bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele

bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele, Plán ohýbania tyče nosníka , v tejto téme vieme o BBS výstuže nosníka a výpočte množstva ocele a harmonograme ohybu tyče nosníka.

Vieme, že nosník sa poskytuje v stavebnej konštrukcii v úrovni sokla, v úrovni prekladu a steny ako stenový nosník. Minimálna veľkosť RCC nosníka by mala byť 9 × 9 palcov alebo 225 mm × 225 mm s 5 oceľovými tyčami, z ktorých 3 tyče majú priemer 12 mm ako hlavná výstuž s jednou ohnutou tyčou a 2 tyče majú priemer 10 mm výstuže použitej na vrchu nosník, ktorý je známy ako kotviaca tyč.

  bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele
bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele

  bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele
bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele

Typy výstuže (výstuže) používané v nosníku

V hlavnej tyči nosníka, ohnutej tyči a kotviacej tyči sa používajú tri typy výstuže

1) hlavná lišta :- vieme, že spodná časť nosníka je v ťahovej zóne, výstuž, ktorá má väčší priemer v spodnej časti nosníka v ťahovej zóne je známa ako hlavná tyč

2) ohnutá tyč :- jedna hlavná tyč použitá ako spodok nosníka ako ohnutá tyč, ktorá poskytuje nosníku stabilitu proti prehýbaniu a ohybovému momentu. Zahnutá tyč je tiež známa ako kľuková tyč3) kotviaca tyč: – druhá výstuž menšieho rozmeru umiestnená v hornej časti tlakovej zóny nosníka je známa ako kotviaca tyč.

BBS (Plán ohýbania tyčí) nosníka

Uviedli sme nasledujúce údaje podľa schémyVeľkosť nosníka = 225 × 300 mm

Dĺžka prierezu = 225 mm

Šírka prierezu = 300 mmSvetlé rozpätie = 4000 mm (svetlé rozpätie je vzdialenosť medzi vnútorným vekom dvoch stĺpov)

Priehľadný kryt na všetkých stranách = 20 mm

Priemer hlavnej tyče = 12 mm z 2 čPriemer ohnutej tyče = 12 mm z 1 nos

Priemer kotevnej tyče = 10 mm z 2 čPriemer strmeňa = 8 mm

Vzdialenosť medzi strmeňmi = 150 mm  bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele
bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele

Pre plán ohybu tyče nosníka musíme vypočítať nasledovné

1) dĺžka rezu hlavnej tyče

2) dĺžka rezu ohnutej tyče nahor

3) dĺžka rezu kotviacej tyče

4) dĺžka rezu strmeňa

5) počet strmeňov

Ako vypočítať dĺžku rezu hlavnej tyče v bbs lúča

1) dĺžka rezu hlavnej tyče

Dĺžka rezu = čisté rozpätie + 2 (dĺžka prierezu stĺpa) _ 2 voľný kryt

Svetlé rozpätie = 4000 mm

Dĺžka stĺpika = 225 mm

Priehľadný kryt = 20 mm

CL = 4000+(2x225)_(2x20) mm

CL = 4000+450_40 mm

Dĺžka rezu = 4410 mm

Dĺžka rezu 2 hlavných tyčí =2×4410 mm

Dĺžka rezu 2 hlavných tyčí = 8820 mm

dĺžka rezu ohnutej tyče v bbs lúča

  bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele
bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele

CL = CL hlavnej tyče + (2 x 0,42 H) ohyb

Dĺžka rezu hlavnej lišty = 4410 mm

H = výška

H = šírka _ 2 priehľadný kryt _ priemer hlavnej tyče

H = 300_2 x 20_12 mm

Výška = 300_40_12 mm

Výška = 300_52 mm

Výška = 248 mm

Predĺženie ohybu = 4×1d (máme 4 uhly ohybu, ktorý je 45°, čo sa rovná 1d a hodnota d je 12 mm priemer hlavnej tyče

