Ako vypočítať reznú dĺžku výstuže (ocele) použitej v stĺpe

Ako vypočítať reznú dĺžku výstuže (oceľ) použitej v stĺpe, plán ohýbania tyče stĺpa, v tejto téme vieme, ako vypočítať reznú dĺžku výstuže (výstuže) použitej v pláne ohýbania stĺpov a tyčí stĺpa.

Vieme, že stĺp je štruktúra RCC a dôležitá konštrukčná súčasť každého projektu, ktorý prenáša zaťaženie pôsobiace naň rôznou štruktúrou na pôdne lôžko. Poďme diskutovať o pláne ohybu tyče stĺpa, v ktorom nájdeme reznú dĺžku výstuže použitej v stĺpe a odhadneme potrebu výstuže v stĺpe.

Stĺp je zvislý konštrukčný prvok, ktorý stojí na pletivovej pätke v zemnej zemi.

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanál

Mali by ste tiež navštíviť: -1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti

2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec  Ako vypočítať reznú dĺžku výstuže použitej v stĺpe
Ako vypočítať reznú dĺžku výstuže použitej v stĺpe

ako vypočítať reznú dĺžku výstuže (ocele) použitej v stĺpe a BBS stĺpa

Rezná dĺžka výstuže použitej v stĺpe = pozdĺžna dĺžka stĺpa + rozvinutá dĺžka stĺpa v streche dosky a v pätke + dĺžka preplátovania + parapetná stena _ predĺženie ohybu

  Ako vypočítať reznú dĺžku výstuže použitej v stĺpe
Ako vypočítať reznú dĺžku výstuže použitej v stĺpe

1) pozdĺžna dĺžka stĺpika

V danom diagrame máme nasledovnéHrúbka pätky = 300 mm

Dĺžka po soklový nosník= 1000 mm

Hrúbka p.nosníka = 300 mmP.nosník na strechu = 3000 mm

Hrúbka dosky = 120 mmCelková H = 300+1000+300+3000+120 mm

Celková výška = 4720 mmCelkový odpočet čistého krytu

A) čistý kryt v pätke

Priehľadný kryt = Fc = 40 mm

Dve priemery sieťovej tyče = 8 + 8 = 16 mm

Celkový čistý kryt = 40+16=56mm

B) čistý kryt v strešnej doske

Čo je Rc = 25 mm

Celkový čistý kryt = Fc +Rf +16

Celkový čistý kryt = 40+25+16 mm

Celkový čistý kryt = 81 mm

Pozdĺžna tyč = celková výška _ celkový svetlý kryt

Pozdĺžna tyč = 4720_81 mm

Dĺžka jednej pozdĺžnej tyče = 4639 mm

vypočítajte vývojovú dĺžku výstuže v stĺpe

A) Vývojová dĺžka v strešnej doske je
Ld = 40d, kde d je priemer výstuže použitej v stĺpe, ktorý je 12 mm

Ld = 40 x 12 = 480 mm

B) dĺžka vývoja v základoch

Rozvinutá dĺžka v pätke, ktorá je Ld je daná 300 mm

Ld v pätke = 300 mm

Celková stavebná dĺžka v strešnej doske a v pätke

Ld = 480 + 300 = 780 mm

3) výpočet dĺžky lapovania

V danom diagrame, ktorý je BBS stĺpa len pre prízemnú budovu, vieme, že lapovanie je zabezpečené v strednej časti stĺpa. Dĺžka 1 výstuže je asi 12 metrov, takže nie je potrebná dĺžka prekrývania poskytovaná pre prízemnú budovu

4) výpočet dĺžky parapetnej steny

V uvedenom diagrame ide o BBS stĺpa len pre prízemnú budovu, takže stĺp nie je umiestnený v hornej časti strešnej dosky, takže dĺžka parapetnej steny pre stĺp je v tomto BBS stĺpa rovná nule.

5) výpočet predĺženia ohybu

Vieme, že keď je výstuž ohýbaná, potom sa natiahne a zväčší na dĺžku pre výpočet BBS stĺpa a reznú dĺžku výstuže použitej v stĺpe, odpočíta sa predĺženie ohybu, v danom diagrame výstuž v polohe ohybu stĺpa 1 v strešnej doske a v druhom v päte pod uhlom 90 stupňov.

Pre ohyb 90° máme 2d

Predĺženie ohybu = 2×2d

Predĺženie ohybu = 2 × 2 × 12 = 48 mm

rezná dĺžka výstuže použitej v stĺpe

Rezná dĺžka výstuže použitej v stĺpe = pozdĺžna dĺžka stĺpa + rozvinutá dĺžka stĺpa v streche dosky a v pätke + dĺžka preplátovania + parapetná stena _ predĺženie ohybu

Pričom pozdĺžna dĺžka = 4639 mm

Celková dĺžka rozvinutia = 780 mm

Dĺžka lapovania = 00 mm

Dĺžka parapetnej steny =00 mm

Predĺženie ohybu = 48 mm

CL = (4639 + 780 + 0 + 0) _ (48) mm

Dĺžka rezu 1 ocele = 5371 mm

Mali by ste navštíviť: -

ako vypočítať dĺžku rezu pravouhlého strmeňa

ako vypočítať dĺžku rezu kruhového strmeňa

●Ako vypočítať dĺžku rezu trojuholníkového strmeňa

BBS plánu ohýbania stĺpov a tyčí

Ak poskytneme 6 tyčí s priemerom 12 mm výstuže použitej v stĺpe

1) celková dĺžka rezu (Tcl) pre 6 č

Tcl = 6 x 5371 mm

Celková dĺžka rezu = 32226 mm

Teraz prevedieme milimeter na meter

Celková dĺžka rezu = 32,226 metra

Celková hmotnosť ocele potrebná na jeden stĺp

Máme jeden vzorec na približný výpočet pre odhad a množstvo výstuže

Hmotnosť=( D^2/162) dĺžka kg

Hmotnosť = (12×12)/162 (32,226) kg

Hmotnosť = 28,645 kg na jeden stĺpik

Ak máme 10 stĺpcov ako

Celková hmotnosť = 286,45 kg

vypočítajte celkový počet strmeňov v obdĺžnikovom stĺpci

Krúžok použitý v stĺpe poskytuje bočnú oporu hlavnej tyči proti vybočeniu, používa sa v správnom intervale pre nosník a stĺp, aby sa zabránilo ich vybočeniu. Tiež chránia štruktúru RCC pred zrútením počas seizmickej aktivity, ako je zemetrasenie. Používa sa na odolávanie bočnému šmykovému namáhaniu a diagonálnemu namáhaniu v ťahu v štruktúre RCC a poskytuje stabilitu výstuže oceľovej tyče.

Počet strmeňov = (pozdĺžna dĺžka/rozostup)+1

Máme pozdĺžnu dĺžku = 4639 mm

Rozteč strmeňa = 150 mm

Počet strmeňov= (4639/150)+1

Počet strmeňov = 30,92 +1 = 31,92

31,92 sme zaokrúhlili na 32

Požadovali sme teda 32 strmeňov na vystuženie väzníkov v obdĺžnikovom stĺpe

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Koľko 50 lb vriec betónu na palete
  2. Koľko vriec cementu je potrebných na strešnú dosku RCC s rozlohou 2 000 štvorcových stôp
  3. Úroveň parapetu | Výška parapetu | rozdiel medzi výškou parapetu a prekladu
  4. Hrubé otváranie pre 24″, 28″, 30″, 32″, 34″ a 36 palcové dvere
  5. 6 mm Hmotnosť oceľovej tyče na meter a stopu