Aké sú rôzne typy pilótových základov a ich použitie

Aké sú rôzne typy pilotových základov a ich použitie, ahoj chlapci, v tomto článku vieme o tom, čo sú rôzne typy vlasových základov a ich použitia, čo je to pile Foundation. Ako vieme, pilotové zakladanie je akýmsi hlbokým zakladaním poskytovaným v tých oblastiach, kde je nízka únosnosť pôdy a vysoký vzostup podzemnej vody.

Ak je prítomná silná a nerovnomerná nosná konštrukcia, odporúča sa použitie pilótového základu.

  Aké sú rôzne typy pilótových základov a ich použitie
Aké sú rôzne typy pilótových základov a ich použitie

Čo je to pile Foundation a ich definícia

Pile Foundation je druh hĺbkového základu, ktorý prenáša zaťaženie pochádzajúce z nadstavby priehradových mostov bezpečne do podložia pôdy. Poskytuje sa v tých oblastiach, kde je únosnosť pôdy príliš nízka, na nájdenie primeranej únosnosti pôdy sa poskytuje hlbšie v pôde, kde je prítomná primeraná kapacita únosnosti pôdy.

Hĺbka základu pilóty je väčšia ako 3-násobok jeho šírky. Pilótový základ je vyrobený z betónového materiálu, ocele, dreva a inej kombinácie betónu a ocele, ktorá je kompozitným materiálom. Pilótový základ sa používa na podopretie a prenos zaťaženia v požadovanej hĺbke pomocou koncového ložiskového vlasu alebo plášťového trecieho vlasu.

Aké sú rôzne typy pilótových základov a ich použitie

◆ Môžete ma sledovať Facebook a prihláste sa na odber našich YouTube kanálMali by ste tiež navštíviť: -

1) Čo je betón a jeho druhy a vlastnosti2) konkrétny výpočet množstva pre schodisko a jeho vzorec

Pilótový základ možno klasifikovať na základe funkcie materiálov a procesu inštalácie atď. a nasledujú typy pilotových základov používaných v stavebníctve

A) Pile Foundation kategorizovať podľa funkcie a použitia1) Štetovnica
2) nosné pilóty
3) koncové nosné pilóty
4) kožné trecie hromady

b) Na základe materiálov a spôsobu výstavby sa pilotové zakladanie kategorizuje do

1) betónové pilóty
2) Oceľové pilóty
3) kompozitné pilóty
4) hromady dreva1) štetovnicový základ: – štetovnice väčšinou používané na zabezpečenie bočných podpier z pôdy. A zvyčajne odolávajú bočnému tlaku voľnej pôdy, prúdeniu vody a prítomnosti priehrad, priekop, ochrany oporného múru a formačných mostov. a nepoužívajú sa na poskytovanie vertikálnej podpory konštrukcii, zvyčajne sa používajú na obsluhu nasledujúci účel.

Použitie štetovníc Zakladanie1) Konštrukcia opornej steny

2) štetovnica používaná na ochranu pred eróziou brehov rieky3) Pilótové základy udržia voľnú pôdu okolo základových výkopov

4) Pilótový základ pomáha pri izolácii základu od priľahlej pôdy

5) štetovnicové zakladanie pomáha pri zadržiavaní pôdy a tým zvyšuje únosnosť pôdy

dva) Nosné pilóty:- tento typ pilótového základu sa používa hlavne na bezpečný prenos zvislého zaťaženia z konštrukcie Super na pôdne lôžko. Nosné pilóty sú všeobecne rozdelené do nasledujúcich kategórií podľa ich funkcie

1) Koniec nosnej hromady :- v tomto type koncovej nosnej pilóty zaťaženie prechádza cez spodný koniec pilóty. spodný koniec hromady spočíva na silnej vrstve pôdy a skaly. v pilote umiestnenej na prechodovej vrstve slabej a silnej vrstvy pilóta pôsobí ako stĺp a prenáša zaťaženie na silnú vrstvu celkovú kapacitu koncovej nosnej pilóty možno vypočítať vynásobením plochy špičky pilóty a jej únosnosti konkrétna hĺbka pôdy, v ktorej sa hromada zdvihla.

dva) hromada kožného trenia :- trecí pilník prenáša zaťaženie zo štruktúry zeminy trecou silou medzi povrchom pilóty a zeminou obklopujúcou pilótu. ílovitá pôda a piesočnatá pôda trenie môže byť vyvinuté pre celú dĺžku pilóty v závislosti od stavu pôdy v trecej hromade všeobecne celý povrch hromady mal preniesť zaťaženie z konštrukcie do pôdy.

Na základe materiálov a konštrukčnej metódy je základ pilót kategorizovaný na betónovú pilótu, oceľovú pilótu, kompozitnú pilótu a drevenú pilótu. hromada Základ je vyrobený z betónu, ktorý je známy ako betónová pilóta a pilóta Základ je vyrobený z ocele, ktorá je známa ako oceľová pilóta a pilóta Základ je vyrobený z betónu aj ocele, ktorá je známa ako kompozitná pilóta a pilótový základ, ktorý je vyrobený z dreva ktorá je známa ako hromada dreva.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Hmotnosť vytvrdeného betónu na kubický yard, stopu a meter
  2. Ako ďaleko môže preklenúť lúč z lepeného dreva
  3. Aká veľkosť dreva na rozpätie 2 m, 2,4 m, 2,5 m, 3 m, 3,6 m, 4 m, 4,8 m, 5 m a 6 m
  4. Aký je sklon strechy 4 na 12 | Sklon strechy 4/12
  5. Úplné detaily výstuže pre 1-poschodovú (G+0) budovu