stena.

takže hydroizolácia v budovách je vytvorenie nepriepustnej bariéry na povrchu základov, strechy, steny a iných konštrukčných prvkov budovy, aby sa zabránilo prenikaniu vody cez tieto povrchy. povrchy budov sú odolné voči vode a niekedy vodotesné.

Spôsoby hydroizolácie

Použitie a funkcia hydroizolácie Chemická a materiálová hydroizolácia je vo všeobecnosti rozdelená do piatich kategórií. V súčasnosti sú na trhu dostupné rôzne typy hydroizolačných chemikálií ako Dr. fixit Pidilite, hlavné tesnenie obsahujúce polyuretánovú membránu a krytonit a niektoré ďalšie hydroizolačné chemikálie používané ako hydroizolácie kúpeľní Chemikálie, chemikália na strešnú vodu, vodnú nádrž a hydroizolačná chemikália pre vonkajšiu omietku. Podobne ako hlavné tesnenie sa používa ako hydroizolačná chemikália na strechu a tesnenie vodnej nádrže, doktor fix z Pidilite sa používa ako hydroizolačná chemikália pre kúpeľne, toalety a vonkajšie omietky.

cementová hydroizolácia

Cementová hydroizolácia je chemická látka na báze cementu, ako je biely cement alebo zmes tmelu s nejakým prímesovým materiálom používaným na hydroizoláciu vo vnútorných vlhkých priestoroch, ako je toaleta, v čistiarni vody, čistiarni odpadových vôd, mostných tuneloch a priehradách

Tekutá hydroizolácia

Kvapalné hydroizolačné chemikálie sú založené na rôznych typoch základného náteru, farby a tmelu, ktoré sa dodávajú v tenkej vrstve, jedna vrstva základného náteru a dve vrstvy farby, s ktorými sa manipuluje striekacím strojom a valčekom

Bitúmenová membrána

Bitúmenová membrána ako bitúmenová plsť je tenká fólia používaná ako hydroizolácia v strechách s nízkym sklonom a je umiestnená v šikmej časti strechy

4) bitúmenový náter

Horúci bitúmen bežne známy ako asfalt používaný ako hydroizolácia v úrovni terénu, ako je sokel na ochranu pred vlhkosťou, tenká vrstva dvoch vrstiev horúceho medzi nimi je poskytnutá na úrovni sokla na ochranu pred vlhkosťou murovanej steny. Bitúmenový náter sa nenachádza v exponovanej časti konštrukcie budovy, ako je vonkajšia stena a strecha, pretože nie je príjemný na slnku.

5) polyuretán

Táto chemikália je drahá, ale poskytuje a zvyšuje pevnosť hydroizolácie, takže sa bude používať v hydroizolačnej chemikálii na vrchu plochej strechy alebo exponovanej časti stavebnej konštrukcie a má väčšiu odolnosť voči poveternostným podmienkam.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Koľko yardov betónu potrebujem na dosku 40×40
  2. Koľko váži yard piesku
  3. Aká je veľkosť stĺpca pre rozpätie 20 stôp pre obytnú budovu
  4. Koľko váži yard ornice
  5. Pri výbere stavebných dodávateľov pre vašu novú budovu zvážte tieto tipy