Aký je sklon strechy 8 na 12 | Sklon strechy 8/12

8 na 12 sklon strechy | Sklon strechy 8/12 | 8/12 uhol sklonu strechy | 8/12 sklon strechy v stupňoch | aký je sklon strechy 8/12.

Sklon strechy je meranie sklonu strechy vyjadrené v pomere, zlomku, percentách a stupňoch, neexistuje jediný štandard pre sklon strechy používaný na všetkých šikmých strechách, určujúce faktory, ako je materiál strechy a miestne klimatické podmienky, pomáhajú určiť vhodný rozsah sklonu pre danú budovu alebo stavbu. Ale sklon strechy 8/12 je najbežnejším sklonom strechy obytnej budovy, pri ktorej sa strešná krokva zdvíha o 8 palcov na každých 12 palcov alebo 1 stopu vodorovnej vzdialenosti alebo chodu.

Stupeň sklonu strechy 8/12 je dostatočný na to, aby rýchlo odlial vodu a tiež nie je pohodlný na chôdzu. 8/12 sklon strechy vyjadrený v zlomku, percentách, pomere alebo v uhle.V skorších dobách od počiatku civilizácie národy vždy hľadali dom, ktorý bol postavený z dreva pokrytého strechou, aby sa zabránilo silným dažďom a snehovým podmienkam. Dizajn a konštrukcia strechy závisí od mnohých faktorov, ale jedným z najbežnejších dôležitých faktorov sú klimatické a poveternostné podmienky vo vašom okolí, vo vašich mestách a krajinách.

Oblasť, ktorá má silné dažde a snehové zrážky, si vyžaduje dobré odvodnenie strechy, odvodnenie strechy v závislosti od sklonu strechy, podľa sklonu strechy sa kategorizuje na dva typy plochá strecha a šikmá strecha alebo šikmá strecha. Ide o dva typy strešnej konštrukcie založenej na sklone.

Plochá strecha je typ strechy, pri ktorej je sklon spravidla menší ako 10°, čo umožňuje zabezpečiť dostatočný odtok dažďovej vody len v oblastiach s nízkym až miernym zrážkam. Šikmá strecha je typ strechy zahŕňajúci šikmú plochu alebo plochu s uhlom zvyčajne nad 20°, zvyčajne sa zvažuje smerom dole v jednej alebo viacerých častiach v závislosti od dizajnu a konštrukcie.

Sklon strechy nižší ako 4/12 má mierny uhol, ktorý sa nazýva strecha s nízkym sklonom, sklon strechy menší ako 2/12 sa považuje za ploché strechy, sklon strechy vyšší ako 9/12 sa nazýva strmý sklon, sklon sa pohybuje medzi 4/12 až 9/12 je považovaný za konvenčný sklon striech vhodný pre väčšinu obytných domov. V tomto článku vysvetľujeme iba uhol sklonu strechy 8/12 (8 na 12, 8 na 12 alebo 8 na 12) a ich výšku.

8 na 12 sklon strechy

Sklon strechy 8/12 alebo 8 na 12 sú najbežnejšími typmi sklonu strechy obytných budov, čo sú šikmé plochy s uhlom zvyčajne 33,69°, strmosť strechy s vertikálnym stúpaním 8 palcov nad jej 12″ alebo 1 stopu horizontálne. vzdialenosť alebo beh v stavebníctve. Ide o najochrannejšie a najúčinnejšie riešenie vo vlhkom a chladnom počasí.

  8 na 12 sklon strechy
8 na 12 sklon strechy

Sklon strechy 8/12 je najbežnejším sklonom obytnej strechy. je dostatočný na to, aby rýchlo odlial vodu a tiež nie je pohodlný na chôdzu. 8/12 sklon strechy vyjadrený v zlomku, percentách, pomere alebo v uhle.

Sklon strechy alebo sklon je miera vertikálneho vzostupu k horizontálnej vzdialenosti alebo priebehu vyjadrená v palcoch na stopu. Strecha so zdvihom 8″ na každý 12″ chod má 8″ na nohu.

Jednoducho povedané 8 na sklon strechy 12 alebo 8/12 je sklon vytvorený krokvou, možno ho vypočítať ako uhol krokvy s horizontálou alebo pomer medzi vertikálnym stúpaním a horizontálnym priebehom strechy. Dá sa vyjadriť v pomere medzi stúpaním a chodom vo forme 8:12, sklon 8:12 znamená, že strecha, ktorá sa zdvihne o 8 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov chodu, má „8 na 12“ sklon alebo sklon strechy 8/12.

Aký je sklon strechy 8/12?

Sklon strechy 8/12 alebo 8 na 12 je definovaný ako strešná krokva, ktorá zvisle stúpa o 8 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálnej vzdialenosti alebo trasy má sklon „8 na 12“, sklon „8 na 12“ alebo sklon strechy 8/12 a ich uhol sklonu strechy je cca 33,69°.

Uhol sklonu strechy 8/12

Sklon strechy frakcie 8/12 (8 nad 12, 8 na 12 alebo sklon „8 v 12“ alebo v pomere 8:12) sa rovná 33,69 stupňom uhla. Tento svah je najlepší pre mnohé obytné domy v chladnom a vlhkom počasí.

Ako určiť uhol sklonu strechy 8/12

Môžete to určiť v dvoch jednoduchých krokoch: -

1) vypočítajte pomer výšky tónu, ako je výška tónu = stúpanie/beh, napríklad 8/12 = 0,66

2) nájdite inverzný tangens výšky tónu, aby ste získali uhol v stupňoch, ako napríklad tan inverzná výška tónu = tan-1 (0,66) = 33,69°

Sklon strechy frakcie 8/12, 8 nad 12 alebo sklon „8 v 12“ alebo v pomere 8:12 sa teda rovná 33,69 stupňom uhla.

Sklon strechy 8/12 v stupňoch

Sklon strechy frakcie 8/12 (8 nad 12, 8 na sklon 12 alebo „8 v 12“ alebo v pomere 8:12) sa rovná 33,69 v stupňoch uhla. Tento svah je najlepší pre mnohé obytné domy v chladnom a vlhkom počasí.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Náklady na výstavbu betónových dosiek RCC na štvorcový stopu v Indii
  2. Aká veľkosť oceľového nosníka pre rozpätie 24 stôp
  3. Aká veľkosť stĺpika pre plot 6 stôp, 4 stôp, 5 stôp, 3 stôp a 8 stôp
  4. Náklady na výstavbu domu 1100 štvorcových stôp v Indii a množstvo materiálu
  5. Veľkosť oceľového stĺpa pre 2-, 3-poschodovú a viacposchodovú budovu