Čo je malta a jej klasifikácia a vlastnosti

Čo je malta a jej klasifikácia a vlastnosti a vieme, čo je malta a jej klasifikácia a vlastnosti. malta je zmes cementového piesku a vody, v ktorej je cement spojivom.

po zamiešaní je malta v dôsledku vytvrdnutia materiál podobný kameňu .spojovacia malta neobsahuje hrubé kamenivo má len jemné kamenivo, ktorým je piesok.

  Čo je malta a jej klasifikácia
Čo je malta a jej klasifikácia

* používa :- viazacia malta sa používa pri kamenárstve a murovaní, používa sa na vypĺňanie škár a výrobu stavebných prvkov ako sú tehly, tehlové bloky a obkladačky atď.

1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti

2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec3) ako vypočítať hmotnosť dosky z mäkkej ocele a odvodiť jej vzorec

4) vypočítajte množstvo cementového piesku na murivo 10 m35) výpočet cementu v obkladačkách na ploche sto štvorcových stôp

6) výpočet hmotnosti oceľovej tyče a jej vzorec

7) čo je prímes do betónu a jej druhy a vlastnostiAká je klasifikácia malty

Malta sa klasifikuje na základe:

1) druh viazacieho materiálu
2) objemová hmotnosť
3) povaha aplikácie
4) špeciálna malta

1) podľa spojivového materiálu závisí od niekoľkých faktorov, ako je pracovný stav, vytvrdzovanie, teplota a vlhkosť, nasledujúci typ: -A) cementová malta
B) vápenná malta
C) sadrovú maltu
D) Surkhi malta
E) Odmeraná malta

A) cementová malta :- v tomto type cementovej malty sa ako spojivo používa cement.cementový piesok má zmiešavací pomer nadobudnutia,pomer cementového piesku sa pohybuje medzi 1:2 až 1:8 na získanie premenlivej pevnosti. Viete, že cementová malta sa používa na murovanie kameňa a tehál, omietky vnútorných a vonkajších tehlových stien a obkladov atď.b) Vápenná malta :- v tomto type mált sa ako spojivo používa vápno vápenná malta má vysokú plasticitu a možno ju ľahko umiestniť a má dobrú priľnavosť a súdržnosť s povrchom, ale tvrdne veľmi pomaly, vápenná malta má dva druhy vápenného vápna a vápenné hydráty .

1) Tučné vápno
2) hydratované vápno1) tučné vápno :- má účinný materiál ako oxid vápenatý a jeho vytvrdzovanie závisí od straty vody a absorpcie oxidu uhličitého z prostredia. veľmi dobre sa zmršťuje a vyžaduje asi dvoj- až trojnásobný objem piesku, je nevhodný do podmáčaných plôch, vápenné vápno vhodné na omietanie tehlových a kamenných múrov.

dva) hydratované vápno :- úpravou nehaseného vápna vodou v dostatočnom množstve na uspokojenie jeho chemickej afinity k vode a obsahuje malé množstvo oxidu hlinitého, oxidu kremičitého a oxidu železa, ktoré reagujú s nehaseným vápnom a poskytujú pevnosť na tuhnutie a vytvrdzovanie. vyžaduje pomer vápna a piesku cca 1:2. je vhodný na podmáčané plochy a stav a používa sa na murárske a kamenárske práce.

*(C) sadrovú maltu :-
v tomto type malty sa sadra používa ako spojovací materiál.

*(D) Surkhi malta :- je to pucolánový materiál veľmi malých rozmerov prejde sitom 4,75 mm IS a 0 až 15% sitom Micron 150 mm. Surkhi malta používaná na bežné murárske práce všetkých druhov nadstavieb a nemožno ju použiť na omietanie.

(A) Vymeraná malta :- nazýva sa to aj vápenocementová malta, pretože s vápennou maltou sa pridáva malé množstvo cementu, aby sa získalo skoré vytvrdnutie a pevnosť.

2) podľa objemovej hmotnosti existujú dva typy malty:

A) ťažká malta
B) malta s nízkou hmotnosťou

A) ťažká malta: – malta s objemovou hmotnosťou je cca 15 KN/m3 a viac .spravidla sa vyrába z kremeňa a hrubého piesku.

b) malta s nízkou hmotnosťou :- malta s objemovou hmotnosťou menšou ako 15KN/m3 je vyrobená z jemného kameniva.

3) povaha použitia: - podľa povahy použitia existujú dva typy: jeden na murovanie a druhý na omietky.
A) malta na kladenie tehál
B) dokončovacia malta

A) Murovacia malta: vápenná malta alebo cementová malta používaná na murovanie.

B) malta na konečnú úpravu: používa sa na omietanie tehlovej steny.

4) špeciálna malta :- má rôzny typ podľa požiadaviek materiálu, ako je malta pohlcujúca zvuk ohňovzdorného motora
A) ohňovzdorná malta
B) malta s nízkou hmotnosťou
C) zvuk pohlcujúca malta
D) röntgenová tieniaca morta r

A) Ohňovzdorná malta:-
vyrába sa pridaním hlinitanového cementu do drveného prášku pálených tehál .pomer je jeden diel hlinitanového cementu na 2 diely prášku pálených tehál.

B) ľahká malta: pripravuje sa pridaním materiálu ako je drevený prášok do cementovej malty, používa sa na zvukotesnú a žiaruvzdornú konštrukciu nadstavby.

C) zvuk pohlcujúca malta:
používa sa na zníženie hladiny hluku - cementová malta sa mieša s portlandským cementom, vápnom, sadrovou troskou na zníženie hluku

D) malta chrániaca pred röntgenovým žiarením :-
Používa sa na omietanie stien a tienenie röntgenovej skrine. je veľmi vysoká hustota okolo 22 kN/m3.

●Teraz ste na rade: - ak ste radi, že vidíte tieto témy, prosím zdieľajte a komentujte a ak máte akékoľvek otázky alebo otázky týkajúce sa tejto témy, opýtajte sa

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Koľko vriec cementu na 1000 tehál
  2. Typy betónu a ich pomer podľa indickej normy
  3. Koľko cementových vriec je potrebných na strešnú dosku s rozlohou 1 000 štvorcových stôp?
  4. Hmotnosť 5 galónového vedra piesku v librách a tonách
  5. spotreba cementu v PCC 1:5:10 a M5