Ako vypočítať sklon strechy | vzorec sklonu strechy

Ako vypočítať sklon strechy | vzorec sklonu strechy | ako určiť sklon strechy | ako vypočítať sklon strechy | ako vypočítať sklon strechy | ako určiť sklon strechy.

Každý potrebuje nový dom klasického vzhľadu, strecha je jednou z najdôležitejších častí každej stavebnej konštrukcie, ktorá bráni ostatnej stavbe budovy a obyvateľa pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a zároveň zabezpečuje súkromie obyvateľom. V skorších dobách od počiatku civilizácie ľudia vždy hľadali dom, ktorý bol postavený z dreva pokrytého strechou, aby sa zabránilo silným dažďom a snehovým podmienkam.

Dizajn a konštrukcia strechy závisí od mnohých faktorov, ale jedným z najbežnejších dôležitých faktorov sú klimatické a poveternostné podmienky vo vašom okolí, vo vašich mestách a krajinách. Oblasť, ktorá má silné dažde a snehové zrážky, si vyžaduje dobré odvodnenie strechy, odvodnenie strechy v závislosti od sklonu strechy, podľa sklonu strechy sa kategorizuje na dva typy plochá strecha a šikmá strecha alebo šikmá strecha. Ide o dva typy strešnej konštrukcie založenej na sklone.

Plochá strecha je typ strechy, pri ktorej je sklon spravidla menší ako 10°, čo umožňuje zabezpečiť dostatočný odtok dažďovej vody len v oblastiach s nízkym až miernym zrážkam. Šikmá strecha je typ strechy zahŕňajúci šikmú plochu alebo plochu s uhlom zvyčajne nad 20°, zvyčajne sa zvažuje smerom dole v dvoch alebo viacerých častiach v závislosti od dizajnu a konštrukcie.

Niekto sa môže opýtať, ako vypočítať sklon strechy?, na určenie sklonu strechy alebo sklonu strechy potrebujete Vzorec sklonu pre kalkulačku strechy, pomocou ktorej môžete ľahko vypočítať hodnotu sklonu strechy v zlomkoch, v pomere a uhloch v stupňoch, môžete môže tiež vypočítať dĺžku krokvy, výšku stúpania na chodbu, výšku strechy a rozpätie.Ak sa sklon strechy meria v zlomkoch, spadá do rozsahu sklonu 4/12 až 9/12 alebo „4 v 12“ až „9 v 12“, merané v pomere v rozsahu 4:12 až 9:12, merané v percentách v rozsahu 25 % až 75 % a merané v stupňoch v rozsahu 18° až 37°.

Sklon strechy alebo sklon znamená, o koľko palcov stúpa zvislá strecha na každých 12 palcov alebo 1 stopu v horizontálnej vzdialenosti. Príklad sklonu strechy by bol sklon 5/12 alebo „5 v 12″, čo znamená, že vertikála strechy stúpa o 5 palcov na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálnej vzdialenosti. Existujú dva typy navrhovaných spôsobov merania sklonu strechy buď v percentách alebo v stupňoch. Dajte nám vedieť o nejakej definícii krokvy, stúpania a chodu, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť pri výpočte sklonu strechy.Nárast je definovaný ako vertikálna zmena výšky na jednotku horizontálnej dĺžky alebo dráhy. Napríklad stúpanie 4/12 predstavuje 4″ vertikálnu výšku alebo stúpanie na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálnej vzdialenosti alebo behu. Všeobecná hodnota stúpania pre šikmú strechu je v rozsahu od 4″ do 9″ na každých 12 palcov chodu. Ide o dobrú a štandardnú výšku stúpania všeobecne používanú pre konvenčné konštrukcie, ako sú garáže, obytné budovy, prístrešky, schody atď.

Priebeh je definovaný ako vzdialenosť od vonkajšej strany hornej dosky steny k bodu priamo pod stredom hrebeňa alebo valu. Je to horizontálna vzdialenosť pre sklon a krokva je konštrukčný prvok používaný ako súčasť strešnej konštrukcie, ktorá vedie od hrebeňa strechy alebo valby strechy k stene vonkajšej steny.

