3/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 3/12

3/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 3/12 | Ako vypočítať dĺžku strešných krokiev pre 3/12 sklonu strechy.Pitched Roop je veľmi populárny v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, iných európskych krajinách a cisárskom štáte. Každý potrebuje nový dom klasického vzhľadu, strecha je jednou z najdôležitejších častí každej stavebnej konštrukcie, ktorá bráni ostatnej stavbe budovy a obyvateľa pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a zároveň zabezpečuje súkromie obyvateľom. V skorších dobách od počiatku civilizácie ľudia vždy hľadali dom, ktorý bol postavený z dreva pokrytého strechou, aby sa zabránilo silným dažďom a snehovým podmienkam.

Dizajn a konštrukcia strechy závisí od mnohých faktorov, ale jedným z najbežnejších dôležitých faktorov sú klimatické a poveternostné podmienky vo vašom okolí, vo vašich mestách a krajinách. Oblasť, ktorá má silné dažde a snehové zrážky, si vyžaduje dobré odvodnenie strechy, odvodnenie strechy v závislosti od sklonu strechy, podľa sklonu strechy sa kategorizuje na dva typy plochá strecha a šikmá strecha alebo šikmá strecha. Ide o dva typy strešnej konštrukcie založenej na sklone.

Plochá strecha je typ strechy, pri ktorej je sklon spravidla menší ako 10°, čo umožňuje zabezpečiť dostatočný odtok dažďovej vody len v oblastiach s nízkym až miernym zrážkam. Šikmá strecha je typ strechy zahŕňajúci šikmú plochu alebo plochu s uhlom zvyčajne nad 20°, zvyčajne sa zvažuje smerom dole v jednej alebo viacerých častiach v závislosti od dizajnu a konštrukcie.

V tomto článku sa dozviete o dĺžke krokiev 3/12 sklonu strechy a dĺžke strechy so sklonom 3/12 a ako vypočítať dĺžku strešných krokiev pre sklon strechy 3/12. Pred výpočtom dĺžky strešnej krokvy pre sklon strechy 3/12 poznáte niektoré body súvisiace s týmto.Strešná krokva: krokva je konštrukčný komponent vyrobený z dreva alebo ocele, ktorý sa používa ako súčasť strešnej konštrukcie. Krokva prebieha od hrebeňa alebo valby strechy po stenovú dosku vonkajšej steny. Krokvy sa vo všeobecnosti dodávajú v sériách vedľa seba, čím poskytujú doskovú formu na podopretie strešných krytín a strešných krytín. Dĺžka strešných krokiev v závislosti od klimatických podmienok, štýlu, sklonu a typu konštrukcie. Používa sa na murovanú vonkajšiu stenu, stenovú dosku, na dve podpery a na trám.

Prvým krokom pri rozhodovaní o určení dĺžky strešných krokiev v konvenčnom strešnom ráme je rozloženie a rezanie spoločného vzoru krokiev. Dĺžka stúpania a behu spoločnej krokvy určuje výšku hrebeňovej dosky, ako aj dĺžku všetkých valbových / úžľabných krokiev, ktoré môžu byť zahrnuté v konvenčne montovanej streche. Konvenčné rámovanie strešných krokiev spadá pod hlavičku tesárskeho hrubého rámovania. Každý, kto niekedy skúšal rámovanie strechy, vám môže povedať, že ide o dobre vyladenú zručnosť, ktorú možno získať iba skúsenosťami.Krokvy definície strechy :- vzdialenosť medzi horným hrebeňom na streche alebo valbom strechy k stene vonkajšej steny.

Rozpätie strechy :- rozpätie strechy je svetlá vzdialenosť medzi dvoma nosnými oblúkmi, trámom, vonkajšou tehlovou stenou alebo trámovým nosníkom.

Priebeh strechy :- v krokvovom strešnom ráme Priebeh strechy je vodorovná vzdialenosť od vonkajšej steny vonkajšej dosky k bodu, ktorý je priamo pod stredom hrebeňa. Vo všeobecnosti je dĺžka koreňa polovica rozpätia strechy. Priebeh strechy = rozpätie strechy/2.Vzostup strechy :- je to vertikálna vzdialenosť medzi vrcholom hrebeňa a stredom voľného rozpätia medzi dvoma podperami.

