Aká vysoká je 4-poschodová budova

Aká vysoká je 4-poschodová budova | štandardná výška 4-poschodovej budovy | aká vysoká je 4-poschodová budova v metroch | aká vysoká je 4-poschodová budova v stopách.

Faktom je, že štandardná výška každej budovy je určená dobre premysleným architektonickým inžinierstvom a je vyrobená s požadovanou alebo minimálnou výškou stropu, čo zabezpečuje správne vetranie, osvetlenie (slnečné svetlo), dobre vyzerajúce prostredie a pohodlné bývanie v každej miestnosti domu. .

  Aká vysoká je 4-poschodová budova
Aká vysoká je 4-poschodová budova

Dobre naplánovaný 4-poschodový alebo viacposchodový dom pozostáva z rôznych miestností, ako je kuchyňa, hosťovská izba, spálňa a iné, ich štandardná výška závisí od umiestnenia domu, klimatických podmienok prostredia alebo sa líši od krajiny ku krajine podľa ich miestnych podmienok. domových zákonov a nariadenia obecného úradu.Ak však neexistuje žiadne významné pravidlo, podľa ktorého by sa mali riadiť dodávatelia a vývoj zo strany verejného a súkromného sektora má tendenciu zmenšovať veľkosť stavaných bytov. Vyhláška miestneho mestského úradu pre minimálnu výšku budovy a štandardy veľkosti miestností umožňuje dobre plánovanú a systematickú výstavbu obytného domu a miest a zabezpečuje správne využitie priestoru.

V tomto článku vieme, aká vysoká je 4-poschodová budova, meraná v stopách a metroch a aká vysoká je štvorposchodová (G+3) alebo viacposchodová budova alebo byt.Pokúsme sa teraz zistiť a pochopiť výšku človeka v inej pozícii v dome. Pred stanovením minimálnej výšky podlahy až stropu sa snažíme pochopiť výšku človeka v rôznych polohách v miestnosti. Zvážte priemernú výšku človeka okolo 5 stôp 6 palcov. Ale keď zdvihneme ruku smerom nahor k stropu, nech sa zvýši o 1 stopu, takže celková výška človeka so zdvihnutou rukou je maximálne 6 stôp 6 palcov. Vzhľadom na túto skutočnosť sa teda rozhodne o minimálnej výške stropu domu na prvom poschodí.

Štandardná výška budovy prvého poschodia je súčtom výšky úrovne podlahy od cesty, výšky medzi hornou časťou podlahy a spodným lícom stropu a hrúbky strešnej dosky.Štandardná výška úrovne podlahy domu od cesty sa pohybuje medzi 300 mm až 600 mm (1 stopa až 2 stopy). Vo všeobecnosti si však udrží výšku 450 mm (1,5 stopy) od cesty.

Pri výpočte výšky stropu je priemerná výška mužov so zdvihnutou rukou asi 6,5 stôp, zvážte ventilátor visiaci zo spodnej strany strešnej dosky, ktorá je stropom asi 1,5 stôp smerom nadol, a vezmite 1,5 stôp medzeru medzi človekom so zdvihnutou rukou a visiacim ventilátorom , výška niektorých ľudí je väčšia, takže medzera je 0,5 stopy navyše. Výpočtom všetkých dostaneme výšku približne 10 stôp od podlahy po strop.

Vo všeobecnosti sa hrúbka strešnej dosky udržiava okolo 4 až 6 palcov, pričom hrúbka dosky je 0,5 stopy.Parapet je bariéra, ktorá je predĺžením steny na okraji strechy, terasy, balkóna, chodníka alebo inej konštrukcie. Priemerná výška predĺženia parapetnej steny je asi 2,5 stopy.

V civilnej praxi architekti a stavební inžinieri udržiavajú výšku od podlahy po strop približne 10 stôp vo väčšine prípadov pre prízemnú budovu a 9 stôp pre ďalšie poschodie. Opäť sa pokúsme pochopiť aj túto skutočnosť. Preto z vyššie uvedeného faktu môžeme zistiť, že výška podlahy po strop by mala byť minimálne približne 9,5 stôp pre každú dobrú obývateľnú miestnosť v obytnom dome.