Ako vypočítať sklon strechy

Čo sa týka tohto „ako vypočítať sklon strechy/alebo ako určiť sklon strechy?“, vo všeobecnosti sa sklon strechy vypočíta z Pythagorovej vety o pravouhlom vzorci, v ktorom prepona pravouhlého trojuholníka je dĺžka krokvy, ich výška je stúpanie a základňa je spustená a môžete použiť nasledujúci vzorec sklonu a rovnicu pre strechu na výpočet dĺžky krokvy a na určenie sklonu strechy.  Vzorec sklonu strechy
Vzorec sklonu strechy

Vzorec sklonu strechy

● Krokva^2 = stúpanie^2 + priebeh^2 (podľa Pytagorovej vety o vzorci pravého uhla)

● krokva = stúpanie/ sinθ

● krokva = beh/ cosθ● Výška tónu = stúpanie/beh (kde je výška tónu vyjadrená v percentách

● Sklon = tan (uhol), kde uhol je sklon strechy vyjadrený v stupňoch.● stúpanie tónu = tan (uhol) × 12

● výška strechy = √ (krokva^2 _ celková dĺžka^2)● sklon strechy v stupňoch = tan-1 (sklon)

● stupne k sklonu strechy = tan (uhol) × 12, tým získate X v pomere X/12.

  Ako vypočítať sklon strechy | vzorec sklonu strechy
Ako vypočítať sklon strechy | vzorec sklonu strechy

Ako určiť sklon strechy

● zmerajte dĺžku horizontálneho úseku: - je to horizontálna vzdialenosť od vrchnej dosky stien k bodu priamo pod stredom hrebeňa alebo valby strechy, za predpokladu, že je 4 metre

● zmerajte vertikálnu výšku stúpania vašej strechy za predpokladu, že je 1 meter.

● na výpočet sklonu strechy ako podielu stúpania a sklonu ako sklonu = stúpanie/prebiehanie, sklon = 1/4 = 1/4, čo sa rovná 25 %, teda sklon strechy bude 25 %.

● Prepočítajte hodnotu sklonu uhla v stupňoch, pretože sklon = tan (uhol), takže uhol = arctan (uhol) = arctan (0,25) = 14°, teda sklon strechy bude 14 stupňov.

● na výpočet sklonu strechy je v tvare X:12, ako sklon = X/12, teda X = sklon × 12 = 0,25 × 12 = 3, teda sklon vašej strechy bude 3:12 a môže byť vyjadriť aj v zlomku ako 3/12 alebo „3 z 12“ alebo v percentách ako 25 %.

  Ako vypočítať dĺžku krokvy
Ako vypočítať dĺžku krokvy

Ako vypočítať dĺžku krokvy

● zmerajte dĺžku horizontálneho úseku: - je to horizontálna vzdialenosť od vrchnej dosky stien k bodu priamo pod stredom hrebeňa alebo valby strechy, za predpokladu, že je 10 metrov

● zmerajte vertikálnu výšku stúpania vašej strechy za predpokladu, že je 2,5 metra.

● na určenie dĺžky krokvy pomocou tohto vzorca, ako krokva^2 = stúpanie^2 + priebeh^2, krokva^2 = 2,5^2 + 10^2, krokva^2 = 6,25+100, krokva = √106,25, krokva = 10,31 metra, teda krokva pre šikmú strechu bude 10,31 metra.

Ako vypočítať stúpanie sklonu strechy

  Ako vypočítať stúpanie sklonu strechy
Ako vypočítať stúpanie sklonu strechy

Ak ste zadali uhol strechy v stupňoch, môžete nájsť sklon strechy prevedením uhla v stupňoch na sklon a potom určiť stúpanie vynásobením sklonu 12 alebo pomocou tohto vzorca, stúpanie = tan (uhol ) × 12

● Najprv určite sklon zistením dotyčnice stupňov, predpokladajme, že krokva je naklonená o 20°, potom sklon = tan(stupne), takže sklon = tan 20° = 0,3639

● Potom, po druhé, vynásobte sklon 12, aby ste dostali stúpanie, ako je stúpanie na stopu trasy = 0,3639 × 12 = 4,36″, to znamená sklon strechy 4,36″ vertikálne stúpanie na stopu alebo 12″ horizontálneho úseku.

Uhol sklonu strechy v stupňoch

Vzorec sklonu strechy vám pomôže previesť pomer sklonu strechy alebo zlomok sklonu v stupňoch v nasledujúcich dvoch krokoch:- 1) vydelte prvú časť pomeru číslom 12, aby ste zistili sklon, a 2) nájdite inverznú tangentu sklonu nájsť uhol v stupňoch.

  Uhol sklonu strechy v stupňoch
Uhol sklonu strechy v stupňoch

Pre sklon strechy 2/12 do uhla v stupňoch:- 1) sklon = stúpanie/beh, ako napríklad 2/12 = 0,1666, 2) tan inverzná hodnota sklonu = tan-1 (0,1666) = 9,46°, teda sklon strechy zlomku Sklon 2/12 alebo „2 v 12“ alebo v pomere 2:12 je ekvivalentný 9,46 stupňom.