Sklon strechy :- je to naklonený uhol vytvorený medzi krokvami strechy a priebehom strechy. Ktorá zo strechy sa vypočíta podľa počtu palcov, ktorá stúpa vertikálne na každých 12 palcov v horizontálnom predĺžení. napríklad strecha, ktorá stúpa o 3 palce vertikálne na každých 12 palcov horizontálneho pohybu. Takže sklon strechy sa rovná = stúpanie/beh = 3/12.

Nárast je definovaný ako vertikálna zmena výšky na jednotku horizontálnej dĺžky alebo dráhy. Napríklad stúpanie 3/12 predstavuje 3″ vertikálnu výšku alebo stúpanie na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálnej vzdialenosti alebo behu.Priebeh je definovaný ako vzdialenosť od vonkajšej strany hornej dosky steny k bodu priamo pod stredom hrebeňa alebo valu. Je to horizontálna vzdialenosť pre sklon a krokva je konštrukčný prvok používaný ako súčasť strešnej konštrukcie, ktorá prebieha od hrebeňa strechy alebo valby strechy k stene vonkajšej steny.

3/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 3/12

Sklon strechy alebo sklon znamená, o koľko palcov stúpa zvislá strecha na každých 12 palcov alebo 1 stopu v horizontálnej vzdialenosti. Príklad sklonu strechy by bol sklon 3/12 alebo „3 v 12“, čo znamená, že vertikála strechy stúpa o 3 palce na každú 1 stopu alebo 12 palcov horizontálnej vzdialenosti.Čo sa týka tohto 'ako vypočítať dĺžku krokiev pre sklon strechy 3/12?', vo všeobecnosti 3/12 dĺžka krokvy strechy sa vypočíta z Pythagorovej vety o pravom uhle, v ktorom prepona pravouhlého trojuholníka je dĺžka krokvy, ich výška je stúpanie a základňa prebieha a na výpočet dĺžky môžete použiť nasledujúci vzorec a rovnicu krokvy.

● Krokva^2 = stúpanie^2 + priebeh^2 (podľa Pytagorovej vety o vzorci pravého uhla)● Výška tónu = stúpanie/beh (kde je výška tónu vyjadrená v percentách

● Sklon = tan (uhol), kde uhol je sklon strechy vyjadrený v stupňoch.

  Dĺžka krokvy 3/12 sklonu strechy
Dĺžka krokvy 3/12 sklonu strechy

Tu ste zadali sklon strechy = 3/12 a rozpätie asi 30 stôp, potom beh = rozpätie/2, teda beh = 30/2 = 15 stôp, viete sklon = stúpanie/beh, takže 3/12 alebo 1/4 = stúpanie/beh, teda stúpanie = beh/4, pričom hodnota behu, ktorý získate, stúpanie = 15/4 = 3,75 stopy.

ČÍTAJTE AJ :-

9/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 9/12

8/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 8/12

7/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 7/12

6/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 6/12

5/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 5/12

4/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 4/12

3/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 3/12

Vypočítajte dĺžku strešnej krokvy pre sklon 3/12, pretože krokva^2 = stúpanie^2 + dĺžka^2, krokva^2 = 3,75^2 + 15^2, krokva^2 = 14+225, krokva = √239, krokva = 15,46 stôp alebo 4,712 metra, teda dĺžka krokvy pre strechu so sklonom 3/12 bude dlhá 15,46 stôp.

Sklon alebo sklon strechy 3/12 alebo „3 v 12“, vo všeobecnosti bude dĺžka strešnej krokvy 15,46 stôp alebo 4,712 m dlhá pre rozpätie 30 stôp. Zvýši sa, keď sa rozpätie zvýši, alebo klesne, ak sa rozpätie zníži. Upozorňujeme, že toto nie je skutočná dĺžka strešnej krokvy. Ak plánujete presah atď., krokvový prvok bude dlhší.

Ďalšie dôležité príspevky:―

  1. Náklady na výstavbu dosky RCC za 1800 štvorcových stôp
  2. Koľko ocele je potrebné na dom s rozlohou 1000 štvorcových stôp
  3. Čo je to valbová strecha? | Výhody | Valbová strecha vs sedlová strecha
  4. 5/12 sklon strechy dĺžka krokvy | Aká dlhá je strecha so sklonom 5/12
  5. Množstvo cementového piesku a kameniva na 1500 štvorcových stôp dosky