Aká je cena piesku v Indii

Aká je cena piesku v Indii, cena 1 jednotky riečneho piesku, cena 1 jednotky m piesku, cena riečneho piesku za meter kubický, cena riečneho piesku za kg, cena riečneho piesku za vrece, cena riečneho piesku za meter štvorcový, cena riečneho piesku za náklad, riečny piesok cena za kamión, cena riečneho piesku za kocku, cena piesku za tonu, cena piesku za vrece, cena piesku za cft, cena piesku za traktor cena piesku za meter kubický, cena piesku za kamión.

Piesok je jedným z najdôležitejších stavebných materiálov, ktorý sa používa na miešanie s cementom, kamenivom a vodou na prípravu betónovej zmesi na liatie betónu na odlievanie stĺpov, trámov, základových pätiek a dosiek. Keď sa zmieša s cementom, pripraví sa cementová malta, ktorá sa používa na kladenie tehál a omietky. Používa sa tiež ako výplňový materiál na vyplnenie podlahovej konštrukcie, preto je známy ako materiál na úpravu terénu.

Vo všeobecnosti sa piesok meria v rôznych jednotkách, ako je kubický meter (m3), kubické stopy (cft), kilogram (kg), tona, na kubickú stopu, na jednotku, na nákladný automobil, na traktor, na kg a na vrece

Poďme diskutovať najprv, Typy piesku používaného v stavebníctve, existujú dva druhy piesku, ktoré sa vo veľkej miere používajú v stavebníctve, je prirodzene prítomný riečny piesok a umelý piesok M vyrobený drvením kameňa.

Viete, čo je M piesok? je to umelý a vyrobený piesok drvením žulového kameňa v drviči, má jemné častice používané na stavebnú linku pri rôznych prácach, ako je omietanie tehlovej steny, tehlové murivo, cementová malta, betónovanie, odlievanie strešných dosiek a vytváranie stĺpov, nosník, pätka a doska.Čo je M piesok v plnej forme? Vo všeobecnosti sa M piesok v plnej forme vyrába z piesku, umelého piesku alebo vyrobeného človekom. Ide o čiastočnú náhradu riečneho piesku v dnešnej stavebnej linke.

Viete, čo je riečny piesok? Riečny piesok sa prirodzene nachádza v povodí riek, na plážach a v púštnych oblastiach, piesok, ktorý sa prirodzene zhromažďuje z koryta a povodia na rôzne účely pri stavebnej linke, sa nazýva riečny piesok.Riečny piesok vzniká zvetrávaním a rozpadom rôznych typov hornín pomaly, ako sú žulové horniny, besaltové horniny, vyvreliny, sedimentárne a metamorfované horniny. Riečny piesok je vo všeobecnosti zmesou metamorfovaných, sedimentárnych hornín a vyvrelín.

Je prirodzene dostupný a získava sa z riečnych koryt alebo brehov. Prirodzene, riečny piesok ľahko dostupný na trhu, tento piesok má široké využitie v stavebníctve.

V Indii cena riečneho piesku a vyrobeného piesku stúpa a klesá. Bude sa líšiť v závislosti od vašej polohy vo vidieckych a mestských oblastiach, vládnej politiky rôznych štátov v Bihar, Karnataka atď., miestnych daní, dostupnosti piesku, typu piesku, väčšinou ide o zisk sprostredkovateľa a prebytočné dodatočné poplatky, pretože existuje veľká hra v pieskovom marketingu, do ktorej sa zapojilo veľa ľudí. Tieto faktory ovplyvňujú cenu piesku.Jedna jednotka piesku sa rovná 100 kubických stôp alebo 1 mosadzi. Jedna jednotka piesku = 1 mosadz, čo sa rovná objemu 100 kubických stôp a používa sa aj na meranie plochy 100 štvorcových stôp. 100 cft sa rovná 1 jednotke piesku, teda 100 cft = 1 jednotka

Pojem „jednotka“ sa v Tamilnadu používa miestne na meranie hlavne piesku, 20 mm kameniva (mukka jally), 40 mm kameniva (1,5″ jally). Dodávatelia nákladných vozidiel zvyčajne používajú tento výraz často, pretože dodávajú vyššie uvedené materiály. Nákladné autá sa dodávajú s kapacitou 1 jednotka, 2 jednotky, 4 jednotky, 7 jednotiek, 8 jednotiek.