Ohyb = 4×12 mm = 48 mm

Vložte všetky hodnoty do daného vzorca

CL = CL hlavnej tyče + (2 x 0,42 H) ohyb

CL = 4410 +(2x0,42x248)_48 mm

CL = 4410 + 208_48 mm

Dĺžka rezu ohnutej tyče Up = 4570 mm

3) celková dĺžka rezu 3 hlavných tyčí

Celková dĺžka rezu = 2 rovné tyče + 1 ohnutá tyč

Celková dĺžka rezu = 8820+4570 mm

Celková dĺžka rezu = 13390 mm

hmotnosť hlavnej tyče a výpočet množstva hlavnej tyče pre bbs nosníka

Na približný výpočet hmotnosti výstuže máme jeden vzorec

Hmotnosť =( D^2/162)×dĺžka kg/m

Kde máme

Priemer hlavnej tyče = 12 mm

Dĺžka hlavnej tyče = 13390 mm=13,39m

Hmotnosť = (12×12/162)×13,39 kg

Hmotnosť = 11,9 kg

Celkové množstvo ocele ako hlavnej tyče je teda potrebných asi 11,9 kilogramu

kvantitatívny výpočet kotevnej výstuže pre bbs nosníka

Vieme, že dĺžka rezu hlavnej tyče sa rovná dĺžke rezu kotviacej tyče

Takže máme reznú dĺžku dvoch kotevných tyčí rovných 8820 mm

Máme dĺžku = 8820 mm = 8,82 metra

Priemer kotviacej tyče = 10 mm

Hmotnosť = ( D^2/162) × dĺžka kg/m

Hmotnosť = (10×10/162)×8,82 kg

Hmotnosť = 5,44 kg

Takže potrebujeme 5,44 kg ocele ako kotevnú tyč

celkové množstvo ocele potrebné pre bbs nosníka

Celková hmotnosť ocele = hmotnosť hlavnej tyče + hmotnosť kotviacej tyče

Celková hmotnosť =11,9 +5,44 kg = 17,34 kg

Takže máme približne 17,34 kilogramu oceľovej výstuže potrebnej na 1 nosník s rozmermi 225×300×4000 mm

musíme vypočítať dĺžku rezu strmeňa

  bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele
bbs výstuže nosníka a výpočet množstva ocele

Priemer strmeňa = 8 mm

Veľkosť nosníka = 225×300 mm

CL strmeňa = obvod + dĺžka háku _ ohyb

Obvod = 2(a+b)

Dĺžka strany = 225_2×20_2×4 (polovičný priemer)

Dĺžka a = 225_40_8 mm

Dĺžka a = 177 mm

Dĺžka b = 300_2×20-2×4 mm

Dĺžka b = 252 mm

Obvod = 2(177+252) mm

Obvod strmeňa = 858 mm

Dĺžka háčika = 2×10d

Dĺžka háčika = 2×10×8= 160 mm

Ohyb = 4×1d (štyri ohyby po 45°)

Ohyb = 4 x 10 mm = 40 mm

CL strmeňa = obvod + dĺžka háku _ ohyb

CL strmeňa = 858+160_40 mm

Rezná dĺžka strmeňa = 978 mm = 0,978 m

Mali by ste navštíviť: -

ako vypočítať dĺžku rezu pravouhlého strmeňa

ako vypočítať dĺžku rezu kruhového strmeňa

●Ako vypočítať dĺžku rezu trojuholníkového strmeňa

● 8) vypočítajte počet strmeňov

Dĺžka rovnej tyče = 4410 mm

Rozostup = 150 mm

Počet strmeňov = (dĺžka/vzdialenosť)+1

Počet strmeňov= (4410/150) +1

Počet strmeňov = 29,4 + 1 = 30,4

Zaokrúhlené číslo strmeňa = 30 č

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Náklady na farbu domu 1000 štvorcových stôp v Indii
  2. Čo je nadácia RCC a jej význam
  3. Koľko ocele je potrebné na 1400 štvorcových stôp dosky
  4. Ako ďaleko môže rozpätie Z väznice 4″, 6″, 8″ a 10 palcov
  5. Veľkosť stĺpca pre rozpätie 7 m a dizajn stĺpca Palecové pravidlo