Pre sklon strechy 4/12 v stupňoch:- 1) sklon = stúpanie/beh, ako napríklad 4/12 = 0,33, 2) tan inverzná hodnota sklonu = tan-1 (0,33) = 18,43°, teda sklon strechy frakcie 4/ 12 alebo sklon „4 v 12“ alebo v pomere 4:12 je ekvivalentný 18,43 stupňom.

Pre sklon strechy 7/12 v stupňoch:- 1) sklon = stúpanie/beh, ako napríklad 7/12 = 0,583, 2) tan inverzná hodnota sklonu = tan-1 (0,583) = 30,26°, teda sklon strechy frakcie 7/ 12 alebo sklon „7 v 12“ alebo v pomere 7:12 je ekvivalentný 30,26 stupňom.

Uhol v stupňoch k sklonu strechy

Vzorec uhla v stupňoch k sklonu strechy vám pomôže previesť zo stupňov na pomer sklonu strechy nasledujúcimi dvoma spôsobmi:- 1) vypočítajte dotyčnicu uhla a 2) vynásobte sklon 12, aby ste našli X v pomere X/12.

Pre 10 stupňov k sklonu strechy:- 1) tan 10 stupňov ako tan 10° = 0,176, to vám dá sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12, aby ste našli X v pomere X/12 ako napr. 0,176 × 12 = 2, teda 10 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 2/12 alebo „2 v 12“ alebo pomer sklonu 2:12.

Pre 20 stupňov k sklonu strechy:- 1) opálenie 20 stupňov ako opálenie 20° = 0,3639, to vám dá sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12, aby ste našli X v pomere X/12 ako napr. 0,3639 × 12 = 4,36, teda 20 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 4/12 alebo „4 v 12“ alebo pomer sklonu 4:12.

Pre 15 stupňov k sklonu strechy:- 1) opálenie 15 stupňov ako opálenie 15° = 0,2679, to vám dá sklon strechy, 2) vynásobte sklon 12, aby ste našli X v pomere X/12 ako napr. 0,2679 × 12 = 3,2, teda 15 stupňový uhol sklonu strechy je rovnaký ako sklon 3/12 alebo „3 v 12“ alebo pomer sklonu 3:12.

ČÍTAJTE AJ :-

Sklon strechy do uhla | uhol sklonu strechy | Premena uhla na sklon strechy

Ako vypočítať sklon strechy | vzorec sklonu strechy

Štandardný sklon strechy v stupňoch, pomer & zlomok pre dom

Kalkulačka sklonu strechy | ako zistiť sklon strechy

Šikmá strecha: diely, typy, uhol & ako zistiť sklon strechy

Väzníková strecha: definícia, typy & výhodu

Ako vypočítať výšku šikmej strechy

Ak ste zadali uhol strechy v stupňoch a rozpätie, na určenie konečnej výšky hrebeňového nosníka prevedením uhla v stupňoch na sklon, potom určíte zvislú výšku strechy vynásobením sklonu horizontálnym priebehom (run= rozpätie/ 2) alebo pomocou tohto vzorca, výška strechy = √ (Rafter^2 _ celkový priebeh^2).

● najprv vypočítajte sklon prevedením uhla v stupňoch na sklon, predpokladajme, že uhol strechy v stupňoch je 30°, potom sklon = tan 30° = 0,577

● potom po druhé, vynásobením sklonu horizontálnym priebehom (run= rozpätie/2), získate vertikálnu výšku strechy, napríklad predpokladajte horizontálne rozpätie = 30 stôp, potom beh = 30/2 = 15 stôp, teda výšku šikmej strechy = 0,577 × 15 = 8,65 stôp, teda 8,65 stôp bude výška šikmej strechy.

● ak je zadaný vodorovný priebeh a dĺžka krokiev, potom prepočítajte výšku strechy pomocou Pythagorovej vety vzorca pre pravouhlý trojuholník ako výška strechy = √ (Rafter^2 _ celkový priebeh^2)

● predpokladajme, že dĺžka krokvy pre sklon strechy je 5 metrov a horizontálny priebeh je 4 metre, potom vertikálna výška strechy = √ (5)^2 _ (4)^2 = 3 metre, teda 3 metre je výška šikmej strechy.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Koľko piesku je potrebné na strešnú dosku s rozlohou 1000 štvorcových stôp?
  2. Koľko ocele je potrebné na strešnú dosku s rozlohou 1 000 štvorcových stôp?
  3. Kalkulačka sklonu strechy | ako zistiť sklon strechy
  4. Množstvo cementového piesku a kameniva na 1500 štvorcových stôp dosky
  5. Koľko vriec cementu je potrebných na dom s rozlohou 1000 štvorcových stôp