Aká je cena piesku v Indii

Ľudia, ktorí sú zaneprázdnení v stavebníctve a hľadajú nákup piesku, v niektorých oblastiach štátov je to také kúzlo ako “Balu” a chcú dnes vedieť cenu jedného nákladného auta Balu, jedného nákladného automobilu Balu ka, ako napr.Existuje mnoho typov jednotiek, v ktorých sa piesok nakupuje a predáva v Indii v rôznych štátoch. V Bihar, Uttar Pradesh Jharkhand, sa piesok predáva v nákladoch na nákladné auto, na traktor, na tonu, na CFT a na kg. V južných štátoch Tamil Nadu, Karnataka, sa predáva na jednotku, vrece, m3 a dokonca aj v cft.

Cena piesku sa pohybuje medzi 1 200 – 1 500 Rs za tonu alebo 35 000 – 70 000 Rs za nákladný automobil alebo 4 000 – 5 500 Rs za jednotku/ mosadz/ 100 cft alebo 110 Rs za 50 kg vrece alebo 40 až 50 Rs za kubickú stopu typ a umiestnenie. Prírodný piesok bude zvyčajne stáť menej ako špeciálny piesok. Aj keď táto cena nebude fixná, bude sa líšiť, preto mám návrh, spýtajte sa na to na miestnom trhu pri kúpe piesku.Cena piesku za kg :- cena dobre triedeného, ​​jemného suchého prírodného riečneho piesku bez nečistôt sa pohybuje medzi 2 – 2,5 Rs za kg. Ich ceny na otvorenom trhu pravdepodobne stúpajú a klesajú, pretože niektoré sú dostupné lokálne a tiež sa predávajú s pevnou sadzbou so zdanením, ktoré povoľuje vláda.

Cena piesku za traktor V mnohých štátoch Indie sa cena piesku vo všeobecnosti pohybuje medzi 3500 – 5500 Rs za traktor v závislosti od typu a miesta a vládnej politiky. V niektorých oblastiach Jharkhandu je k dispozícii za 1500 – 2500 Rs za traktor a v Bihare za 4000 až 4500 Rs za traktor.Cena piesku za cft :- v mnohých štátoch Indie sa cena piesku vo všeobecnosti pohybuje medzi 20 – 50 Rs za cft v závislosti od typu a polohy a vládnej politiky. V niektorých oblastiach Jharkhandu je k dispozícii za 15 – 25 Rs za cft a v Bihare za 40 až 45 Rs za cft.

Cena piesku za tonu V mnohých štátoch Indie sa cena piesku vo všeobecnosti pohybuje medzi 1200 – 1500 Rs za tonu v závislosti od typu a polohy a vládnej politiky. V niektorých oblastiach Jharkhandu je k dispozícii za 300 – 500 Rs za tonu a v Bihare za 1200 až 1500 Rs za tonu.

Cena piesku za nákladné auto: – v mnohých štátoch Indie sa cena piesku vo všeobecnosti pohybuje medzi 35 000 – 75 000 Rs za náklad kamióna v závislosti od typu a miesta a vládnej politiky. V Bihar, UP, karnatka je to 35 000 až 75 000 Rs na náklad kamióna.

Cena piesku za mosadz V mnohých štátoch Indie sa cena piesku vo všeobecnosti pohybuje medzi 3500 – 6000 Rs za mosadz v závislosti od typu a polohy a vládnej politiky. V Bihar, UP, Maharashtra, karnatka sa bude pohybovať od 4000 do 5000 Rs za mosadz.

Cena piesku za vrece: - v mnohých štátoch Indie je všeobecne cena jedného vreca 50 kg balenia piesku okolo Rs. 110 v závislosti od typu a lokality a vládnej politiky.

Cena piesku za m3 :- v mnohých štátoch Indie sa cena piesku vo všeobecnosti pohybuje medzi 1200 – 1500 Rs za meter kubický (m3) v závislosti od typu a polohy a vládnej politiky.

Cena piesku za jednotku: – v mnohých štátoch Indie, najmä v južnom štáte Tamilnadu, sa cena piesku vo všeobecnosti pohybuje medzi 5 000 – 6 000 Rs za jednotku v závislosti od typu a polohy a vládnej politiky.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Akú veľkosť lvl na rozpätie 24 stôp
  2. Akú veľkosť lúča potrebujem na rozpätie 18 stôp
  3. Hĺbka základu v hlinitej pôde | najlepší typ základov v hlinitej pôde
  4. Ako ďaleko môže dosahovať dvojitý lúč 2×6, 2×8, 2×10 a 2×12
  5. Priemerná výška strechy 1 podlažný a 2 podlažný dom