Ako vypočítať sklon schodiska | štandardný sklon pre schodisko

Ako vypočítať sklon schodiska | štandardný sklon pre schodisko | minimálny a maximálny sklon pre schody | ako vypočítať sklon schodov.

Schodisko alebo schodisko je najdôležitejšou súčasťou akéhokoľvek typu budovy, ako je obytná, obchodná, továrenská, verejná, nemocnica atď. Pomáha ľuďom pohodlne sa dostať na rôzne poschodia budovy. Keď uvažujete o svojej novej úlohe pri navrhovaní a konštrukcii schodiska, sklon schodiska je dôležitým faktorom, ktorý zabezpečí, aby nebolo príliš strmé. Umožňuje pohodlný let medzi jedným poschodím na druhé.

Schodisko môže byť rovné, v tvare L, v tvare U, špirálovito zakrivené konzolové delené a navinuté. Schodisko môže byť v priamom smere vedúcom z jedného poschodia na druhé bez zatáčania alebo zmeny smeru, môže zmeniť smer na letové spojené pod 90-stupňovým uhlom pristátia a vo viacposchodovej alebo výškovej budove má otočku o 180-stupňov.

Schodisko má veľa komponentov ako stúpačka, nášľapná plocha, schodisko, podesta, spád atď. Nášľapná plocha je horizontálna časť schodiska, na ktorú najskôr priložíme nohu pri prechode z prízemia na poschodie. Hĺbka dezénu sa meria od zadnej strany jedného behúňa k zadnej časti nasledujúceho behúňa a ich šírka sa meria od jednej strany k druhej. Stúpačka je vertikálna časť medzi každým schodíkom na schodisku, môže chýbať na otvorenom schodisku, výška stúpačky meraná od spodnej časti každého schodíka po ďalší horný schodík, alebo výška stúpačky sa môže nazývať aj vertikálna vzdialenosť medzi dvoma schodíkmi.

Sklon schodiska je definovaný ako inverzná tangenta pomeru medzi výškou stúpačky a šírkou stúpania alebo stúpania. Podľa IS 456 by sklon alebo sklon schodiska alebo schodiska mal byť medzi 25 stupňami až 40 stupňami. Ideálny je 31 stupňov, čo zodpovedá sklonu 6/10 alebo sklon tohto schodíka bude 6″ stúpanie nad 10″ horizontálneho chodu.Výpočet sklonu schodiska je veľmi jednoduchý a nenáročný proces. Potrebujete len vedieť o presnom meraní výšky stúpačky a šírky stúpania alebo behúňa. Vo všeobecnosti sa výška stúpačky pohybuje medzi 6″ až 7″ (150 až 180 mm) a šírka behúňa alebo chodidla je približne 10″ až 11″ (250 až 280 mm) bez prednej hrany.

Na výpočet sklonu schodiska vydelíte výšku stúpačky šírkou stúpačky alebo stúpania a potom inverznú tangens výslednej hodnoty získate sklon schodov.  Ako vypočítať sklon schodiska
Ako vypočítať sklon schodiska

Ako vypočítať sklon schodiska

Krok 1: - zmerajte výšku stúpačky a uistite sa, že všetky stúpačky majú rovnakú veľkosť. Predpokladajme, že výška stúpačky je 7″ (180 mm).

Krok 2: - zmerajte šírku behúňa alebo bez špičky, ak je celý behúň jednotnej veľkosti. Predpokladajme, že šírka behúňa je 11″ (280 mm)

Krok 3: vezmite pomer výšky stúpačky a šírky behúňa, napríklad 180/280 = 0,64.Krok 4: - vypočítajte inverzný tangens 0,64, ako napríklad tanθ = 0,64, θ = tan^-1 (0,64) = 37 stupňov.

Vzorec výpočtu sklonu schodiska

Sklon schodiska sa vypočíta pomocou trigonometrického vzorca, ktorý je Tanθ, ktorý sa rovná pomeru protiľahlého k susednému v pravouhlom trojuholníku, ako je Tanθ = protiľahlý/susedný a θ = tan^-1 (protiľahlý/susedný), a táto hodnota theta (θ) nám dá sklon schodiska v stupňoch. Štandardný sklon alebo sklon schodiska alebo schodiska by mal byť v rozsahu od 25 stupňov do 40 stupňov.

ČÍTAJTE AJ :-Štandardná šírka vozovky | štandardná šírka jazdného pruhu

Štandardný sklon strechy v stupňoch, pomer & zlomok pre domŠtandardná veľkosť 1BHK, 2BHK, 3BHK & Byt 4BHK v Indii

Štandardná veľkosť schodiska pre obytné & obchodná budovaŠtandardná veľkosť okna pre obytnú budovu

Sklon pre strmé schodisko sa pohybuje od 50 do 70 stupňov ako lodné schodisko, točité schodisko, striedavé nášľapné schody atď. Používa sa na úsporu miesta a skrátenie horizontálneho chodu.

ČÍTAJTE AJ :-

Vzorec stúpania schodiska | Vzorec schodiska 2R + T

Koľko schodov na 12′, 10′, 11′, 9′, výška stropu 8 stôp

Koľko výpletov potrebujem na 8- stopu, 7′, 6′, 5′, 4′ a 3′ široké schody

Výpočet konkrétneho množstva pre schodisko a jeho vzorec

Jednotná veľkosť stúpačky a chod uľahčujú meranie, ktoré zaisťuje presnejší výsledok. Radím vám postaviť nie príliš strmé schody. Za štandard sa považuje sklon 30° až 40°.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Aký je sklon strechy 6 na 12 | Sklon strechy 6/12
  2. Koľko vonkajšej farby potrebujem na dom s rozlohou 1500 štvorcových stôp
  3. Pomer miešania betónu Tabuľka | typy betónu
  4. Aká veľkosť oceľového nosníka pre rozpätie 25 stôp
  5. Dĺžka schodiska pre strop 8, 9, 10, 11 a 12 stôp