◆ Môžete ma sledovať Facebook aPrihláste sa na odber našich YouTube kanál

Aká vysoká je 4-poschodová budova

Štandardná výška jednoposchodovej budovy (G+0) sa udržiava medzi 10 až 15 stôp (3 až 4,5 metra) v závislosti od regiónu, v ktorom bývate. Táto výška sa môže líšiť v závislosti od počtu podlaží, požiadaviek na dizajn, hrúbky dosky, použitého materiálu, podlahy a výšky parapetu.Priemerná výška 4-poschodovej budovy závisí od rôznych faktorov. Jedným z najdôležitejších faktorov je typ budovy a účel budovy. Takže výška bude väčšia v prípade nemocnice alebo môže byť menšia v administratívnej budove alebo nejakej budove oddelenia. Pred rozhodnutím o štandardnej výške je preto dôležité pochopiť účel budovy. Štandardná výška (od podlahy k podlahe) bytového domu je 8 stôp a 6 palcov, nemocnica je asi 14 stôp a kancelárska budova je 13 stôp a 6 palcov.

Priemerná výška jednopodlažnej budovy = výška podlahy od cesty + výška podlahy po strop + hrúbka dosky + výška parapetu. Preto priemerná výška jednoposchodovej budovy = 1,5 stopy + 10 stopy + 0,5 stopy + 2,5 stopy = 14,4 stopy (4,4 metra).Ako stúpame k 4-poschodovej budove, svetlá výška poschodia klesá, normálne uvažujeme 8 až 10 stôp. Ak vezmeme 10 stôp, tak štandardná výška 4-poschodovej budovy je asi 40 stôp (12,25 metra).

Ako je zvykom v USA, poschodie/poschodie je zvyčajne vysoké 10 stôp alebo 3 metre, 8 stôp je zachovaných pre vnútornú výšku stropu a 2 stopy pre infraštruktúru nad/pod miestnosťou. Táto výška stropu 8 stôp vychádza z normálnej výšky v USA. Priemerná výška jednoposchodovej budovy je teda asi 10 stôp.

Priemerná výška 4-poschodovej budovy = výška podlahy od cesty + výška každého 4 poschodí + výška parapetu. Takže priemerná výška 4-poschodovej budovy = 1,5 stopy + 10 × 4 stopy + 2,5 stopy = 44 stôp (13,5 metra). Priemerná výška 4-poschodovej budovy je teda medzi 40-44 stôp (12,25-13,5 metra).

Aká vysoká je 3-poschodová budova

Aká vysoká je 5-poschodová budova

Aká vysoká je 4, 2, 3, 5, 6, 7, 10 & 14 stupňový výplet

Aký vysoký je rebrík s 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 a 16 priečkami

Aký veľký rebrík pre 2 poschodový, 1, 4 a 3 poschodový dom

Podľa súčasného amerického štandardu môže byť 4-poschodová/poschodová budova/dom alebo byt vysoký maximálne 40 až 44 stôp (12,25 až 13,5 metra). Každý príbeh môže mať výšku 10 stôp. Ak pripočítame minimálnu výšku suterénu, parapetnej steny a podlahy od cesty bude 4 stopy alebo 1,5 metra predĺženia, potom ich priemerná výška bude až 44 stôp alebo 13,5 metra od úrovne cesty.

Záver:

Štandardná výška 4-poschodovej budovy je od 40 do 44 stôp (12,25 až 13,5 metra) vysoká od úrovne cesty v závislosti od regiónu, v ktorom bývate. Každý príbeh môže mať výšku 10 stôp. Táto výška sa môže líšiť v závislosti od počtu podlaží, požiadaviek na dizajn, hrúbky dosky, použitého materiálu, podlahy a výšky parapetu.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Betón triedy M20 a pomer ich miešania
  2. Hrúbka strešnej dosky pre 1, 2, 3 alebo viacpodlažný dom
  3. Koľko stĺpov je potrebných pre dom
  4. Náklady na výstavbu domu 1800 štvorcových stôp a stavebný materiál
  5. Čo je skrátenie výstuže v nosníku