Čo je nadácia RCC a jej význam

Čo je nadácia RCC a jej význam. Základ je hlboká konštrukcia potrebná pre akékoľvek stavebné stavebné práce a je to dôležitá časť stavebnej konštrukcie.

ktorá je definovaná ako konštrukcia, ktorá prenáša zaťaženie z nosnej budovy a svoju vlastnú hmotnosť na veľkú plochu zeminy tak, že pozemok nepresiahne únosnosť zeminy a sadanie celej konštrukcie budovy zostáva s dvomi únosnými hranicami. .

Majte na pamäti, že základ musí byť vyrobený na pevnej pôde, nie na piesočnatej alebo bahnitej pôde. prečo je potrebná nadácia

Čo je nadácia RCC a jej význam

Zakladanie hrá dôležitú úlohu v pozemnom staviteľstve a je hlavnou súčasťou stavebných prác, ktoré rozdeľuje zaťaženie konštrukcie budovy na veľkú plochu pôdy tak, aby nedochádzalo k nerovnomernému rozloženiu a sadnutiu a zabránilo sa bočnému pohybu konštrukcie a zvýšila sa stabilita konštrukcie.

1) vytvorte pevný základ pre dom, ktorý sa bude stavať: -A) je jasné, že základ sa musí vykonávať na pevnej pôde, nie na piesočnatej alebo bahnitej pôde

B) na zakladanie by ste mali použiť iba rozbitý kus žulového kameňa, mali by ste mať na pamäti, že nepoužívajte neporušený zaoblený riečny kameň alebo kameň z morského pobrežia, riečny kameň možno použiť, ak je neporušenýC) dostatočné množstvo dobrej malty je potrebné na spojenie rôznych kameňov, ktoré sa používajú na zakladanie a vytvorenie jedného pevného základu, ktorý nebude dotovaný nerovnomerne

D) na spojenie základne stĺpa s oceľou základu je potrebná výstuž

2) výber materiálu, ako je pieskový cement, ktorý ovplyvňuje pevnosť stavby: piesok a cement, ktoré sa používajú pri výrobe základov, majú dobrú kvalitu, ak ste na zakladanie použili hrubý piesok, mali by ste ho umyť, aby ste odstránili jemné častice a prach.bude mať na pamäti, že koralový piesok by sa nemal používať pri žiadnych stavebných prácach. Piesok dobrej kvality sa získava z brehov rieky a morského pobrežia, ktoré sú bez jemných častíc a prachu.

  Čo je nadácia RCC a jej význam
Čo je nadácia RCC a jej význam

3) miešanie betónu: -

dobrá čistá prísada cementového piesku s obmedzeným množstvom vody vytvorí pevný betón, odoberie sa kvalitný piesok a cement a prísada sa dobre premieša, mali by ste použiť čistú vodu, betón by mal stáť.pri miešaní by nemal odtekať kvôli prebytočnej vode. mali by ste mať na pamäti, že by ste nemali používať slanú vodu, ktorá ničí pevnosť betónu, mali by ste použiť iba správne zvolenú čistú prísadu.

4) vytváranie stĺpcovA) silný stĺp poskytuje dobrú pevnosť základu budovy

B) všetky železobetónové stĺpy by mali byť vyrobené v jednej fáze pred postavením stien, nemôžu byť vyrobené v malom kroku s postavením stenyC) minimálna výstuž stĺpov by mala byť 4 v počte zvislých tyčí, ktoré držia pohromade podľa rozmeru stĺpa, by mali byť ukotvené v základoch.

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Mali by ste tiež navštíviť: -

1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti

2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec

3) ako vypočítať hmotnosť dosky z mäkkej ocele a odvodiť jej vzorec

4) vypočítajte množstvo cementového piesku na murivo 10 m3

5) výpočet cementu v obkladačkách na ploche sto štvorcových stôp

6) výpočet hmotnosti oceľovej tyče a jej vzorec

7) čo je prímes do betónu a jej druhy a vlastnosti

Čo sú typy nadácie RCC: -

Čo je nadácia RCC a jej význam je celá nadácia rozdelená do 2 kategórií
Podľa hĺbky základov sú dva typy, prvý je plytký základ a druhý je hlboký základ.

Čo je plytký základ?

ak je šírka základu väčšia ako hĺbka základu, čo je plytký základ, vieme, že pôda sa vykopáva pre základové práce, má trojrozmernú hĺbku a šírku.

je tiež rozdelená do rôznych kategórií podľa použitej výstuže má izolovanú rozprestretú základňu, stenovú pätku, kombinovanú pätku, pásovú pätku a rohožový základ.

Najbežnejšie typy plytkých základov, ktoré sú izolovanými rozprestretými základmi, sú najbežnejšími jednoduchými a najúspornejšími základmi používanými na bežné stavebné konštrukcie.

izolovaný typ pätky Základ pozostáva z pätky na päte stĺpa, tento typ základov má samostatné pätky a jednoducho všetky stĺpy majú svoj základný a základový adresár prenášajú zaťaženie do pôdy, má mnoho tvarov obdĺžnikového kruhového a štvorcového tvaru.

Typ základov na stene sa používa na rozloženie zaťaženia nosnej steny konštrukcie na zem, stena Základ beží v smere steny, šírka steny Základ je vo všeobecnosti 2-3 krát väčšia ako šírka steny

Čo je hlboký základ?

ak je šírka základu menšia ako hĺbka základu je známa ako hlboká základňa, používa sa na výrobu ťažkých superštruktúrnych budov,

Železný stĺp mosta vo vode na zvýšenie pevnosti základov, ktoré prenášajú zaťaženie ťažkého mosta, hlboké základy majú tiež mnoho typov, ako napríklad základový mólový základ a kesónový základ

Aký je význam nadácie

1) je to hlboká konštrukcia budovy, ktorá prenáša zaťaženie nadstavby a vlastnú hmotnosť na veľkú plochu pôdy

2) Základ by mal byť vyrobený na pevnej pôde, poznámka na piesočnatej alebo bahnitej pôde

3) mala by sa použiť dobrá kvalita materiálu, ako je pieskový cement a výstuž, ktoré zvyšujú pevnosť základu

4) maltu správne zmiešať s obmedzeným množstvom vody, malta by mala byť postavená, nemala by stekať vodou.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Ako vypočítať hmotnosť i nosníka a konštrukcie
  2. Akú veľkosť lúča potrebujem na rozpätie 10 až 12 stôp?
  3. Minimálna a štandardná hrúbka betónovej dosky pre obytnú budovu
  4. Akú veľkosť lúča potrebujem na rozpätie 20 stôp?
  5. Veľkosť pätky, stĺpa, nosníka a dosky železnej tyče pre 2 podlažnú budovu