Ako vypočítať množstvo ocele a betónu v stĺpe

  Ako vypočítať materiál potrebný v stĺpci
Ako vypočítať množstvo ocele a betónu v stĺpe

Stĺpec

Ako vypočítať množstvo ocele a betónu v stĺpci a ako vypočítať množstvo cementu, piesku a kameniva v stĺpci.

Popis :- pri stavbe stĺpov alebo stĺpov budovy požadujeme oceľovú tyč, piesok, cement a kamenivo. Vyvstáva jednoduchá otázka, ako vypočítať množstvo materiálu potrebného na vytvorenie kolóny, ako je množstvo cementu, množstvo oceľovej tyče, množstvo piesku a množstvo kameniva.

Skúsme to vyriešiť jednoduchou výpočtovou metódou.Čo je betón triedy M20

M-20 mix :- pre na stavbu stĺpov sme použili betónovú zmes M-20 :- na stavbu stĺpov sme použili betónovú zmes typu M-20, je to zmes piesku, cement a kamenivo.

V zmesi M20 je pomer jej zložiek (1 : 1,5 : 3), v ktorom jedna časť je cement, 1,5 časti  je piesok a 3 časti je kamenivo .Ako vypočítať množstvo betónu v stĺpci

Stĺpec :- stĺpec má dve časti, prvá je pôdorysná časť a druhá časť je prierez

(1) Úsek roviny :- rovinný rez má daný rozmer ako dĺžka 300 mm a šírka 300 mm

Šírka = 300 mm = 0,3 mDĺžka = 300 mm = 0,3 m

  Ako vypočítať množstvo ocele v stĺpci
Ako vypočítať množstvo ocele a betónu v stĺpe

Stĺpec

(dva ) Prierez : – v priereze sú 4 čísla oceľových tyčí, z ktorých každá má dĺžku 4 metre s priemerom 12 mm, ktoré sa používajú pri vytváraní stĺpov.  Ako vypočítať množstvo cementového piesku a kameniva v stĺpci
Ako vypočítať množstvo ocele v stĺpci

Stĺpec

G rozmer :Šírka = 0,3 m

Dĺžka = 0,3 mVýška = 4 m

Oceľová tyč = 4 nosy, každý s dĺžkou 4 m

Hustota ocele = 7850 kg /m3

Hustota cementu = 1450 kg/m3

Typ betónu = zmes M-20

Výpočet ocele pre stĺp

Vieme, že oceľová tyč vypočítaná v kilogramoch, hmotnosť oceľovej tyče sa rovná násobku objemu oceľovej tyče a hustoty oceľovej tyče.

Hmotnosť = objem × hustota

Na výpočet hmotnosti ocele sme použili jeden vzorec v kilogramoch na meter.

Hmotnosť = (D)2/162 ×L kg/m

Kde D = priemer oceľovej tyče = 12 mm

L = celková dĺžka chodu = 4×4 m = 16 m

Hmotnosť = 12×12/162×16 kg

Hmotnosť ocele na výrobu jedného stĺpika

Hmotnosť = 14,22 kg Ans.

● Mokrý objem = 0,3×0,3×4 m3

Mokrý objem=0,36 m3

● suchý objem :- vieme, že vo vlhkom objeme je voda a jej bublinky sa dajú odstrániť, preto je potrebné väčšie množstvo materiálu, preto sa objem materiálu zväčší, teda suchý. je zvýšený o 54 %, preto pre výpočet suchého objemu vynásobíme 1,54 kofaktorom vlhkého objemu

Suchý objem = 1,54×0,36m3

Suchý objem = 0,5544 m3

Vieme, že betón má v stĺpci aj oceľovú tyč, pre výpočet čistého objemu betónu by sme mali odpočítať objem oceľovej tyče od suchého objemu, aby sme dostali čistý objem.

Objem ocele = hmotnosť÷ hustota

V oceľ = 14,22 kg/7850 kg/m3

V oceľ = 0,0018 m3

Čistý objem = V suchý _ V oceľ

Vnet = 0,5544-0,0018 m3

V net = 0,5526 m3

množstvo cementu v stĺpci

Celkom R = 1 + 1,5 + 3 = 5,5

Hmotnosť = čistý objem × hustota

Množstvo cementu= 1/5,5×0,5526 m3×1450 kg/m3

Hmotnosť =801,27/5,5 kg

W      = 145,685 kg

Poznáme 1 vrece cementu = 50 kg

Počet vriec cementu=145,685/50

Počet vriec = 2,914 Ans.

množstvo piesku: -

Mali by sme vypočítať množstvo piesku v kubických stopách

Q piesku = 1,5/5,5 × 0,5526 × 35,3147 cft

1 m3 = 35,3147 cft

Množstvo piesku = 5,32 cft

množstvo kameniva: -

Množstvo kameniva sa tiež počíta v kubických stopách

Q kameňa = 3/5,5×0,5526×35,3147 cft

Množstvo kameniva = 10,644 cft

●Výsledky :- na zhotovenie jedného stĺpu stavby požadujeme nasledujúci materiál:-

Hmotnosť ocele = 14,22 kg

Počet vriec cementu = 2,914

Množstvo piesku = 5,32 cft

Množstvo kameniva = 10,644 cft

Teraz ste na rade:- ak ste radi, že vidíte tento príspevok, takže prosím, chlapci, aby komentovali a zdieľali so svojimi priateľmi a akékoľvek otázky a otázky týkajúce sa tohto príspevku sú veľmi vítané.

Teraz môžete ma sledovať ďalej Facebook a odoberať moje YouTube kanál

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Koľko vriec cementu je potrebných na betón triedy m25
  2. Analýza sadzby za omietkové práce - vypočítajte množstvo a náklady
  3. Ako vypočítať plochu debnenia stĺpa, nosníka a dosky
  4. Koľko betónu vyrobí jedno vrece cementu?
  5. 1 tona kameniva 10 mm 20 mm a 40 mm previesť na m3